Ιστολόγιο "Σύνδεσμος Κληρικών Χίου" 15 χρόνια (2008-2023) συνεχούς και συνεπούς παρουσίας στο διαδίκτυο στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://syndesmosklchi.blogspot.gr/
Ἀπολυτίκιον Ἁγίου Ἰωάννου Χρυσοστόμου Ἦχος πλ. δ'. Ἡ τοῦ στόματός σου καθάπερ πυρσός ἐκλάμψασα χάρις, τὴν οἰκουμένην ἐφώτισεν, ἀφιλαργυρίας τῷ κόσμῳ θησαυροὺς ἐναπέθετο, τὸ ὕψος ἡμῖν τῆς ταπεινοφροσύνης ὑπέδειξεν. Ἀλλὰ σοῖς λόγοις παιδεύων, Πάτερ, Ἰωάννη Χρυσόστομε, πρέσβευε τῷ Λόγῳ Χριστῷ τῷ Θεῷ, σωθῆναι τὰς ψυχὰς ἡμῶν. Σύνδεσμος Κληρικών της Ιεράς Μητροπόλεως Χίου, Ψαρών και Οινουσσών, έτος ιδρύσεως 2007

Σάββατο 18 Σεπτεμβρίου 2010

ΧΙΑΚΟΝ ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟΝ 2011 του Συνδέσμου Κληρικών Χίου

Κυκλοφόρησε από τις εκδόσεις "Σαΐτης" το νέο ημερολόγιο τοίχου του Συνδέσμου Κληρικών της Ιεράς Μητροπόλεως Χίου, Ψαρών και Οινουσσών με γενικό τίτλο: ΧΙΑΚΟΝ ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟΝ 2011
Το διαστάσεων 21 Χ 30 καλαίσθητο ημερολόγιο αποτελείται από 13 έγχρωμα φύλλα.
Στο εξώφυλλο υπάρχει η εικόνα των Αγίων της Χίου. Η εικόνα "Η ΣΥΝΑΞΙΣ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΤΗΣ ΧΙΟΥ" ιστορήθηκε στην Ιερά Μονή Ευαγγελισμού Θεοτόκου Οινουσσών και βρίσκεται στον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου Φρουρίου πόλεως Χίου. 
Στα υπόλοιπα 12 φύλλα εκτίθενται οι 12 μήνες του έτους 2011. Το κάθε φύλλο χωρίζεται θεματικά σε τρία μέρη. 
Στο κάτω μέρος της σελίδας υπάρχει ο ημεροδείκτης κάθε μήνα με σύντομη ονομαστική αναφορά στους Αγίους ή τις Εορτές κάθε ημέρας. Υπάρχει επίσης επισήμανση των νηστειών του όλου ενιαυτού.
Στο μέσο της σελίδας υπάρχει το Χιακόν Εορτολόγιον που περιέχει τις εορτές Αγίων που είτε γεννήθηκαν στη Χίο, είτε έζησαν οσιακά στο νησί μας, είτε μαρτύρησαν σε αυτό, είτε διήλθαν εξ' αυτού προ της κοιμήσεως τους ή του μαρτυρίου τους, καθώς και εκείνοι που ιδιαιτέρως τιμώνται στη Χίο.
Στο επάνω μέρος της σελίδας υπάρχουν (κατ' επιλογή σε κάθε φύλλο) δύο ή τρεις εικόνες των αγίων που περιέχονται στο χιακό εορτολόγιο. 
Το ημερολόγιο θα διατίθεται και από το γραφείο του Συνδέσμου στη Χίο, οδός Αλεξάνδρου Παχνού 3, κάθε Δευτέρα και Πέμπτη 10π.μ. - 12μ.

Δεν υπάρχουν σχόλια: