Ιστολόγιο "Σύνδεσμος Κληρικών Χίου" 12 χρόνια (2008-2020) συνεχούς και συνεπούς παρουσίας στο διαδίκτυο στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://syndesmosklchi.blogspot.gr/
Ἀπολυτίκιον Ἁγίου Ἰωάννου Χρυσοστόμου Ἦχος πλ. δ'. Ἡ τοῦ στόματός σου καθάπερ πυρσός ἐκλάμψασα χάρις, τὴν οἰκουμένην ἐφώτισεν, ἀφιλαργυρίας τῷ κόσμῳ θησαυροὺς ἐναπέθετο, τὸ ὕψος ἡμῖν τῆς ταπεινοφροσύνης ὑπέδειξεν. Ἀλλὰ σοῖς λόγοις παιδεύων, Πάτερ, Ἰωάννη Χρυσόστομε, πρέσβευε τῷ Λόγῳ Χριστῷ τῷ Θεῷ, σωθῆναι τὰς ψυχὰς ἡμῶν. Σύνδεσμος Κληρικών της Ιεράς Μητροπόλεως Χίου, Ψαρών και Οινουσσών, έτος ιδρύσεως 2007

Τετάρτη, 23 Μαΐου 2012

Έκτακτη Γενική Συνέλευση Συνδέσμου Κληρικών Χίου στις 30 Μαΐου

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΚΛΗΡΙΚΩΝ 
                 ΧΙΟΥ                                              Χίος, 22 Μαΐου 2012

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συνδέσμου Κληρικών της Ιεράς Μητροπόλεως Χίου, Ψαρών και Οινουσσών, ύστερα από αίτημα μελών του Συνδέσμου, συγκαλεί εκτάκτως την Γενική Συνέλευση την Τετάρτη 30 Μαΐου 2012 και ώρα 10 π.μ. στην έδρα του Συνδέσμου, στην ενοριακή αίθουσα του Ιερού Καθεδρικού Αγίου Γεωργίου Βροντάδου με θέματα ημερήσιας διάταξης:
1) Θέματα που θέτουν τα μέλη που ζήτησαν τη σύγκληση της Γ. Σ.
2) Ενημέρωση επί των επιστολών του Σ. Κ. Χ. και Ι. Σ. Κ. Ε. προς τους υποψηφίους και τα  κόμματα και των απαντήσεων που ελήφθησαν σε θέματα που αφορούν τον ιερό κλήρο
3) Η ζοφερή πραγματικότητα της ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης στην εποχή του Ε.Ο.Π.Υ.Υ.

Για το Δ. Σ.

                         Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ              Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
                               
                          Πρωτοπρεσβύτερος                           Πρωτοπρεσβύτερος 
                       Γεώργιος Κωνσταντίνου                       Δημήτριος Πύρρρος

Δεν υπάρχουν σχόλια: