Ιστολόγιο "Σύνδεσμος Κληρικών Χίου" 12 χρόνια (2008-2020) συνεχούς και συνεπούς παρουσίας στο διαδίκτυο στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://syndesmosklchi.blogspot.gr/
Ἀπολυτίκιον Ἁγίου Ἰωάννου Χρυσοστόμου Ἦχος πλ. δ'. Ἡ τοῦ στόματός σου καθάπερ πυρσός ἐκλάμψασα χάρις, τὴν οἰκουμένην ἐφώτισεν, ἀφιλαργυρίας τῷ κόσμῳ θησαυροὺς ἐναπέθετο, τὸ ὕψος ἡμῖν τῆς ταπεινοφροσύνης ὑπέδειξεν. Ἀλλὰ σοῖς λόγοις παιδεύων, Πάτερ, Ἰωάννη Χρυσόστομε, πρέσβευε τῷ Λόγῳ Χριστῷ τῷ Θεῷ, σωθῆναι τὰς ψυχὰς ἡμῶν. Σύνδεσμος Κληρικών της Ιεράς Μητροπόλεως Χίου, Ψαρών και Οινουσσών, έτος ιδρύσεως 2007

Παρασκευή, 20 Μαΐου 2011

Διαμαρτυρία της Συγκλήτου του ΕΚΠΑ για τον αποκλεισμό του Τμήματος Κοινωνικής Θεολογίας από τις εισαγωγικές εξετάσεις

Εντονότατη διαμαρτυρία της Συγκλήτου του ΕΚΠΑ για τον αιφνίδιο αποκλεισμό από τις εισαγωγικές εξετάσεις στα Πανεπιστήμια υποψηφίων για το Τμήμα Κοινωνικής Θεολογίας του ΕΚΠΑ
19.05.11
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Η Σύγκλητος του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών κατά τη σημερινή συνεδρίασή της στις 19 Μαΐου 2011 εξέφρασε την εντονότατη διαμαρτυρία της για την ενέργεια του Υφυπουργού Παιδείας να αναρτήσει αιφνιδίως στην ιστοσελίδα του, κατά την πάγια τακτική του, την απόφασή του να αποκλείσει από τις εισαγωγικές εξετάσεις στα Πανεπιστήμια υποψηφίους για το Τμήμα Κοινωνικής Θεολογίας με το αιτιολογικό ότι εκκρεμεί η απόφασή του για τη συνέχιση ή όχι της λειτουργίας του Τμήματος και ενώ ύστερα από αίτημά του η Σύγκλητος προ μηνών είχε εκφραστεί υπέρ της λειτουργίας του εν λόγω Τμήματος... 

H Σύγκλητος θεωρεί ότι η αρμοδιότητά του Υφυπουργού θα μπορούσε να περιοριστεί στον καθορισμό του αριθμού των εισακτέων, και όχι να φτάσει έως τον ολοσχερή αποκλεισμό τους.
Από το Γραφείο του Πρύτανη
του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών

Δεν υπάρχουν σχόλια: