Ιστολόγιο "Σύνδεσμος Κληρικών Χίου" 12 χρόνια (2008-2020) συνεχούς και συνεπούς παρουσίας στο διαδίκτυο στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://syndesmosklchi.blogspot.gr/
Ἀπολυτίκιον Ἁγίου Ἰωάννου Χρυσοστόμου Ἦχος πλ. δ'. Ἡ τοῦ στόματός σου καθάπερ πυρσός ἐκλάμψασα χάρις, τὴν οἰκουμένην ἐφώτισεν, ἀφιλαργυρίας τῷ κόσμῳ θησαυροὺς ἐναπέθετο, τὸ ὕψος ἡμῖν τῆς ταπεινοφροσύνης ὑπέδειξεν. Ἀλλὰ σοῖς λόγοις παιδεύων, Πάτερ, Ἰωάννη Χρυσόστομε, πρέσβευε τῷ Λόγῳ Χριστῷ τῷ Θεῷ, σωθῆναι τὰς ψυχὰς ἡμῶν. Σύνδεσμος Κληρικών της Ιεράς Μητροπόλεως Χίου, Ψαρών και Οινουσσών, έτος ιδρύσεως 2007

Δευτέρα, 21 Μαΐου 2012

Νέες Χιακές Εκδόσεις

Γιώργου Φωτ. Παπαδόπουλου- Αναγνώστη & Βηματάριου - πρώην Δημοτικού Συμβούλου Χίου 

1. <<ΙΕΡΑ ΜΗΝΥΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΘΕΙΟ ΠΑΘΟΣ ΚΑΙ ΤΟ ΑΓΙΟΝ ΠΑΣΧΑ>> 

2. <<ΑΠΟΣΤΑΓΜΑΤΑ ΔΥΝΑΜΕΩΣ, ΑΓΑΠΗΣ ΚΑΙ ΣΩΦΡΟΝΙΣΜΟΥ>> 

Πρόκειται για νέες εκδόσεις θρησκευτικού - θεολογικού - εκκλησιαστικού περιεχομένου. Τα δύο εγχειρίδια (32 και 20 σελίδων αντίστοιχα) απαρτίζονται από είκοσι πέντε (25) κηρύγματα (σύντομα, αλλά και μεγαλύτερα) και αφορούν τις περιόδους, για μεν το πρώτο έργο από την Κυριακή των Βαΐων μέχρι την Κυριακή του Πάσχα, για δε το δεύτερο όλη τη διάρκεια του έτους, αναλύοντας και επεξηγώντας διάφορα χωρία της Αγίας Γραφής. 

Το πρώτο πόνημα είναι αφιερωμένο στον Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Χίου π. Μάρκο, ενώ το δεύτερο στη μνήμη του Νικολάου Ψαρουδάκη, Ιδρυτή και επικεφαλής της <<Χριστιανικής Δημοκρατίας>>. 

Τα εγχειρίδια, που τυπώθηκαν σε αρκετές εκατοντάδες αντιτύπων, διανέμονται δωρεάν.-

Δεν υπάρχουν σχόλια: