Ιστολόγιο "Σύνδεσμος Κληρικών Χίου" 12 χρόνια (2008-2020) συνεχούς και συνεπούς παρουσίας στο διαδίκτυο στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://syndesmosklchi.blogspot.gr/
Ἀπολυτίκιον Ἁγίου Ἰωάννου Χρυσοστόμου Ἦχος πλ. δ'. Ἡ τοῦ στόματός σου καθάπερ πυρσός ἐκλάμψασα χάρις, τὴν οἰκουμένην ἐφώτισεν, ἀφιλαργυρίας τῷ κόσμῳ θησαυροὺς ἐναπέθετο, τὸ ὕψος ἡμῖν τῆς ταπεινοφροσύνης ὑπέδειξεν. Ἀλλὰ σοῖς λόγοις παιδεύων, Πάτερ, Ἰωάννη Χρυσόστομε, πρέσβευε τῷ Λόγῳ Χριστῷ τῷ Θεῷ, σωθῆναι τὰς ψυχὰς ἡμῶν. Σύνδεσμος Κληρικών της Ιεράς Μητροπόλεως Χίου, Ψαρών και Οινουσσών, έτος ιδρύσεως 2007

Πέμπτη, 23 Σεπτεμβρίου 2010

Κέντρο Εξειδικευμένης Πληροφόρησης Εφημερίων & Εκκλησιαστικών υπαλλήλων.

www.efimerios.gr
Πρόκειται για ένα νέο ιστολόγιο (http://efimeriosgr.blogspot.com), που όπως φαίνεται είναι ενδιαφέρον και χρήσιμο:

Διαβάζουμε στην κεντρική σελίδα του www.efimerios.gr:

To ΚΕΠ Εφημερίων λειτουργεί αφιλοκερδώς σε ερασιτεχνική βάση.
Αποσκοπεί στην πληροφόρηση για θέματα που αφορούν τους Εφημερίους και τους Εκκλησιαστικούς Υπαλλήλους.
Εάν, δίχως την πρόθεσή μας θίγουμε πνευματικά δικαιώματα, παρακαλούμε για την ενημέρωσή μας στο info@efimerios.gr

Βασίλειος Β. Ντάγκαλος
mail: info@efimerios.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια: