Ιστολόγιο "Σύνδεσμος Κληρικών Χίου" 12 χρόνια (2008-2020) συνεχούς και συνεπούς παρουσίας στο διαδίκτυο στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://syndesmosklchi.blogspot.gr/
Ἀπολυτίκιον Ἁγίου Ἰωάννου Χρυσοστόμου Ἦχος πλ. δ'. Ἡ τοῦ στόματός σου καθάπερ πυρσός ἐκλάμψασα χάρις, τὴν οἰκουμένην ἐφώτισεν, ἀφιλαργυρίας τῷ κόσμῳ θησαυροὺς ἐναπέθετο, τὸ ὕψος ἡμῖν τῆς ταπεινοφροσύνης ὑπέδειξεν. Ἀλλὰ σοῖς λόγοις παιδεύων, Πάτερ, Ἰωάννη Χρυσόστομε, πρέσβευε τῷ Λόγῳ Χριστῷ τῷ Θεῷ, σωθῆναι τὰς ψυχὰς ἡμῶν. Σύνδεσμος Κληρικών της Ιεράς Μητροπόλεως Χίου, Ψαρών και Οινουσσών, έτος ιδρύσεως 2007

Παρασκευή, 13 Μαΐου 2011

Θεολογική Σχολή ΑΠΘ: "Κυρία Υπουργέ, να αρθούν οι σε βάρος των Σχολών και του μαθήματος των θρησκευτικών αδικίες"

Να αρθούν οι αδικές σε βάρος του μαθήματος των θρησκευτικών και των θεολογικών Σχολών ζητούν με επιστολή τους προς την Υπουργό Παιδείας Άννα Διαμαντοπούλου ο Κοσμήτορας και οι Πρόεδροι των δύο Τμημάτων της Θεολογικής Σχολής του ΑΠΘ. Στην πολύ σημαντική επιστολή τους κάνουν λόγο για υποβάθμιση του μαθήματος των θρησκευτικών και για υποτίμηση των Θεολογικών Σχολών. 

Ακολουθεί η επιστολή της ηγεσίας της Θεολογικής Σχολής του ΑΠΘ. 

Θέμα: «Υποβάθμιση & μη μοριοδότηση του μαθήματος των Θρησκευτικών»
Κυρία Υπουργέ,

Επειδή τον τελευταίο καιρό παρατηρείται μία προσπάθεια υποβάθμισης του μαθήματος των θρησκευτικών και υποτιμήσεως των θεολογικών Σχολών, η Κοσμητεία της Θεολογικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (Α.Π.Θ.) στη Γενική Συνέλευση αριθμ. 157/13.4.2011, συζήτησε το θέμα και κατέληξε ομόφωνα στα εξής:
Συγκεκριμένα, η υποβάθμιση του μαθήματος συνίσταται στη μείωση των ωρών διδασκαλίας κατά 40%, αφού στη Β Λυκείου το μάθημα έγινε από δίωρο μονόωρο, στη δε Γ Λυκείου από 1 ώρα υποχρεωτική έγινε δίωρο επιλεγόμενο με ο,τι αρνητικό αυτό συνεπάγεται, αφού τοποθετείται ως μάθημα επιλογής, μεταξύ άλλων επιλεγομένων, που εξετάζονται στις πανελλαδικές εξετάσεις.

Η υποτίμηση των Θεολογικών Σχολών αφορά το γεγονός ότι κατά την πρόσφατη κατάθεση δικαιολογητικών για τους υποψηφίους συμβούλους πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης οι έχοντες μεταπτυχιακό και διδακτορικό τίτλο της Σχολής μας δεν έλαβαν τα μόρια, τα οποία προβλέπονται από το Ν. 3848/19.5.2010, Φ.Ε.Κ. 71, τ. Α , άρθρα 12,13 & 14.
Επίσης με το άρθρο 36, παρ. γ τοῦ σχεδίου νόμου για το θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας των προτύπων πειραματικών σχολείων (ΠΠΣ), ανάμεσα στους σκοπούς των ΠΠΣ περιλαμβάνεται: «γ. η εκπαίδευση με πρακτική άσκηση των προπτυχιακών φοιτητών και σπουαδαστών τμημάτων ΑΕΙ και, ιδίως, Παιδαγωγικών Τμημάτων και Τμημάτων Σχολών Θετικών Επιστημών και Φιλοσοφικών Σχολών, καθώς και μεταπτυχιακών φοιτητών...». Όπως διαφαίνεται από τη σχετική διάταξη παραλείπεται η αναφορά για τους προπτυχιακούς φοιτητές των Θεολογικών Σχολών να συμμετάσχουν στις διαδικασίες πρακτικής άσκησης στα Π.Π.Σ. Αυτό προσβάλει άμεσα τον χαρακτήρα των Θεολογικών Σχολών ως καθηγητικών, που ρητά προβλέπεται από τους Ν. 1894/1990, αρθ.2, παρ. 5 και Ν. 3194/2003, άρθρ.8, παρ. 2, βάσει διατάξεων των οποίων θεσμοθετείται και κατοχυρώνεται για τους πτυχιούχους των Τμημάτων Θεολογίας των Α.Ε.Ι. ο κλάδος ΠΕ 01 για το διορισμό τους στην Β/θμια εκπαίδευση.

Ως εκ τούτου, Κυρία Υπουργέ, παρακαλούμε για την παρέμβασή Σας ώστε να αρθούν η σε βάρος των Σχολών και του μαθήματος των θρησκευτικών αδικίες. Συγκεκριμένα να επανέλθει το δίωρο μάθημα των Θρησκευτικών στη Β Λυκείου, αφού είναι το μοναδικό μάθημα στο Νέο Λύκειο που παραμένει μονόωρο, και να επανέλθει το μονόωρο στη Γ Λυκείου.

Να αναγνωρίζονται ως προς την μοριοδότηση των σχολικών Συμβούλων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης οι έχοντες μεταπτυχιακό και διδακτορικό τίτλο των Θεολογικών Σχολών, αφού οι Σχολές μας είναι Παιδαγωγικές και διδάσκεται το μάθημα των Παιδαγωγικών αρκούντως σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο. Και τέλος για την πρακτική άσκηση των προπτυχιακών φοιτητών να γίνεται συγκεκριμένη αναφορά και στις Θεολογικές Σχολές, όπως γίνεται για τα Τμήματα Παιδαγωγικών, Σχολής Θετικών Επιστημών και Φιλοσοφικών Σχολών.

Με τιμή
Εκ της Κοσμητείας
Ο Κοσμήτωρ

ΜΙΧΑΗΛ Γ.ΤΡΙΤΟΣ
Καθηγητής

Ο Πρόεδρος του Τμήματος Θεολογίας 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Β. ΚΑΪΜΑΚΗΣ 
Καθηγητής

Ο Πρόεδρος του Τμήματος Ποιμαντικής
και Κοινωνικής Θεολογίας 

ΧΡΗΣΤΟΣ Κ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ
Καθηγητής 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ
• Αναπληρωτή Υπουργό Παιδείας... κ. Φ. Γεννηματά
• Υφυπουργό Παιδείας... κ. Πανάρετο
• Υφυπουργό Παιδείας... κ. Χριστοφιλοπούλου
• Αρχιεπίσκοπο Αθηνών και πάσης Ελλάδος, κ. κ. Ιερώνυμο
• Αρχιεπίσκοπο Κρήτης κ. κ. Ειρηναίο
• Αντιπρύτανη Ἀκαδημαϊκῶν ὑποθέσεων & προσωπικοῦ του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσ/νίκης κ. Δέσπω Λιάλιου
• Κοσμήτορα Θεολογικής Σχολής Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών 
• Περιφερειακή Δ/νση Α/θμιας Ἐκπαίδευσης Κενταικῆς Μακεδονίας.
• Μ.Μ.Ε.

Πηγή: AMEN.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια: