Ιστολόγιο "Σύνδεσμος Κληρικών Χίου" 12 χρόνια (2008-2020) συνεχούς και συνεπούς παρουσίας στο διαδίκτυο στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://syndesmosklchi.blogspot.gr/
Ἀπολυτίκιον Ἁγίου Ἰωάννου Χρυσοστόμου Ἦχος πλ. δ'. Ἡ τοῦ στόματός σου καθάπερ πυρσός ἐκλάμψασα χάρις, τὴν οἰκουμένην ἐφώτισεν, ἀφιλαργυρίας τῷ κόσμῳ θησαυροὺς ἐναπέθετο, τὸ ὕψος ἡμῖν τῆς ταπεινοφροσύνης ὑπέδειξεν. Ἀλλὰ σοῖς λόγοις παιδεύων, Πάτερ, Ἰωάννη Χρυσόστομε, πρέσβευε τῷ Λόγῳ Χριστῷ τῷ Θεῷ, σωθῆναι τὰς ψυχὰς ἡμῶν. Σύνδεσμος Κληρικών της Ιεράς Μητροπόλεως Χίου, Ψαρών και Οινουσσών, έτος ιδρύσεως 2007

Παρασκευή, 24 Ιουνίου 2011

Η ΕΚΥΟ νοικοκυρεύει τα του οίκου της

Τα οικονομικά της Εκκλησίας δεν είναι σήμερα τόσο ανθηρά όσο μερικοί θέλουν να πιστεύουν. Στην ΕΚΥΟ (Εκκλησιαστική Κεντρική Υπηρεσία Οικονομικών), τόσο ο πρόεδρος της Διοικούσης Επιτροπής μητροπολίτης Ελασσώνος κ. Βασίλειος όσο και ο οικονομικός διευθυντής της αρχιμανδρίτης π. Αντώνιος Αβραμιώτης έχουν αρχίσει και προβληματίζονται. Η Εκκλησία της Ελλάδος που έχει επενδύσει και σε μετοχές της Εθνικής Τράπεζας, βλέπει σήμερα αυτή την επένδυσή της να βρίσκεται σε ιστορικά χαμηλά με αποτέλεσμα το κλίμα στην ΕΚΥΟ να είναι επίσης σε χαμηλό…βαρομετρικό. Η φτώχεια φέρνει γκρίνια…

Η ΕΚΥΟ καλείται μέσα σε αυτό το βαρύ κλίμα να νοικοκυρέψει τα του οίκου της. Έτσι σύμφωνα με καλά πληροφορημένες πηγές, εδώ και μέρες έχουν ξεκινήσει έλεγχοι των μισθών και των επιδομάτων των εργαζομένων ενώ ιεράρχες διερωτώνται «μήπως οι εργαζόμενοι στην ΕΚΥΟ είναι περισσότεροι από όσους χρειάζεται για τη λειτουργία της η υπηρεσία », με ότι αυτό συνεπάγεται για το εργασιακό μέλλον ορισμένων.

Επίσης δεν αποκλείεται η ΔΙΣ να ζητήσει να πληροφορηθεί το ύψος επιδομάτων των επιτελικών στελεχών εκκλησιαστικών φορέων και οργανισμών καθώς και από ποιόν έχει υπογραφεί και εγκριθεί η σύμβαση. Τέλος ένα άλλο θέμα που ενδέχεται να τεθεί είναι «οι πολυθεσίτες κληρικοί». 

Πηγή: www.ierovima.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια: