Ιστολόγιο "Σύνδεσμος Κληρικών Χίου" 12 χρόνια (2008-2020) συνεχούς και συνεπούς παρουσίας στο διαδίκτυο στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://syndesmosklchi.blogspot.gr/
Ἀπολυτίκιον Ἁγίου Ἰωάννου Χρυσοστόμου Ἦχος πλ. δ'. Ἡ τοῦ στόματός σου καθάπερ πυρσός ἐκλάμψασα χάρις, τὴν οἰκουμένην ἐφώτισεν, ἀφιλαργυρίας τῷ κόσμῳ θησαυροὺς ἐναπέθετο, τὸ ὕψος ἡμῖν τῆς ταπεινοφροσύνης ὑπέδειξεν. Ἀλλὰ σοῖς λόγοις παιδεύων, Πάτερ, Ἰωάννη Χρυσόστομε, πρέσβευε τῷ Λόγῳ Χριστῷ τῷ Θεῷ, σωθῆναι τὰς ψυχὰς ἡμῶν. Σύνδεσμος Κληρικών της Ιεράς Μητροπόλεως Χίου, Ψαρών και Οινουσσών, έτος ιδρύσεως 2007

Τετάρτη, 11 Μαΐου 2011

Ανακοίνωση αριθμού εισακτέων στην Ανώτατη Εκπαίδευση για το ακαδημαϊκό έτος 2011-2012Ανακοίνωση αριθμού εισακτέων στην Ανώτατη Εκπαίδευση για το ακαδημαϊκό έτος 2011-2012

Από το Υπουργείο Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων ανακοινώνεται ο αριθμός εισακτέων στα Πανεπιστήμια, στις Ανώτατες Εκκλησιαστικές Ακαδημίες, στα ΤΕΙ και στην Ανώτατη Σχολή Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) για το ακαδ. έτος 2011-2012.
Φέτος, παράλληλα με την κατάργηση των μετεγγραφών, για πρώτη φορά θεσπίζεται ειδικός αριθμός θέσεων για κάθε Τμήμα ή Σχολή και για κάθε κατηγορία πέραν του κανονικού αριθμού εισακτέων, δηλαδή για τρίτεκνες ή πολύτεκνες οικογένειες, για περιορισμό πολλαπλών νοικοκυριών, για λόγους υγείας των μελών οικογενειών των υποψηφίων, κλπ.
Στόχος: Να διατηρηθεί στα ίδια βασικά επίπεδα ο αριθμός εισακτέων στα κεντρικά Πανεπιστήμια και ΤΕΙ.
Σε όλα τα Πανεπιστήμια και ΤΕΙ ο αριθμός εισακτέων να αντανακλά την ουσιαστική ζήτηση και όχι μια εικονική πραγματικότητα. Αυτό επετεύχθη με την αξιοποίηση των αναλυτικών στοιχείων ανά Τμήμα που έχει συγκεντρώσει το Υπουργείο Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων.
Σε ακραίες περιπτώσεις και με βάση συγκεκριμένα κριτήρια, που αναφέρονται στη συνέχεια, αποφασίσθηκε η μη εισαγωγή νέων φοιτητών, σε ορισμένα Τμήματα.
Α. Αριθμός εισακτέων
Ο αριθμός των εισακτέων έχει βασιστεί στις εξής παραμέτρους:
α) στον αριθμό των φοιτητών που εμφανίζονται ως τακτικοί, ως ενεργοί και ως εγγεγραμμένοι φοιτητές. Με τον πρώτο όρο εννοούμε τους φοιτητές που βρίσκονται στα κανονικά έτη σπουδών, με τον δεύτερο όρο αυτούς που βρίσκονται έως και 2 χρόνια μετά τα κανονικά έτη σπουδών (ν+2) και με τον τρίτο όλους τους εγγεγραμμένους φοιτητές.
β) στον αριθμό των πρωτοετών φοιτητών των Τμημάτων του ακαδ. έτους 2010-2011 που πήραν συγγράμματα και στον συνολικό αριθμό των φοιτητών (σε όλα τα έτη σπουδών) του Τμήματος που παρέλαβαν έστω και ένα σύγγραμμα.
γ) στο μέσο ετήσιο αριθμό εισακτέων και εισαχθέντων για τουλάχιστον μια πενταετία (όπου είναι εφικτό).
δ) στον αριθμό εισακτέων και εισαχθέντων για το ακαδ. έτος 2010-2011.
ε) στον αριθμό των φοιτητών που αποχώρησαν από το Τμήμα λόγω μετεγγραφής και στον αριθμό των φοιτητών που ήρθαν στο Τμήμα λόγω μετεγγραφής.
στ) στο μέσο αριθμό πτυχιούχων ανά έτος και στο μέσο χρόνο απόκτησης πτυχίου για τουλάχιστον μια πενταετία (όπου είναι εφικτό), και
ζ) στις προτάσεις των Πανεπιστημίων, ΤΕΙ και λοιπών Σχολών.
Όπου ο αριθμός των φοιτητών μειωνόταν σημαντικά, είτε λόγω μικρού ενδιαφέροντος (μειωμένος αριθμός εισαχθέντων ενώ υπήρχαν διαθέσιμες θέσεις), είτε λόγω μικρού αριθμού ενεργών και τακτικών φοιτητών σε σχέση με τους εγγεγραμμένους, είτε λόγω αποχωρήσεων φοιτητών λόγω μετεγγραφών, ο αριθμός εισακτέων για το ακαδ. έτος 2011-2012 είναι μειωμένος σε σχέση με τον αριθμό εισακτέων του ακαδ. έτους 2010-2011 ώστε να συμβαδίζει με το μέσο όρο των ενεργών φοιτητών της τετραετίας σε συνδυασμό με τον αριθμό των πρωτοετών που έλαβαν σύγγραμμα μέσα στο 2010.
Για παράδειγμα, στο Τμήμα Διοίκησης Μονάδων Υγείας και Πρόνοιας του ΤΕΙ Καλαμάτας, το ακαδ. έτος 2010-2011 ο αριθμός εισακτέων ήταν 350, ενώ ο αριθμός των εισαχθέντων ήταν 306. Οι αποχωρήσεις λόγω μετεγγραφών ήταν 66. Οι πρωτοετείς φοιτητές που πήραν σύγγραμμα ήταν 148, ενώ ο μέσος όρος των ενεργών φοιτητών της τετραετίας είναι 169. Ενδεικτικό στοιχείο που φανερώνει την τάση εγκατάλειψης από την πλευρά των φοιτητών είναι ότι ο συνολικός αριθμός των ενδιαφερόμενων για σύγγραμμα για το ακαδημαϊκό έτος 2010-2011 ήταν 337 (από τους οποίους οι 148 πρωτοετείς). Ο αριθμός εισακτέων για το ακαδ. έτος 2011-2012 είναι 200 (δηλ. μεγαλύτερος του μέσου όρου της τετραετίας).
Για τις ακραίες περιπτώσεις, όπου αποφασίσθηκε η μη εισαγωγή φοιτητών, καθοριστικός ήταν ο ρόλος παραμέτρων όπως:
·         Ο αριθμός των ενεργών φοιτητών και η έντονη τάση εγκατάλειψης των σπουδών από τους φοιτητές, όπως αυτή στοιχειοθετείται από τον αριθμό των εισαχθέντων, τον αριθμό των φοιτητών που ενδιαφέρθηκαν για την παραλαβή συγγραμμάτων, τον αριθμό των πτυχιούχων και το μέσο όρο φοίτησης τα τελευταία χρόνια.
Για τους λόγους που προαναφέρθηκαν, δεν θα υπάρξουν φέτος εισακτέοι στα παρακάτω Τμήματα ΤΕΙ:
1.       ΤΕΙ ΘΕΣ/ΚΗΣ, ΤΕΧΝΟΛ. ΑΛΙΕΙΑΣ & ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ (με έδρα τα Μουδανιά)
2.     ΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ, ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ (με έδρα την Αμαλιάδα)
3.     ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ, ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ (με έδρα τα Γρεβενά)
4.     ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ, ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ (με έδρα τη Φλώρινα)
5.     ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ, ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ (με έδρα τη Φλώρινα)
6.     ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ, ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ (με έδρα τα Τρίκαλα)
7.     ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ, ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΒΙΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
8.     ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
9.     ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ, ΔΑΣΟΠΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (με έδρα την Καρδίτσα)
10.  ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ, ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΑΚΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘΟΚΟΜΙΑΣ
11.    ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜ. ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦ. ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ (με έδρα τον Άγ. Νικόλαο)
12.  ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (με έδρα το Ηράκλειο)
13.  ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ, ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ (με έδρα την Άρτα)
14.  ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ, ΙΧΘΥΟΚΟΜΙΑΣ ΑΛΙΕΙΑΣ (με έδρα την Ηγουμενίτσα)
15.  ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (με έδρα την Ηγουμενίτσα)
16.  ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ, ΟΙΝΟΛΟΓΙΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΟΤΩΝ (με έδρα τη Δράμα)
17.  ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (με έδρα την Κεφαλονιά)
18.  ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (με έδρα την Κεφαλονιά)
19.  ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (με έδρα τη Λευκάδα)
20.                        ΤΕΙ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ, ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΑΚΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ & ΑΝΘΟΚΟΜΙΑΣ
21.  ΤΕΙ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ, ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
22.                        ΤΕΙ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ, ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΑΚΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ & ΑΝΘΟΚΟΜΙΑΣ
23.                        ΤΕΙ ΜΕΣΟΛΛΟΓΓΙΟΥ, ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΥΔΑΤΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ
24.                        ΤΕΙ ΜΕΣΟΛΛΟΓΓΙΟΥ, ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΛΙΕΥΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

Επίσης, δεν θα εισαχθούν φοιτητές στο Τμήμα Κοινωνικής Θεολογίας του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών επειδή εξετάζεται αν θα συνεχιστεί ή όχι η λειτουργία του.

Β. Ειδικοί αριθμοί εισακτέων
Οι ειδικοί αριθμοί εισακτέων είναι τέτοιοι, ώστε να ανταποκρίνονται στον αριθμό των φοιτητών που άσκησαν το ακαδ. έτος 2010-2011 το δικαίωμα της μετεγγραφής, τόσο στους νομούς Αττικής και Θεσσαλονίκης όσο και στα Περιφερειακά Ιδρύματα.
Η λογική είναι οι αριθμοί αυτοί να κατανεμηθούν σε όλα τα Τμήματα των πόλεων αυτών, ώστε να μην επιβαρύνονται μόνο κάποια μεμονωμένα Τμήματα όπως συνέβαινε μέχρι σήμερα.
Με αυτόν τον τρόπο Τμήματα των νομών Αττικής και Θεσσαλονίκης που το ακαδ. έτος 2010-2011 είχαν αύξηση φοιτητών λόγω μετεγγραφών ακόμα και 200%, φέτος θα έχουν μία αύξηση της τάξης του 40%, ενώ η προσπάθεια κατανομής γίνεται ώστε και τα άλλα Τμήματα των αντίστοιχων νομών να μην έχουν αύξηση μεγαλύτερη του 30%.
Στα Περιφερειακά Ιδρύματα οι αντίστοιχες αυξήσεις είναι μικρότερες, αλλά τέτοιες ώστε να ικανοποιούν τους αριθμούς μετεγγραφών του ακαδ. έτους 2010-2011.
Συνολικά ο αριθμός των επιπλέον θέσεων δεν ξεπερνά το 20% των εισακτέων, όπως ορίζει η διάταξη.
Για παράδειγμα, στο Τμήμα Επιστημών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, το ακαδ. έτος 2010-2011 ο αριθμός εισακτέων ήταν 110 και είχε δεχθεί 145 φοιτητές με μετεγγραφή. Φέτος θα δεχθεί 69 φοιτητές ειδικών κατηγοριών.
Οι θέσεις εισακτέων για το ακαδ. έτος 2011-2012 είναι οι εξής:
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΡΙΘΜΟΥ ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2011-12 ΣΕ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ, ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΕΣ ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ, ΤΕΙ, ΑΣΠΑΙΤΕ, ΚΑΙ ΣΥΝΟΛΟ ΕΙΔΙΚΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ ΠΕΡΑΝ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΚΟΥ ΑΡΙΘΜΟΥ
ΑΚΑΔ ΕΤΗ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ ΚΑΙ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΕΣ ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ
ΤΕΙ, ΑΣΠΑΙΤΕ
ΣΥΝΟΛΟ
Αριθμός εισακτέων
37.745
28.655
66.400
Σύνολο ειδικών αριθμών εισακτέων
4.175
3.865
8.040
ΣΥΝΟΛΟ
41.920
32.520
74.440

Ο αριθμός των εισακτέων στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση για το ακαδημαϊκό έτος 2011-2012 ανέρχεται στις 74.440.
Επιπλέον, στον παραπάνω αριθμό εισακτέων προστίθενται και οι θέσεις εισακτέων:
1.       Για τις Στρατιωτικές Σχολές
2.     Για τις Σχολές της Αστυνομικής Ακαδημίας
3.     Για τις Σχολές της Πυροσβεστικής Ακαδημίας
4.     Για τις Σχολές των Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού
5.     Ανώτερη Σχολή Τουριστικών Επαγγελμάτων Ρόδου (ΑΣΤΕΡ)
6.     Ανώτερη Σχολή Τουριστικών Επαγγελμάτων Αγ. Νικολάου (ΑΣΤΕΑΝ)

Από τον ανωτέρω συνολικό αριθμό των 74.440 θέσεων διατίθενται:
·       ποσοστό 90% των θέσεων των Πανεπιστημίων και των Ανώτατων Εκκλησιαστικών Ακαδημιών και ποσοστό 69% των θέσεων των ΤΕΙ, της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. και των Ανώτερων Σχολών Τουριστικής Εκπαίδευσης, στους μαθητές της Γ΄ τάξης του ημερήσιου Γενικού Λυκείου και ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Β΄) και τους αποφοίτους Λυκείων που θα λάβουν μέρος στις φετινές πανελλήνιες εξετάσεις. Για τις Στρατιωτικές και Αστυνομικές Σχολές, τις Σχολές της Πυροσβεστικής Ακαδημίας και των Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού ο ακριβής αριθμός των θέσεων εισακτέων καθορίζεται με αποφάσεις των αντίστοιχων Υπουργείων. Τα ανωτέρω ποσοστά θέσεων αναμένεται να διεκδικήσουν 92.259 περίπου εν δυνάμει υποψήφιοι, δηλαδή όσοι από τους 76.132 μαθητές της Γ΄ τάξης ημερήσιου ΓΕΛ και τους 464 μαθητές της Γ΄ τάξης ημερήσιου ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Β΄) θα υποβάλλουν τελικά μηχανογραφικό δελτίο και οι 15.663 απόφοιτοι προηγούμενων ετών που υπολογίζεται ότι θα λάβουν μέρος στις φετινές εξετάσεις.
·       ποσοστό 10% των θέσεων των Πανεπιστημίων, των ΤΕΙ, των Ανώτατων Εκκλησιαστικών Ακαδημιών, της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. και των Ανώτερων Σχολών Τουριστικής Εκπαίδευσης, σε υποψήφιους που δε συμμετέχουν στις πανελλήνιες εξετάσεις του ακαδ. έτους 2011-2012 και είναι κάτοχοι απολυτηρίου δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που έλαβαν μέρος στις πανελλήνιες εξετάσεις των ημερήσιων Γενικών Λυκείων τα ακαδ. έτη 2009-2010, 2010-2011 ή είναι κάτοχοι απολυτηρίου ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Β΄) που έλαβαν μέρος στις πανελλήνιες εξετάσεις το ακαδ. έτος 2010-2011. Για τις Στρατιωτικές και Αστυνομικές Σχολές, τις Σχολές της Πυροσβεστικής Ακαδημίας και των Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού ο ακριβής αριθμός των θέσεων εισακτέων καθορίζεται με αποφάσεις των αντίστοιχων Υπουργείων. Τα ανωτέρω ποσοστά θέσεων αναμένεται να διεκδικήσουν περίπου 10.000 με 12.000 υποψήφιοι. Ο ακριβής αριθμός των υποψηφίων θα γνωστοποιηθεί μετά την υποβολή των μηχανογραφικών δελτίων.
·     ποσοστό 20% των θέσεων των Τ.Ε.Ι., της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε., των Ανώτερων Σχολών Τουριστικής Εκπαίδευσης στους μαθητές της Γ΄ τάξης ημερήσιων ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Α΄) και αποφοίτους ΕΠΑΛ που θα λάβουν μέρος στις πανελλήνιες εξετάσεις των τεσσάρων μαθημάτων. Δίδεται επιπλέον σε κάθε Τμήμα ή Σχολή Τ.Ε.Ι. μία (1) επιπλέον θέση για το σύνολο των κατηγοριών με ειδικό αριθμό θέσης πέραν του κανονικού. Για τις Ανώτερες Στρατιωτικές Σχολές Υπαξιωματικών, τις Σχολές Αστυφυλάκων της Αστυνομίας και τις Σχολές των Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού ο ακριβής αριθμός των θέσεων εισακτέων καθορίζεται με αποφάσεις των αντίστοιχων Υπουργείων. Το ποσοστό αυτό θα διεκδικήσουν 20.916 περίπου εν δυνάμει υποψήφιοι, μαθητές και απόφοιτοι ημερησίων ΕΠΑΛ (Ομάδα Α’).
·       ποσοστό 1% των θέσεων των Τ.Ε.Ι., της ΑΣΠΑΙΤΕ και των Ανώτερων Σχολών Τουριστικής Εκπαίδευσης στους μαθητές της Δ΄ τάξης εσπερινών ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Α΄) που θα λάβουν μέρος στις πανελλήνιες εξετάσεις των δύο μαθημάτων. Δίδεται επιπλέον σε κάθε Τμήμα ή Σχολή Τ.Ε.Ι. μία (1) επιπλέον θέση για το σύνολο των κατηγοριών με ειδικό αριθμό θέσης πέραν του κανονικού. Για τις Σχολές των Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού ο ακριβής αριθμός των θέσεων εισακτέων καθορίζεται με απόφαση του αντίστοιχου Υπουργείου.
·       Ποσοστό 1% πέρα από τον αριθμό εισακτέων, διατίθενται για τους μαθητές και αποφοίτους των Εσπερινών Γενικών Λυκείων καθώς και τους μαθητές της τελευταίας τάξης εσπερινών ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Β΄) που θα λάβουν μέρος στις αντίστοιχες πανελλήνιες εξετάσεις της Δ΄ τάξης των Λυκείων αυτών. Δίδεται επιπλέον σε κάθε Τμήμα ή Σχολή Πανεπιστημίων ή Τ.Ε.Ι. μία (1) επιπλέον θέση για το σύνολο των κατηγοριών με ειδικό αριθμό θέσης πέραν του κανονικού.

Ο αριθμός εισακτέων για κάθε Σχολή ή Τμήμα έχει ως εξής:

ΙΔΡΥΜΑ
Αριθμός εισακτέων
Σύνολο ειδικών αριθμών εισακτέων

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ


1.                    
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
260
17
2.                  
ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ
100
22
3.                  
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
210
24
4.                  
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
110
10
5.                  
ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΩΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
90
15
6.                  
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ
125
49
7.                  
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ & ΜΜΕ
120
10
8.                  
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
175
54
9.                  
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
60
20
10.               
ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ
330
11
11.                  
ΙΑΤΡΙΚΗΣ
160
43
12.                
ΙΣΠΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
100
10
13.                
ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ
210
73
14.                
ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
70
26
15.                
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ
260
68
16.               
ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΘΕΩΡΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ
100
10
17.                
ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
90
10
18.                
ΝΟΜΙΚΗΣ
400
80
19.               
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ
115
26
20.             
ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ
85
10
21.                
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
320
29
22.              
ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
210
73
23.              
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
165
36
24.              
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
260
44
25.              
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ
110
15
26.             
ΣΛΑΒΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
40
9
27.              
ΤΟΥΡΚΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΑΣΙΑΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
60
10
28.              
ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ
105
10
29.             
ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
330
73
30.             
ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ - ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ
320
68
31.                
ΦΥΣΙΚΗΣ
185
33
32.              
ΧΗΜΕΙΑΣ
85
33

ΣΥΝΟΛΑ
5.360
1.021
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ


1.                    
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
240
10
2.                  
ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
70
10
3.                  
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
100
10
4.                  
ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ
95
12
5.                  
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
80
12
6.                  
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
120
10
7.                  
ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ
90
12
8.                  
ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ
220
55
9.                  
ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
80
35
10.               
ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ
60
10
11.                  
ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
110
10
12.                
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
220
18
13.                
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (με έδρα τις Σέρρες)
100
10
14.                
ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
110
69
15.                
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ
180
10
16.               
ΘΕΑΤΡΟΥ
50
8
17.                
ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ
230
10
18.                
ΙΑΤΡΙΚΗΣ
180
22
19.               
ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ
200
61
20.             
ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
80
10
21.                
ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ
60
10
22.              
ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ
70
12
23.              
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ
160
60
24.              
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
70
8
25.              
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
80
20
26.             
ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
40
7
27.              
ΝΟΜΙΚΗΣ
350
17
28.              
ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ
75
10
29.             
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
320
43
30.             
ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
200
79
31.                
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
65
20
32.              
ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗΣ ΚΑΙ  ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ
210
10
33.              
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
130
34
34.              
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
160
10
35.              
ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ
80
9
36.             
ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
230
53
37.              
ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ & ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ
170
29
38.              
ΦΥΣΙΚΗΣ
170
29
39.             
ΧΗΜΕΙΑΣ
130
16
40.             
ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
75
10
41.                
ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ
150
15

ΣΥΝΟΛΑ
5.610
905


ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ


1.        
ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
90
13
2.      
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
100
39
3.      
ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
140
10
4.      
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ  ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ
230
73
5.      
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΩΝ
70
10
6.      
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
110
39
7.      
ΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
60
10
8.      
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
130
36
9.      
ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
120
21

ΣΥΝΟΛΑ
1.050
251

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ


1.        
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
100
10
2.      
ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
150
10
3.      
ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
150
27
4.      
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ
250
31
5.      
ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
270
65
6.      
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
140
29
7.      
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ
180
35
8.      
ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ
125
10
9.      
ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
165
10

ΣΥΝΟΛΑ
1.530
227

ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ


1.        
ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
280
15
2.      
ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
150
18
3.      
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ, ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
120
12
4.      
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑΣ
140
18
5.      
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
110
10
6.      
ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ
180
68
7.      
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
180
18
8.      
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑΣ
170
28
9.      
ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ
120
12

ΣΥΝΟΛΑ
1.450
199

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ


1.        
ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
120
10
2.      
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
130
10
3.      
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ
200
11
4.      
ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
120
10
5.      
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ
200
20
6.      
ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
250
58
7.      
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
185
36
8.      
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ
70
9

ΣΥΝΟΛΑ
1.275
164


Δεν υπάρχουν σχόλια: