Ιστολόγιο "Σύνδεσμος Κληρικών Χίου" 12 χρόνια (2008-2020) συνεχούς και συνεπούς παρουσίας στο διαδίκτυο στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://syndesmosklchi.blogspot.gr/
Ἀπολυτίκιον Ἁγίου Ἰωάννου Χρυσοστόμου Ἦχος πλ. δ'. Ἡ τοῦ στόματός σου καθάπερ πυρσός ἐκλάμψασα χάρις, τὴν οἰκουμένην ἐφώτισεν, ἀφιλαργυρίας τῷ κόσμῳ θησαυροὺς ἐναπέθετο, τὸ ὕψος ἡμῖν τῆς ταπεινοφροσύνης ὑπέδειξεν. Ἀλλὰ σοῖς λόγοις παιδεύων, Πάτερ, Ἰωάννη Χρυσόστομε, πρέσβευε τῷ Λόγῳ Χριστῷ τῷ Θεῷ, σωθῆναι τὰς ψυχὰς ἡμῶν. Σύνδεσμος Κληρικών της Ιεράς Μητροπόλεως Χίου, Ψαρών και Οινουσσών, έτος ιδρύσεως 2007

Παρασκευή, 10 Ιουνίου 2011

Σε καλό κλίμα η συνάντηση του προεδρείου του Ι.Σ.Κ.Ε. με Καρχιμάκη - Παντούλα

Μέσα σε καλό κλίμα έγινε, την Πέμπτη 9 Ιουνίου 2011, η συνάντηση του Προεδρείου του Ι.Σ.Κ.Ε , του Γραμματέα του Εθνικού Συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ κου Μιχαήλ Καρχιμάκη, καθώς και του Βουλευτού Ιωαννίνων κου Μιχαήλ Παντούλα, υπεύθυνου εισηγητού για εκκλησιαστικά θέματα στην Βουλή. 

Τα θέματα που ετέθησαν προς συζήτηση ήταν: 

1) Ποιες οι προθέσεις της Κυβερνήσεως για την μισθοδοσία του Ιερού Κλήρου. 

2) Υπαγωγή των Εφημερίων στο Ενιαίο Μισθολόγιο των Δημοσίων Υπαλλήλων 

3) Το μέλλον του μαθήματος των Θρησκευτικών σε όλες τις βαθμίδες της Εκπαιδεύσεως 

4) Σχετικά με τον διορισμό νέων Εφημερίων και 

5) Εκπροσώπηση του Ιερού Κλήρου στις συζητήσεις Εκκλησίας – Πολιτείας, όταν συζητούνται θέματα που αφορούν τον Εφημεριακό Κλήρο. 

Έγινε διεξοδική ανάλυση όλων των θεμάτων, επί αρκετή ώρα και οι συνομιλητές δεσμεύθηκαν, να απαντήσουν, αφού πρώτα επικοινωνήσουν με τα αρμόδια Υπουργεία, Οικονομικών, και Παιδείας Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων. 

Το Δ.Σ. του Ι.Σ.Κ.Ε θα συνέλθει στα μέσα του μηνός Ιουνίου, και με νέο Δελτίο Τύπου θα ενημερώσει τους Εφημερίους για τα περαιτέρω. 


ΕΚ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΥΠΟΥ ΤΟΥ ΙΣΚΕ

Δεν υπάρχουν σχόλια: