Ιστολόγιο "Σύνδεσμος Κληρικών Χίου" 12 χρόνια (2008-2020) συνεχούς και συνεπούς παρουσίας στο διαδίκτυο στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://syndesmosklchi.blogspot.gr/
Ἀπολυτίκιον Ἁγίου Ἰωάννου Χρυσοστόμου Ἦχος πλ. δ'. Ἡ τοῦ στόματός σου καθάπερ πυρσός ἐκλάμψασα χάρις, τὴν οἰκουμένην ἐφώτισεν, ἀφιλαργυρίας τῷ κόσμῳ θησαυροὺς ἐναπέθετο, τὸ ὕψος ἡμῖν τῆς ταπεινοφροσύνης ὑπέδειξεν. Ἀλλὰ σοῖς λόγοις παιδεύων, Πάτερ, Ἰωάννη Χρυσόστομε, πρέσβευε τῷ Λόγῳ Χριστῷ τῷ Θεῷ, σωθῆναι τὰς ψυχὰς ἡμῶν. Σύνδεσμος Κληρικών της Ιεράς Μητροπόλεως Χίου, Ψαρών και Οινουσσών, έτος ιδρύσεως 2007

Σάββατο, 28 Μαΐου 2011

Εντάσεις και 24ωρη απεργία στο Ραδιοφωνικό Σταθμό της Εκκλησίας

24ωρη απεργιακή κινητοποίηση προκηρύσσουν οι τεχνικοί ραδιοφωνίας στον Ραδιοφωνικό Σταθμό της Εκκλησίας της Ελλάδος, την Δεύτερα 30 Μαΐου 2011.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης Τεχνικών Ραδιοφωνίας σε ανακοίνωση του σχετικά με την απεργία αναφέρει: «Κατόπιν γνωστοποίησης επεισοδίου που έλαβε χώρα στις εγκαταστάσεις του ραδιοσταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος και επειδή είναι πολλά τα συμβάντα με αποκορύφωμα το σημερινό (Παρασκευή 27 Μαΐου) πραγματικά ακραίο περιστατικό (πέταγμα καρέκλας και συνεχείς απειλές προς συνάδελφό μας) από εκπρόσωπο της Διοίκησης του ραδιοσταθμού».

Η Ένωση Τεχνικών επίσης, προσθέτει ότι «προκαλούν πραγματικά κατάπληξη οι επανειλημμένες και απαράδεκτες εκρήξεις ενάντια στους εργαζομένους του εν λόγω εκπροσώπου της Διοίκησης».

«Καλούμε την Διοίκηση του ραδιοσταθμού να επαναφέρει στην τάξη τον εκπρόσωπό της, η αλλιώς να τον απομακρύνει από τους εργαζομένους», υπογραμίζει κλείνοντας το Διοικητικό Συμβούλιο.

Πηγή: ΡΟΜΦΑΙΑ

Δεν υπάρχουν σχόλια: