Ιστολόγιο "Σύνδεσμος Κληρικών Χίου" 12 χρόνια (2008-2020) συνεχούς και συνεπούς παρουσίας στο διαδίκτυο στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://syndesmosklchi.blogspot.gr/
Ἀπολυτίκιον Ἁγίου Ἰωάννου Χρυσοστόμου Ἦχος πλ. δ'. Ἡ τοῦ στόματός σου καθάπερ πυρσός ἐκλάμψασα χάρις, τὴν οἰκουμένην ἐφώτισεν, ἀφιλαργυρίας τῷ κόσμῳ θησαυροὺς ἐναπέθετο, τὸ ὕψος ἡμῖν τῆς ταπεινοφροσύνης ὑπέδειξεν. Ἀλλὰ σοῖς λόγοις παιδεύων, Πάτερ, Ἰωάννη Χρυσόστομε, πρέσβευε τῷ Λόγῳ Χριστῷ τῷ Θεῷ, σωθῆναι τὰς ψυχὰς ἡμῶν. Σύνδεσμος Κληρικών της Ιεράς Μητροπόλεως Χίου, Ψαρών και Οινουσσών, έτος ιδρύσεως 2007

Τετάρτη, 29 Σεπτεμβρίου 2010

Ανακοίνωση του Ιερού Συνδέσμου Κληρικών Ελλάδος

Το Δ.Σ. του Ι.Σ.Κ.Ε. συνήλθε σε συνεδρία για το μήνα Σεπτέμβριο την 27-9-2010 υπό την Προεδρία του Αντιπροέδρου του, Αιδεσιμολογιωτάτου Πρωτοπρεσβυτέρου Ιωάννη Κατωπόδη, λόγω απουσίας στο Εξωτερικό του Προέδρου του Αιδεσιμολ. Πρωτ/ρου Γεωργίου Σελλή καί ασχολήθηκε μετα θέματα της ημερησίας διατάξεως.

Τό Δ.Σ. αφού ενημερώθηκε από τον Προεδρεύοντα π. Ιωάννη Κατωπόδη, διά την αρνητική απάντηση του Υπουργείου Οικονομικών στό αίτημα του Ι.Σ.Κ.Ε γιά την προαιρετική συνταξιοδότηση των Κληρικών στό 65ον έτος αντί του 70ου που ισχύει σήμερα, επικαλούμενο τόν ισχύοντα Καταστατικό Χάρτη της Εκκλησίας της Ελλάδος, αποφάσισε να ζητήσει από την Ιερά Σύνοδο της Εκκλησίας της Ελλάδος την τροποποίηση του σχετικού άρθρου του ως άνω Καταστατικού Χάρτου καί την ικανοποίηση ούτω, γιά βιολογικούς κυρίως λόγους πολλών Κληρικών.

Κατά την ως είρηται συνεδρία αποφασίστηκε να αποσταλούν έγγραφα πρός την Ιερά Σύνοδο

1ον) διά την ει δυνατόν πιστή εφαρμογή των Συνοδικών Εγκυκλίων από όλες τις Μητροπόλεις, διά την ομοιόμορφον τέλεσιν των Ιερών Μυστηρίων καί των λοιπών Ιερών Ακολουθιών, καί τήν ει δυνατόν προσεκτικοτέρα επιμέλεια των Διπτύχων έτους 2011 μέ σκοπό να αποφευχθούν τά κατ έτος πολλά λάθη καί οι παραλείψεις αυτών.

2ον)Νά ενημερώσει την Ιερά Σύνοδο κατόπιν πολλών πληροφοριών, διά τάπολλά προβλήματα διαποίμανσης ορισμένων Ιερών Μητροπόλεων υπηρετούντων σ΄ αυτές υπεργύρων καί ασθενούντων Επισκόπων, με σκοπό αφ ενός μεν να προστατευθούν οι θεσμοί ΕΚΚΛΗΣΙΑ-ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ-ΕΠΙΣΚΟΠΟΣ αφ ετέρου δε να διαφυλαχθεί η υστεροφημία εκάστου υπεργύρου ή ασθενούντος Επισκόπου.

Τέλος το Δ.Σ. του Ι.Σ.Κ.Ε., ενημερώνει τους Κληρικούς ότι δεν υφίσταται πρόβλημα από τό λεγόμενο ¨ΜΝΗΜΟΝΙΟ¨διά τους Εφημερίους, όπως αρχικά είχε διατυπωθεί από ορισμένους Κληρικούς, αντίγραφο του οποίου παρουσίασε στη συνεδρία ο Προεδρεύων με σκοπό να ενημερώσει τα μέλη του Δ.Σ. Ι.Σ.Κ.Ε. και κατ επέκταση να καθυσυχάσει τους Κληρικούς, τούς οποίους καί ενημερώνουμε ότι τό Δ.Σ. του Ι.Σ.Κ.Ε., αγρυπνά και αγωνίζεται διά την επίλυση των προβλημάτων του Ιερού Κλήρου, αλλά ζητά τήν ει δυνατόν καθολική συμμετοχή καί εγγραφή των Κληρικών στον Ι.Σ.Κ.Ε. για την από κοινού καλυτέρα καί αντιμετώπιση αυτών.

Δεν υπάρχουν σχόλια: