Ιστολόγιο "Σύνδεσμος Κληρικών Χίου" 12 χρόνια (2008-2020) συνεχούς και συνεπούς παρουσίας στο διαδίκτυο στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://syndesmosklchi.blogspot.gr/
Ἀπολυτίκιον Ἁγίου Ἰωάννου Χρυσοστόμου Ἦχος πλ. δ'. Ἡ τοῦ στόματός σου καθάπερ πυρσός ἐκλάμψασα χάρις, τὴν οἰκουμένην ἐφώτισεν, ἀφιλαργυρίας τῷ κόσμῳ θησαυροὺς ἐναπέθετο, τὸ ὕψος ἡμῖν τῆς ταπεινοφροσύνης ὑπέδειξεν. Ἀλλὰ σοῖς λόγοις παιδεύων, Πάτερ, Ἰωάννη Χρυσόστομε, πρέσβευε τῷ Λόγῳ Χριστῷ τῷ Θεῷ, σωθῆναι τὰς ψυχὰς ἡμῶν. Σύνδεσμος Κληρικών της Ιεράς Μητροπόλεως Χίου, Ψαρών και Οινουσσών, έτος ιδρύσεως 2007

Τρίτη, 14 Ιουνίου 2011

ΑΣΘΕΝΗΣ ΠΑΛΙ Ο ΣΕΒΑΣΜΙΟΤΑΤΟΣ; (ΠΑΤΡΙΔΑ)

>> ΕΥΧΕΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΚΟΥΚΟΥΝΑΡΕΙΟ 

Οι ευχές που ακούστηκαν κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης στο Κουκουνάρειο, προκειμένου ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Χίου κ. Διονύσιος να επιστρέψει γερός στα καθήκοντά του προκάλεσαν ανησυχία στους παραβρισκόμενους και κατ’ επέκταση στο ποίμνιο του νησιού.

Ο ποιμενάρχης απουσιάζει για μακρό διάστημα εκτός Χίου και οι πληροφορίες λένε ότι αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα υγείας, χωρίς να μπορεί κανείς να πάρει έγκυρη πληροφόρηση για την εξέλιξη της υγείας του και τον χρόνο επιστροφής του.

Πηγή: ΠΑΤΡΙΔΑ

Δεν υπάρχουν σχόλια: