Ιστολόγιο "Σύνδεσμος Κληρικών Χίου" 12 χρόνια (2008-2020) συνεχούς και συνεπούς παρουσίας στο διαδίκτυο στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://syndesmosklchi.blogspot.gr/
Ἀπολυτίκιον Ἁγίου Ἰωάννου Χρυσοστόμου Ἦχος πλ. δ'. Ἡ τοῦ στόματός σου καθάπερ πυρσός ἐκλάμψασα χάρις, τὴν οἰκουμένην ἐφώτισεν, ἀφιλαργυρίας τῷ κόσμῳ θησαυροὺς ἐναπέθετο, τὸ ὕψος ἡμῖν τῆς ταπεινοφροσύνης ὑπέδειξεν. Ἀλλὰ σοῖς λόγοις παιδεύων, Πάτερ, Ἰωάννη Χρυσόστομε, πρέσβευε τῷ Λόγῳ Χριστῷ τῷ Θεῷ, σωθῆναι τὰς ψυχὰς ἡμῶν. Σύνδεσμος Κληρικών της Ιεράς Μητροπόλεως Χίου, Ψαρών και Οινουσσών, έτος ιδρύσεως 2007

Παρασκευή, 10 Ιουνίου 2011

Ερώτηµα ιερέα χθες στη µέση της Απλωταριάς

Γράφει η εφημερίδα Η ΑΛΗΘΕΙΑ (10/6/2011, σελ. 12) στη στήλη "Αληθινά":

Ερώτηµα ιερέα χθες στη µέση της Απλωταριάς
«Εσείς που έχετε τα µέσα, ρωτήστε ξέρει κανείς πού είναι ο πνευµατικός µας πατέρας, ζει, είναι καλά, θα τον ξαναδούµε; Ρωτάµε στη Μητρόπολη και µας λένε είναι στην Αθήνα, αόριστα. 
Απ’ ό,τι γνωρίζουµε η Αθήνα έχει Αρχιεπίσκοπο, εµείς θα είµαστε πολύ καιρό ακόµα χωρίς Μητροπολίτη;».

Δεν υπάρχουν σχόλια: