Ιστολόγιο "Σύνδεσμος Κληρικών Χίου" 12 χρόνια (2008-2020) συνεχούς και συνεπούς παρουσίας στο διαδίκτυο στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://syndesmosklchi.blogspot.gr/
Ἀπολυτίκιον Ἁγίου Ἰωάννου Χρυσοστόμου Ἦχος πλ. δ'. Ἡ τοῦ στόματός σου καθάπερ πυρσός ἐκλάμψασα χάρις, τὴν οἰκουμένην ἐφώτισεν, ἀφιλαργυρίας τῷ κόσμῳ θησαυροὺς ἐναπέθετο, τὸ ὕψος ἡμῖν τῆς ταπεινοφροσύνης ὑπέδειξεν. Ἀλλὰ σοῖς λόγοις παιδεύων, Πάτερ, Ἰωάννη Χρυσόστομε, πρέσβευε τῷ Λόγῳ Χριστῷ τῷ Θεῷ, σωθῆναι τὰς ψυχὰς ἡμῶν. Σύνδεσμος Κληρικών της Ιεράς Μητροπόλεως Χίου, Ψαρών και Οινουσσών, έτος ιδρύσεως 2007

Τρίτη, 24 Μαΐου 2011

Εθελοντικά Γραμματεία Κοινωνικής Υπηρεσίας από τον ΕλπίΖΩ

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΑΡΚΙΝΟΠΑΘΩΝ ΧΙΟΥ

Ξεκίνησε η καθημερινή λειτουργία της Γραμματείας Κοινωνικής Υπηρεσίας από τις 10.00 έως και τις 12.00 στα γραφεία του Συλλόγου Καρκινοπαθών Χίου ΕλπίΖΩ, στην οδό Μπεν Ζαχαρίου1, στην πλατεία του Κάστρου. Πολύ σύντομα θα προστεθεί και απογευματινή παρουσία. Η λειτουργία υποστηρίζεται από τους εθελοντές μέλη μας Ελ. Ψύλλου, Βικτ. Κουτσουράδη, Μ. Σίμου, Αργ. Παληά,  Κατ. Γιαννακοπούλου, Στ. Μουτάφη και Μ. Κρουσουλούδη-Μάντικα. 
Παράλληλα, συνεχίζεται κάθε Πέμπτη από τις 17.00 έως και τις 19.00 η λειτουργία του γραφείου Κοινωνικής Υποστήριξης, με τους εθελοντές Ψυχολόγους και Κοινωνικούς λειτουργούς Ευγ. Φύκαρη. Μ. Τσικουδή, Εμμ. Κουκούλη, Αγγ. Μουρούνα, Στ. Κοκκινάκη, Αργ. Παππά, Ελ. Σιακαβέλλα, Δεσπ. Ψυχή και Δημ. Φασόλα.
Επιπλέον, οι χιώτες καρκινοπαθείς μπορούν να επικοινωνούν με τον πανελλαδικά κατοχυρωμένο αριθμό 1069 για πληροφορίες ψυχολογικής και κοινωνιολογικής υποστήριξης από την ομάδα των γιατρών του Όμιλου Be Strong, με τον οποίο συνεργαζόμαστε, αλλά και στο τηλ. του συλλόγου 2271041125, για τις υποστηρικτικές μας διαδικασίες και περισσότερες πληροφορίες.

Πηγή: Εφημερίδα ΠΟΛΙΤΗΣ 24/5/2011, σελ. 5

Δεν υπάρχουν σχόλια: