Ιστολόγιο "Σύνδεσμος Κληρικών Χίου" 12 χρόνια (2008-2020) συνεχούς και συνεπούς παρουσίας στο διαδίκτυο στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://syndesmosklchi.blogspot.gr/
Ἀπολυτίκιον Ἁγίου Ἰωάννου Χρυσοστόμου Ἦχος πλ. δ'. Ἡ τοῦ στόματός σου καθάπερ πυρσός ἐκλάμψασα χάρις, τὴν οἰκουμένην ἐφώτισεν, ἀφιλαργυρίας τῷ κόσμῳ θησαυροὺς ἐναπέθετο, τὸ ὕψος ἡμῖν τῆς ταπεινοφροσύνης ὑπέδειξεν. Ἀλλὰ σοῖς λόγοις παιδεύων, Πάτερ, Ἰωάννη Χρυσόστομε, πρέσβευε τῷ Λόγῳ Χριστῷ τῷ Θεῷ, σωθῆναι τὰς ψυχὰς ἡμῶν. Σύνδεσμος Κληρικών της Ιεράς Μητροπόλεως Χίου, Ψαρών και Οινουσσών, έτος ιδρύσεως 2007

Παρασκευή, 3 Ιουνίου 2011

Συστήθηκε η Επιτροπή Διαλόγου Πολιτείας-Εκκλησίας

Του Νίκου Παπαχρήστου στο AMEN.gr

Συστήθηκε και επισήμως, με απόφαση του Πρωθυπουργού, η μικτή επιτροπή διαλόγου Πολιτείας-Εκκλησίας της Ελλάδος, η οποία θα εξετάσει τα ζητήματα που έθεσε με το υπόμνημά της προς τον κ.Γιώργο Παπανδρέου η Διαρκής Ιερά Σύνοδος. Το εν λόγω υπόμνημα είχε παραδώσει στον Πρωθυπουργό, κατά την πρόσφατη συνάντησή τους, ο Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος και η αντιπροσωπεία των Ιεραρχών που τον συνόδευσε στο Μέγαρο Μαξίμου.

Μεταξύ των ζητημάτων που απασχολούν την Ελλαδική Εκκλησία είναι η τύχη των χρηματικών διαθεσίμων των εκκλησιαστικών ΝΠΔΔ, οι προσλήψεις των Ιερέων, η συνεργασία με την Πολιτεία σε κοινωνικά ζητήματα, το ευαίσθητο θέμα της υποχρεωτικής δωρεάς οργάνων σώματος, η αξιοποίηση της δεσμευμένης εκκλησιαστικής περιουσίας αλλά και το μάθημα των θρησκευτικών.

Σύμφωνα με την απόφαση που δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως – με ημερομηνία 24 Μαΐου- στην Μικτή Επιτροπή Διαλόγου θα μετέχουν:
  • ο εκάστοτε Υπουργός Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων – ως Πρόεδρος
  • o υφυπουργός Οικονομικών αρμόδιος για τα θέματα της Γενικής Γραμματείας Δημοσιονομικής Πολιτικής,
  • ο υφυπουργός Εξωτερικών αρμόδιος για τα θέματα της Διεύθυνσης Θρησκευτικών και Εκκλησιαστικών Υποθέσεων,
  • ο υφυπουργός Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης αρμόδιος για τα θέματα της Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Διοίκησης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης,
  • ένα μέλος του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, που ορίζεται από τον Πρόεδρο αυτού,
  • ένας εκπρόσωπος της Διαρκούς Ιεράς Συνόδου (Δ.Ι.Σ.) της Εκκλησίας της Ελλάδος, που ορίζεται από τη Δ.Ι.Σ.,
  • ο Πρόεδρος της ΔΕ της ΕΚΥΟ (Μητροπολίτης Ελασσόνος Βασίλειος),
  • ο Αρχιγραμματέας της Ιεράς Συνόδου (Αρχιμ.Μάρκος Βασιλάκης),
  • ο Ειδικός Νομικός Σύμβουλος της Εκκλησίας της Ελλάδος (Δικηγόρος Θεόδωρος Παπαγεωργίου)
  • ως Γραμματέας της Επιτροπής ορίζεται ο Γενικός Διευθυντής της Γενικής Διεύθυνσης Θρησκευμάτων του Υπουργείου Παιδείας.
Η Επιτροπή θα συγκαλείται από τον Πρόεδρό της, υπουργό Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων και στις συνεδριάσεις της - σύμφωνα με την απόφαση που δημοσιεύεται στην ΕτΚ και υπογράφεται από τον Πρωθυπουργό - μπορεί να καλούνται, εφόσον συζητούνται θέματα της αρμοδιότητάς τους, Υπουργοί, Αναπληρωτές Υπουργοί, Υφυπουργοί, Σύμβουλοι του Πρωθυπουργού και των Υπουργών και υπηρεσιακοί παράγοντες, καθώς και εμπειρογνώμονες για θέματα της ειδικότητάς τους, εκπρόσωποι φορέων του ευρύτερου δημόσιου τομέα και εκπρόσωπος του Οικουμενικού Πατριαρχείου.

Δεν υπάρχουν σχόλια: