Ιστολόγιο "Σύνδεσμος Κληρικών Χίου" 12 χρόνια (2008-2020) συνεχούς και συνεπούς παρουσίας στο διαδίκτυο στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://syndesmosklchi.blogspot.gr/
Ἀπολυτίκιον Ἁγίου Ἰωάννου Χρυσοστόμου Ἦχος πλ. δ'. Ἡ τοῦ στόματός σου καθάπερ πυρσός ἐκλάμψασα χάρις, τὴν οἰκουμένην ἐφώτισεν, ἀφιλαργυρίας τῷ κόσμῳ θησαυροὺς ἐναπέθετο, τὸ ὕψος ἡμῖν τῆς ταπεινοφροσύνης ὑπέδειξεν. Ἀλλὰ σοῖς λόγοις παιδεύων, Πάτερ, Ἰωάννη Χρυσόστομε, πρέσβευε τῷ Λόγῳ Χριστῷ τῷ Θεῷ, σωθῆναι τὰς ψυχὰς ἡμῶν. Σύνδεσμος Κληρικών της Ιεράς Μητροπόλεως Χίου, Ψαρών και Οινουσσών, έτος ιδρύσεως 2007

Παρασκευή, 24 Ιουνίου 2011

Προσφυγή Πανεπιστημίου Αθηνών στο ΣτΕ για το τμήμα Κοινωνικής Θεολογίας

Του Αντώνη Τριανταφύλλου στο Amen.gr

Αίτηση ακύρωσης και αίτηση αναστολής ισχύος της απόφασης του τέως Υφυπουργού Παιδείας κ. Ι. Πανάρετου, με την οποία είχε οριστεί ότι δεν θα εισαχθούν υποψήφιοι σπουδαστές στο Τμήμα Κοινωνικής Θεολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών κατέθεσαν στο Συμβούλιο της Επικρατείας οι πρυτανικές αρχές του ιδρύματος. 

Σε ανακοίνωσή του το πανεπιστήμιο Αθηνών επισημαίνει ότι θεωρεί πως «η ως άνω απόφαση θίγει το αυτοδιοίκητο του Πανεπιστημίου και προσβάλλει το δικαίωμα ελεύθερης πρόσβασης συνανθρώπων μας στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.

Ταυτόχρονα, συμμεριζόμενοι τον μόχθο και την αγωνία όσων από την κοινωνία μας πολιτών θα ήθελαν να διεκδικήσουν το δικαίωμα της φοίτησής των στο εν λόγω Τμήμα, αιτηθήκαμε τη χορήγηση προσωρινής διαταγής, ώστε να επιτραπεί στους ενδιαφερόμενους υποψήφιους σπουδαστές να δηλώσουν την προτίμησή τους για εισαγωγή στο Τμήμα Κοινωνικής Θεολογίας του Ε.Κ.Π.Α. κατά την υποβολή των μηχανογραφικών δελτίων. Επί της αιτήσεως αυτής αναμένεται άμεσα απόφαση του Προέδρου του Γ΄ Τμήματος του Συμβουλίου της Επικρατείας».

Πάντως, ανεξαρτήτως της έκβασης της αίτησης ακύρωσης της απόφασης του τέως υφυπουργού Παιδείας, το τμήμα Κοινωνικής Θεολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών φέτος θα «στερέψει» από πρωτοετείς φοιτητές μιας και ήδη «τρέχει» η διαδικασία υποβολής μηχανογραφικού δελτίου από τους υποψηφίους των πανελλαδικών εξετάσεων με την αποκλειστική και δεσμευτική προθεσμία να λήγει στις 28 Ιουνίου.

Δεν υπάρχουν σχόλια: