Ιστολόγιο "Σύνδεσμος Κληρικών Χίου" 12 χρόνια (2008-2020) συνεχούς και συνεπούς παρουσίας στο διαδίκτυο στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://syndesmosklchi.blogspot.gr/
Ἀπολυτίκιον Ἁγίου Ἰωάννου Χρυσοστόμου Ἦχος πλ. δ'. Ἡ τοῦ στόματός σου καθάπερ πυρσός ἐκλάμψασα χάρις, τὴν οἰκουμένην ἐφώτισεν, ἀφιλαργυρίας τῷ κόσμῳ θησαυροὺς ἐναπέθετο, τὸ ὕψος ἡμῖν τῆς ταπεινοφροσύνης ὑπέδειξεν. Ἀλλὰ σοῖς λόγοις παιδεύων, Πάτερ, Ἰωάννη Χρυσόστομε, πρέσβευε τῷ Λόγῳ Χριστῷ τῷ Θεῷ, σωθῆναι τὰς ψυχὰς ἡμῶν. Σύνδεσμος Κληρικών της Ιεράς Μητροπόλεως Χίου, Ψαρών και Οινουσσών, έτος ιδρύσεως 2007

Παρασκευή, 24 Ιουνίου 2011

CHURCHBOOK: Η εκκλησία απέκτησε... facebook

Στον ελληνικό διαδικτυακό χώρο έχει εμφανιστεί ιστότοπος που φιλοδοξεί να γίνει η εκκλησιαστική εκδοχή του Facebook. Το Churchbook έχει εμφανιστεί στο διαδίκτυο εδώ και περίπου ένα μήνα. «Πρωτεργάτες» της ιδέας είναι τέσσερις νέοι άνθρωποι, συνεργάτες και διδάσκοντες σε πανεπιστήμια του εξωτερικού, οι οποίοι, όπως δηλώνουν, επιθυμούσαν να δημιουργήσουν ένα χώρο κοινωνικής δικτύωσης με επίκεντρο την πνευματικότητα.

Το διαδικτυακό φόρουμ δεν αποκλείει τη συμμετοχή άλλων Εκκλησιών πλην της Ορθόδοξης, άλλων θρησκειών ή δογμάτων, με τον αυστηρό όρο ότι απαγορεύεται στα μέλη να ασκούν προσηλυτισμό. Όπως αναφέρεται στο σημερινό φύλλο του «Έθνους» τον ένα μήνα της λειτουργίας του το Churchbook έχει αρκετά μέλη και κάθε μέρα προστίθενται και νέα.

Η διαδικασία εγγραφής είναι αρκετά αυστηρή και όπως διαπιστώνει ο χρήστης που θέλει να ενταχθεί στη διαδικτυακή κοινότητα, αν ορισμένα υποχρεωτικά πεδία δεν συμπληρωθούν, η εγγραφή δεν πραγματοποιείται.

Οι χρήστες μπορούν να γράφουν στα ελληνικά και στα αγγλικά ώστε να μπορούν να συμμετέχουν και άτομα εκτός των ελληνικών συνόρων. Ήδη μεταξύ των εγγεγραμμένων μελών είναι και ορισμένοι κληρικοί της ελλαδικής εκκλησίας, οι οποίοι δηλώνουν τα πλήρη στοιχεία τους και την ενορία όπου υπηρετούν.

Πηγή: www.dete.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια: