Ιστολόγιο "Σύνδεσμος Κληρικών Χίου" 12 χρόνια (2008-2020) συνεχούς και συνεπούς παρουσίας στο διαδίκτυο στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://syndesmosklchi.blogspot.gr/
Ἀπολυτίκιον Ἁγίου Ἰωάννου Χρυσοστόμου Ἦχος πλ. δ'. Ἡ τοῦ στόματός σου καθάπερ πυρσός ἐκλάμψασα χάρις, τὴν οἰκουμένην ἐφώτισεν, ἀφιλαργυρίας τῷ κόσμῳ θησαυροὺς ἐναπέθετο, τὸ ὕψος ἡμῖν τῆς ταπεινοφροσύνης ὑπέδειξεν. Ἀλλὰ σοῖς λόγοις παιδεύων, Πάτερ, Ἰωάννη Χρυσόστομε, πρέσβευε τῷ Λόγῳ Χριστῷ τῷ Θεῷ, σωθῆναι τὰς ψυχὰς ἡμῶν. Σύνδεσμος Κληρικών της Ιεράς Μητροπόλεως Χίου, Ψαρών και Οινουσσών, έτος ιδρύσεως 2007

Πέμπτη, 16 Ιουνίου 2011

Πανηγυρική εκλογή Χρ.Σταμούλη – Φωτ.Ιωαννίδη στο Τμήμα Θεολογίας του ΑΠΘ

Πανηγυρική υπήρξε η εκλογή του νέου προέδρου και του νέου αναπληρωτή προέδρου του Τμήματος Θεολογίας του ΑΠΘ, στο πλαίσιο των αρχαιρεσιών του Τμήματος που πραγματοποιήθηκαν σήμερα.

Υποψήφιοι ήταν οι καθηγητές κ.κ. Χρυσ. Σταμούλης και Φωτ. Ιωαννίδης, οι οποίοι δεν είχαν τον ανταγωνισμό άλλων υποψηφίων και "αναμετρήθηκαν" μόνο με τη βούληση των εκλεκτόρων (καθηγητών, φοιτητών και διοικητικού προσωπικού) από τους οποίους πήραν πανηγυρική πλειοψηφία θετικής ψήφου σε ποσοστό που αγγίζει το 84%!!!

* Νέος πρόεδρος (για την επόμενη διετία 2011 - 2013) εξελέγη ο καθηγητής του τομέα Δογματικής Xρυσόστομος Σταμούλης, ο οποίος: εκ των 33 ψηφισάντων μελών ΔΕΠ έλαβε 27 θετικές ψήφους, εκ των 103 φοιτητών 90 ψήφους και εκ των 9 διοικητικών 7 ψήφους.

* για την θέση του αναπληρωτή Προέδρου ο καθηγητής του τομέα Εκκλησιαστικής Ιστορίας Φώτης Ιωαννίδης, λαβών: εκ των 33 ψηφισάντων μελών ΔΕΠ τις 28 θετικές ψήφους, εκ των 103 φοιτητών 91 ψήφους και εκ των 9 διοικητικών 7 ψήφους. 

Πρόκειται για μια πανάξια εκλογή δύο διακεκριμένων επιστημόνων με διεθνή καταξίωση, οι οποίοι, λαμπρύνοντας με τη παρουσία τους το Τμήμα Θεολογίας του ΑΠΘ, τιμούν τη θεολογική επιστήμη, ενώ διαχρονικά στήριξαν και συνεχίζουν να στηρίζουν τις προσπάθειες για την αναβάθμιση του μαθήματος των Θρησκευτικών στη Β/θμια εκπαίδευση. 

Οι νεοεκλεγέντες αναλαμβάνουν τα καθήκοντά τους από 1ης Σεπτεμβρίου (διαδεχόμενοι τους καθηγητές κ. Δημ. Καϊμάκη, απερχόμενο πρόεδρο και π. Βασίλειο Καλλιακμάνη, απερχόμενο αναπληρωτή πρόεδρο).

Πηγή: AMEN.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια: