Ιστολόγιο "Σύνδεσμος Κληρικών Χίου" 12 χρόνια (2008-2020) συνεχούς και συνεπούς παρουσίας στο διαδίκτυο στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://syndesmosklchi.blogspot.gr/
Ἀπολυτίκιον Ἁγίου Ἰωάννου Χρυσοστόμου Ἦχος πλ. δ'. Ἡ τοῦ στόματός σου καθάπερ πυρσός ἐκλάμψασα χάρις, τὴν οἰκουμένην ἐφώτισεν, ἀφιλαργυρίας τῷ κόσμῳ θησαυροὺς ἐναπέθετο, τὸ ὕψος ἡμῖν τῆς ταπεινοφροσύνης ὑπέδειξεν. Ἀλλὰ σοῖς λόγοις παιδεύων, Πάτερ, Ἰωάννη Χρυσόστομε, πρέσβευε τῷ Λόγῳ Χριστῷ τῷ Θεῷ, σωθῆναι τὰς ψυχὰς ἡμῶν. Σύνδεσμος Κληρικών της Ιεράς Μητροπόλεως Χίου, Ψαρών και Οινουσσών, έτος ιδρύσεως 2007

Σάββατο, 28 Μαΐου 2011

I.M.Kονιδάρης: "Δεν είμαι σύμβουλος της Κυβέρνησης"

Την απάντηση του καθηγητή Ι.Μ.Κονιδάρη προκάλεσε αναφορά στο όνομά του που περιλαμβάνεται σε άρθρο του δημοσιογράφου Γιώργου Παπαθανασόπουλου, σχετικό με τις πληροφορίες για περικοπές στους μισθούς των κληρικών, που δημοσιεύθηκε και στο Amen.gr. 

Ο κ. Κονιδάρης μας έστειλε την ακόλουθη επιστολή*: 

Φίλε κ. Παπαχρήστου,

Με έκπληξη είδα αναρτημένο στις 25.5.2011 στην έγκυρη ιστοσελίδα σας κείμενο με τον τίτλο «Ανέκδοτο το “κούρεμα” των μισθών των κληρικών», στο οποίο ο συντάκτης του αναφέρεται ονομαστικώς και στο πρόσωπό μου. 

΄Οσον, εν πρώτοις, αφορά στην υποβολιμαία(;) προφανή ανακρίβεια, δηλώνω ότι όχι μόνο δεν είμαι «σύμβουλος της σημερινής Κυβέρνησης επί εκκλησιαστικών ζητημάτων», αλλά και ουδέποτε ρωτήθηκα από κανένα μέλος της για οποιοδήποτε θέμα.

΄Οσον δε αφορά στην ουσία του θέματος, οι θέσεις μου για το ζήτημα είναι διατυπωμένες με σαφήνεια τόσο σε βιβλία όσο και σε δημοσιεύματά μου, τελευταίως στο «Βήμα της Κυριακής» (24.4.2011), και, συνεπώς, δεν μπορούν να αποδοθούν με συρραφή αποσπασμάτων που σκοπό έχουν τη συναγωγή αυθαίρετων συμπερασμάτων.

Κατά τα λοιπά, στη μικρή μας κοινωνία, καθένας γνωρίζει ποιος είναι ποιος...

Ευχαριστών για τη φιλοξενία,

Καθηγητής Ι. Μ. ΚΟΝΙΔΑΡΗΣ

*Την αναδημοσιεύουμε, αφού το σχετικό άρθρο αναρτήθηκε και στο δικό μας ιστολόγιο.
Σχετικό:

Δεν υπάρχουν σχόλια: