Ιστολόγιο "Σύνδεσμος Κληρικών Χίου" 12 χρόνια (2008-2020) συνεχούς και συνεπούς παρουσίας στο διαδίκτυο στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://syndesmosklchi.blogspot.gr/
Ἀπολυτίκιον Ἁγίου Ἰωάννου Χρυσοστόμου Ἦχος πλ. δ'. Ἡ τοῦ στόματός σου καθάπερ πυρσός ἐκλάμψασα χάρις, τὴν οἰκουμένην ἐφώτισεν, ἀφιλαργυρίας τῷ κόσμῳ θησαυροὺς ἐναπέθετο, τὸ ὕψος ἡμῖν τῆς ταπεινοφροσύνης ὑπέδειξεν. Ἀλλὰ σοῖς λόγοις παιδεύων, Πάτερ, Ἰωάννη Χρυσόστομε, πρέσβευε τῷ Λόγῳ Χριστῷ τῷ Θεῷ, σωθῆναι τὰς ψυχὰς ἡμῶν. Σύνδεσμος Κληρικών της Ιεράς Μητροπόλεως Χίου, Ψαρών και Οινουσσών, έτος ιδρύσεως 2007

Παρασκευή, 17 Ιουνίου 2011

Εγκύκλιος του μητροπολίτη Κορίνθου για την εορτή του Αποστόλου Παύλου και τους…«απειθείς και δύστροπους ιερείς» του

Ο αρχιεπίσκοπος κ. Ιερώνυμος θα προεξάρχει του Μέγα Πανηγυρικού Εσπερινού στον Καθεδρικό Ναό Αποστόλου Παύλου Κορίνθου στις 28 Ιουνίου. Στις εκδηλώσεις στη μνήμη του Πολιούχου Κορίνθου , Αποστόλου των Εθνών Παύλου θα συμμετέχει πλειάδα αρχιερέων. Ο σεβασμιότατος μητροπολίτης Κορίνθου κ. Διονύσιος, έχει προσκαλέσει τους μητροπολίτες Άρτης Ιγνάτιο, Ναυπάκτου Ιερόθεο, Μεσσηνίας Χρυσόστομο και Ιλίου Αθηναγόρα.

Την Τρίτη (28 Ιουνίου), παραμονή της εορτής του Αποστόλου Παύλου θα γίνει Λιτανεία της Ιεράς εικόνος ενώ έχουν κληθεί να συμμετέχουν υποχρεωτικά άπαντες οι κληρικοί της Μητροπόλεως Κορίνθου «φέροντες λευκό επιτραχήλιο-φαιλόνιο».

Στο Εγκύκλιο σημείωμα του μητροπολίτη κ. Διονυσίου , που έχει διανεμηθεί, υπάρχει και η εξής σημείωση, που προκαλεί έκπληξη αλλά και λύπη στους ιερείς της Μητροπόλεως Κορίνθου:

«Παρακαλοῦνται οἱ ἱερεῖς νά συμορφώνωνται εἰς τίς ὑποδείξεις τῶν Τελεταρχῶν, οἱ ὁποῖοι ἔχουν λάβει προσωπικῶς ἐντολές γιά τή τήρηση τῆς τάξεως, καί νά μήν ἀπειθοῦν δυστροποῦντες.» (η ορθογραφία και σύνταξη είναι της Εγκυκλίου) 

Πηγή: www.ierovima.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια: