Ιστολόγιο "Σύνδεσμος Κληρικών Χίου" 12 χρόνια (2008-2020) συνεχούς και συνεπούς παρουσίας στο διαδίκτυο στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://syndesmosklchi.blogspot.gr/
Ἀπολυτίκιον Ἁγίου Ἰωάννου Χρυσοστόμου Ἦχος πλ. δ'. Ἡ τοῦ στόματός σου καθάπερ πυρσός ἐκλάμψασα χάρις, τὴν οἰκουμένην ἐφώτισεν, ἀφιλαργυρίας τῷ κόσμῳ θησαυροὺς ἐναπέθετο, τὸ ὕψος ἡμῖν τῆς ταπεινοφροσύνης ὑπέδειξεν. Ἀλλὰ σοῖς λόγοις παιδεύων, Πάτερ, Ἰωάννη Χρυσόστομε, πρέσβευε τῷ Λόγῳ Χριστῷ τῷ Θεῷ, σωθῆναι τὰς ψυχὰς ἡμῶν. Σύνδεσμος Κληρικών της Ιεράς Μητροπόλεως Χίου, Ψαρών και Οινουσσών, έτος ιδρύσεως 2007

Δευτέρα, 30 Μαΐου 2011

Προσφυγή στο ΣτΕ για τη διατήρηση του τμήματος Κοινωνικής Θεολογίας

"Αντισυνταγματική η απόφαση του υπουργείου Παιδείας" υποστηρίζουν

Του Αντώνη Τριανταφύλλου στο AMEN .gr

Την ακύρωση - ως αντισυνταγματικής - της απόφασης του υπουργείου Παιδείας να θέσει εκτός μηχανογραφικού δελτίου το τμήμα Κοινωνικής Θεολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών ζητούν με προσφυγή τους στο Συμβούλιο της Επικρατείας οι γονείς μιας μαθήτριας και μια απόφοιτη Λυκείου. Οι προσφεύγοντες υποστηρίζουν ότι με την απόφαση του υπουργείου Παιδείας να μην επιτραπεί για φέτος η εισαγωγή φοιτητών στο εν λόγω πανεπιστημιακό τμήμα παραβιάζονται η ακαδημαϊκή ελευθερία, όπως και το συνταγματικά κατοχυρωμένο αυτοδιοίκητο των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, ενώ και διοικητικά η πράξη κρίνεται ως παράνομη, καθώς η δημοσίευση της απόφασης έγινε σε διαδικτυακό τόπο και όχι στην εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Μάλιστα, τόσο οι γονείς της μαθήτριας που έδωσε πανελλαδικές εξετάσεις για την εισαγωγή στο Πανεπιστήμιο, όσο και μία δεύτερη απόφοιτη του Λυκείου που συμμετείχε στις εισαγωγικές εξετάσεις στα Α.Ε.Ι. υπογραμμίζουν ότι η επίμαχη υπουργική απόφαση σταδιακά θα οδηγήσει στο κλείσιμο του Τμήματος Κοινωνικής Θεολογίας.

Αντισυνταγματική απόφαση

Αναλυτικότερα, στην προσφυγή σημειώνεται ότι η απόφαση του υπουργείου Παιδείας να εξαιρεθεί το τμήμα Κοινωνικής Θεολογίας από την εισαγωγή φοιτητών είναι αντισυνταγματική καθώς παραβιάζεται το άρθρο 16 του Συντάγματος που κατοχυρώνει το αυτοδιοίκητο των Α.Ε.Ι. και προστίθεται ότι η πλήρης αυτοδιοίκηση των Α.Ε.Ι. αποτελεί φυσική προέκταση της ακαδημαϊκής ελευθερίας, η οποία συνίσταται στην ελευθερία του κάθε μέλους της ακαδημαϊκής κοινότητας να συμμετέχει στην έρευνα και τη διδασκαλία, αναπτύσσοντας την προσωπικότητά του.

Στην έννοια της πλήρους αυτοδιοίκησης των Α.Ε.Ι., υπογραμμίζουν οι γονείς της μαθήτριας, περιλαμβάνεται, μεταξύ των άλλων: α) το δικαίωμα να επιλέγουν με τα δικά τους όργανα το διδακτικό προσωπικό, β) η οικονομική αυτοτέλεια, και γ) η αρμοδιότητα κατάρτισης προγραμμάτων σπουδών από τα ίδια τα Πανεπιστήμια.

Συνεπώς, σύμφωνα με την προσφυγή «μέσα σε αυτό το πλαίσιο καθίσταται φανερό ότι η λήψη απόφασης μη εισαγωγής φοιτητών σε ένα Τμήμα, χωρίς τη συμμετοχή κανενός οργάνου της οικείας εκπαιδευτικής μονάδας, έρχεται σε ευθεία αντίθεση με τις συνταγματικές επιταγές».

Παράλληλα όμως, επισημαίνεται στην προσφυγή, ο Ν. 1351/1983 ορίζει ως απαραίτητη προϋπόθεση για την έκδοση της επίμαχης απόφασης της υπουργού Παιδείας τη διατύπωση προηγούμενης γνώμης από τη Σύγκλητο που αντίστοιχου Α.Ε.Ι.

Αξίζει να σημειωθεί ότι το Νοέμβριο του 2010, ύστερα από αίτημα του κ. Γιάννη Πανάρετου, η Σύγκλητος του Πανεπιστημίου Αθηνών είχε εκφραστεί υπέρ της λειτουργίας του εν λόγω Τμήματος. «Η Σύγκλητος θεωρεί ότι η αρμοδιότητά του Υφυπουργού θα μπορούσε να περιοριστεί στον καθορισμό του αριθμού των εισακτέων, και όχι να φτάσει έως τον ολοσχερή αποκλεισμό τους» αναφέρεται χαρακτηριστικά σε ανακοίνωση του πανεπιστημίου Αθηνών.

Υπενθυμίζεται πως το ενδεχόμενο αναστολής λειτουργίας του τμήματος Κοινωνικής Θεολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών προανήγγειλε εμμέσως το υπουργείο Παιδείας κατά την ανακοίνωση του αριθμού των εισακτέων για το ερχόμενο ακαδημαϊκό έτος. Από τους σχετικούς πίνακες με τις θέσεις εισακτέων ανά τμήμα απουσίαζε το τμήμα Κοινωνικής Θεολογίας, ενώ στη σχετική ανακοίνωση του υπουργείου Παιδείας αναφερόταν επί λέξει ότι «δεν θα εισαχθούν φοιτητές στο Τμήμα Κοινωνικής Θεολογίας του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών επειδή εξετάζεται αν θα συνεχιστεί ή όχι η λειτουργία του».

Δεν υπάρχουν σχόλια: