Ιστολόγιο "Σύνδεσμος Κληρικών Χίου" 12 χρόνια (2008-2020) συνεχούς και συνεπούς παρουσίας στο διαδίκτυο στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://syndesmosklchi.blogspot.gr/
Ἀπολυτίκιον Ἁγίου Ἰωάννου Χρυσοστόμου Ἦχος πλ. δ'. Ἡ τοῦ στόματός σου καθάπερ πυρσός ἐκλάμψασα χάρις, τὴν οἰκουμένην ἐφώτισεν, ἀφιλαργυρίας τῷ κόσμῳ θησαυροὺς ἐναπέθετο, τὸ ὕψος ἡμῖν τῆς ταπεινοφροσύνης ὑπέδειξεν. Ἀλλὰ σοῖς λόγοις παιδεύων, Πάτερ, Ἰωάννη Χρυσόστομε, πρέσβευε τῷ Λόγῳ Χριστῷ τῷ Θεῷ, σωθῆναι τὰς ψυχὰς ἡμῶν. Σύνδεσμος Κληρικών της Ιεράς Μητροπόλεως Χίου, Ψαρών και Οινουσσών, έτος ιδρύσεως 2007

Τρίτη, 14 Ιουνίου 2011

Εκτός μηχανογραφικού το Τμήμα Κοινωνικής Θεολογίας Αθήνας

Δόθηκε σήμερα στη δημοσιότητα από το Υπουργείο Παιδείας το Μηχανογραφικό Δελτίο του 2011. Στο Έντυπο Μηχανογραφικού Δελτίου, στο 1ο Επιστημονικό Πεδίο των Ανθρωπιστικών, Νομικών και Κοινωνικών Επιστημών το Τμήμα Κοινωνικής Θεολογίας δεν υπάρχει. Είναι μάλιστα χαρακτηριστικό ότι η θέση του κάτω από το Τμήμα Θεολογίας Θεσσαλονίκης παραμένει κενή (δείτε τη φωτογραφία). Οριστικά λοιπόν το Τμήμα Κοινωνικής Θεολογίας μένει εκτός μηχανογραφικού και δεν θα δεχτεί φέτος κανέναν εισακτέο καθώς οι μαθητές αδυνατούν να επιλέξουν το Τμήμα αυτό κατά την υποβολή των Μηχανογραφικών τους Δελτίων. Πατήστε το Διαβάστε περισσότερα για να δείτε ολόκληρο το φετινό Μηχανογραφικό Δελτίο όπως δημοσιεύτηκε στην ιστοσελίδα του υπουργείου Παιδείας...
Μηχανογραφικό 2011

Δεν υπάρχουν σχόλια: