Ιστολόγιο "Σύνδεσμος Κληρικών Χίου" 12 χρόνια (2008-2020) συνεχούς και συνεπούς παρουσίας στο διαδίκτυο στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://syndesmosklchi.blogspot.gr/
Ἀπολυτίκιον Ἁγίου Ἰωάννου Χρυσοστόμου Ἦχος πλ. δ'. Ἡ τοῦ στόματός σου καθάπερ πυρσός ἐκλάμψασα χάρις, τὴν οἰκουμένην ἐφώτισεν, ἀφιλαργυρίας τῷ κόσμῳ θησαυροὺς ἐναπέθετο, τὸ ὕψος ἡμῖν τῆς ταπεινοφροσύνης ὑπέδειξεν. Ἀλλὰ σοῖς λόγοις παιδεύων, Πάτερ, Ἰωάννη Χρυσόστομε, πρέσβευε τῷ Λόγῳ Χριστῷ τῷ Θεῷ, σωθῆναι τὰς ψυχὰς ἡμῶν. Σύνδεσμος Κληρικών της Ιεράς Μητροπόλεως Χίου, Ψαρών και Οινουσσών, έτος ιδρύσεως 2007

Πέμπτη, 9 Σεπτεμβρίου 2010

Με εντολή του Μακαριωτάτου διπλασιάζονται οι μερίδες φαγητού που θα διανέμονται στο Κέντρο Υποδοχής Αστέγων του Δήμου Αθηναίων


Με εντολή του Μακαριωτάτου διπλασιάζονται από την 26η Σεπτεμβρίου 2010 οι μερίδες φαγητού που θα διανέμονται στο Κέντρο Υποδοχής Αστέγων του Δήμου Αθηναίων στην οδό Πειραιώς.

Σε επιστολή που απέστειλε με την ευκαιρία της έναρξης του νέου εκκλησιαστικού έτους ο Πρωτοσύγκελλος Πανοσ. Αρχιμανδρίτης π. Γαβριήλ Παπανικολάου στους Προέδρους των Ενοριακών Φιλοπτώχων Ταμείων και των Κέντρων Ενοριακής Αγάπης της Ι.Α.Α., αναφέρεται στις δύσκολες συνθήκες που διαμορφώνονται στην ελληνική κοινωνία και στην ανάγκη η Εκκλησία να εντείνει τις προσπάθειες και να σταθεί αρωγός σε αυτή την προσπάθεια κάλυψης των αναγκών των συνανθρώπων μας.


Σε αυτό το πλαίσιο, ο Πρωτοσύγκελλος, ανακοίνωσε ότι κατόπιν εντολής του Μακαριωτάτου διπλασιάζεται από τα τέλη του τρέχοντος μηνός ο αριθμός των μερίδων που θα διανέμονται στο Κέντρο Υποδοχής Αστέγων του Δήμου Αθηναίων, έτσι ώστε να φτάσουν τις 10.000 μερίδες ημερησίως. Όπως υπογραμμίζει το κόστος του προγράμματος ανέρχεται στα 2 εκατομμύρια ευρώ ετησίως.

Στην επιστολή ο π. Γαβριήλ Παπανικολάου κάνει έναν σύντομο απολογισμό του φιλανθρωπικού και κοινωνικού έργου που έχει γίνει τους τελευταίους μήνες από τη Γενική Διεύθυνση Χριστιανικής Αλληλεγγύης της Ι. Αρχιεπισκοπής Αθηνών σε συνεργασία με τα Ε.Φ.Τ.


Η επιστολή έχει ως εξής:ΙΕΡΑ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗ ΑΘΗΝΩΝ
Γ. Δ/ΝΣΙΣ ΧΡΙΣΤ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΦΙΛΟΠΤΩΧΟ ΤΑΜΕΙΟ
γ. Φιλοθέης 19, 105 56 'Αθήνα, Τηλ. 210-3352331
ΦΑΞ : 210-3245098

Πρός ἅπαντας
Τούς Πανοσιολογιoτάτους καί Αἰδεσιμολογιoτάτους
Προέδρους τῶν Ε.Φ.Τ.  &  τῶν Κ.Ε.Α.
τῆς καθ’ ἡμᾶς  Ἱ. Ἀρχιεπισκοπῆς  Ἀθηνῶν
Ἐνταῦθα

 Ἀγαπητοί Πατέρες καί Ἀδελφοί,
Μέ  τήν  ἐπιστολή  μου αὐτή καί ἐπί τῆ ἐνάρξει ἑνός ἀκόμη Ἐκκλησιαστικοῦ ἔτους, πρωτίστως σπεύδω νά σᾶς εὐχαριστήσω γιά  τήν πολυετή  δραστηριότητά σας, γιά  τά ἐπιλεγμένα μέλη τῶν Ε.Φ.Τ. σας, μέ τά ὁποῖα «ὡς μέλισσαι» ἐργάζεσθε ὅλοι ἀπό  κοινοῦ στήν  κυψέλη τῆς Ἁγίας μας Ἐκκλησίας.
Παράλληλα ὅμως, θα ἤθελα νά σας κάνω μία σύντομη καί περιεκτική ἀνασκόπηση τοῦ ἔτους πού πέρασε ἀλλά καί νά σας ἐνημερώσω γιά τά ἐπικείμενα προγράμματα καί δραστηριότητες, πού θ’ἀρχίσουν νά ἐφαρμόζονται καί νά ὑλοποιούνται κατά  τό τρέχον ἔτος.
 Ὅπως γνωρίζετε, ἡ Ἱερά Ἀρχιεπισκοπή Ἀθηνῶν καθημερινῶς ἔρχεται ἀρωγός στά ποικίλα προβλήματα καί τίς ἀνάγκες τῶν συνανθρώπων μας, τόσο μέσα ἀπό τήν λειτουργία τοῦ φιλανθρωπικοῦ & κοινωνικοῦ ἔργου της, τῶν προγραμμάτων συμπαράστασης, τοῦ ἐξειδικευμένου προσωπικοῦ της, τῶν ἐθελοντῶν της, τῶν ἱδρυμάτων της, τῶν ὑπηρεσιῶν της, ὅσο καί μέ τήν σίτιση χιλιάδων ἐνδεῶν ἀδελφῶν μας, προσφέρουσα ἀνακούφιση. Οἱ ὑπηρεσίες πού παρέχονται εἶναι:
α) Ἄμεση παροχή κάθε ὑλικῆς, ἄλλης βοήθειας σέ ἄτομα καί ὁμάδες πού βιώνουν  συνθήκες φτώχειας, οἰκονομικοῦ καί κοινωνικοῦ ἀποκλεισμοῦ. 
β) Ἡ καταπολέμηση τῶν αἰτιῶν πού προκαλοῦν τή φτώχεια, τόν κοινωνικό καί οἰκονομικό ἀποκλεισμό, μέ τήν ὑλοποίηση σχετικῶν εἰδικῶν προγραμμάτων. Τά προγράμματα πραγματοποιοῦνται μέσω τῆς Γενικῆς Διευθύνσεως  Χριστιανικῆς Ἀλληλεγγύης -  Γενικοῦ Φιλοπτώχου Ταμείου τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀθηνῶν καί τῶν 145  Ἐνοριακῶν Φιλοπτώχων Ταμείων της, μέσα στά ὅρια τῆς  Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀθηνῶν.
Συγκεκριμένα:
• 72 Κέντρα Ἐνοριακῆς Ἀγάπης  στήν περιφερειακή  δομή καί ὀργάνωση  τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀθηνῶν,  σιτίζουν ἡμερησίως με 3.000 μερίδες φαγητοῦ, ἀπόρους, ἀστέγους , ἡλικιωμένους καί ἀνήμπορους  ἀδελφούς μας, ἀνεξαρτήτως χώρας προελεύσεως, φυλῆς , χρώματος, ἤ θρησκεύματος. 
• 17 Ἐνοριακές Στέγες Γερόντων φροντίζουν 450 αὐτοεξυπηρετούμενους ἡλικιωμένους.
• Ἡ Στέγη Κατακοίτων Γερόντων πού  περιθάλπει 44  μή αὐτοεξυπηρετούμενους ἡλικιωμένους.
• 4 Στέγες Φιλοξενίας ἀπόρων καί ἀστέγων συνανθρώπων μας, στίς ὁποῖες φιλοξενοῦνται 60  ἄποροι ἀδελφοί μας μέχρι στιγμῆς.
  Τό Κέντρο Ἀποκαταστάσεως   «ΔΑΜΑΡΙΣ»  στήν Ἄνοιξη Ἀττικῆς, φροντίζει  24 κορίτσια με νοητική ὑστέρηση & μέ σύνδρομο Down.
• Τό Ἵδρυμα «Μαρία Κόκκορη»  στήν Γλυφάδα, τό ὁποίο ἔχει ὡς ἔργο τήν περίθαλψη 14 θηλέων ἀτόμων με νοητική ὑστέρηση & με σύνδρομο Down.
•Λειτουργοῦν 2 Βρεφονηπιακοί Σταθμοί πού  φιλοξενοῦνται 176 νήπια καί βρέφη.
• Ἐκκλησιαστικό Ὀρφανοτροφεῖο Βουλιαγμένης, γιά ἀγόρια σχολικῆς ἡλικίας.
•Θεολογικό Οἰκοτροφεῖο Ἀλλοδαπῶν Φοιτητῶν
• Πρόγραμμα «ΤΑΒΙΘΑ» παρέχει εἴδη ἱματισμοῦ
(5500 τεμάχια περίπου ἐτησίως).
• Πρόγραμμα «ΚΙΒΩΤΟΣ ΑΓΑΠΗΣ». Πρόκειται γιά κινητή μονάδα διανομῆς φαγητοῦ σέ ἀστέγους.
• Πρόγραμμα «ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΣΤΟΥΣ  ΔΡΟΜΟΥΣ».
Πρόκειται γιά πρόγραμμα διανομῆς φαγητοῦ σέ ἀστέγους, 1100 μερίδες φαγητοῦ ἐπιπλέον ἡμερησίως, στό «ΚΕΝΤΡΟ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΑΣΤΕΓΩΝ» τοῦ Δήμου Ἀθηναίων.
• Πραγματοποιοῦνται αἰμοληψίες σέ ἐνοριακό ἐπίπεδο σέ συνεργασία μέ Νοσηλευτικά Ἱδρύματα (βάσει τοῦ ἀπολογισμοῦ  τοῦ 2009, συγκεντρώθηκαν καί δόθηκαν περίπου 5000 φιάλες αἴματος).
• Οἰκονομική ἐνίσχυση ἀπόρων φυλακισμένων σέ συνεργασία με τήν Κοινωνική ὑπηρεσία τῶν φυλακῶν.
• Τακτική και συστηματική ἐπίσκεψη τῶν Κοινωνικῶν Λειτουργῶν στίς ἐνορίες, στά νοσηλευτικά ἱδρύματα, στίς φυλακές.
• Συνεργασία μέ τά  Ἐνοριακά Φιλόπτωχα  Ταμεῖα, μέ στόχο  τόν ἐντοπισμό τῶν πτωχῶν τῆς ἐνορίας, τήν ἐξακρίβωση τῶν ἰσχυρισμῶν τοῦ αἰτοῦντος γιά βοήθεια μετά ἀπό Κοινωνική Ἔρευνα, τήν ἀξιολόγηση τῶν περιπτώσεων καί παροχή φροντίδας αὐτῶν. Ἡ φροντίδα αὐτή ἀναφέρεται  σέ χρηματικό &  σέ ὑλικό βοήθημα.
• Παροχή πληροφόρησης γιά θέματα πού ἀφοροῦν  τήν ὑγεία καθώς καί τήν  προσωπική,  οἰκογενειακή ὑποστήριξη καί συμβουλευτική.
• Πρόγραμμα «Διακονία Ἀσθενῶν» ὅπου ἐθελόντριες        κυρίες ἐπισκέπτονται ἀσθενεῖς στά  Νοσοκομεία ὑπό τήν ἐποπτεία τοῦ πατρός Βασιλείου Κοντογιάννη, ἱερέως τοῦ Ἱπποκρατείου Νοσοκομείου Ἀθηνῶν.
Πρόγραμμα «Κίνημα ἀγάπης» γιά τήν ἀξιοποίηση καί ἀναδιανομή παλαιῶν εἰδῶν καί χαρτιοῦ.
• Πρόγραμμα «Θερινῶν Διακοπῶν Ὑπερηλίκων» τῶν Στεγῶν Γερόντων.
 • Μέλος τοῦ Ἑλληνικοῦ Δικτύου γιά τό Δικαίωμα στή Στέγη καί τήν Κατοικία.
• Μέλος τοῦ Εὐρωπαϊκοῦ Δικτύου γιά τήν Καταπολέμηση τῆς Φτώχειας.
Ἡ Κοινωνική Ὑπηρεσία τῆς Ἱ. Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀθηνῶν λειτουργεῖ ὡς Ἐκπαιδευτικό Κέντρο σπουδαστῶν Τ.Ε.Ι. Κοινωνικῆς Ἐργασίας.
• Συνεργαζόμαστε μέ κρατικούς καί κοινωνικούς φορεῖς, Δήμους, Μή Κυβερνητικές Ὀργανώσεις καί Συλλόγους.
• Συμμετέχουμε σέ  συνέδρια καί σεμινάρια μέ θέματα σχετικά μέ τίς δραστηριότητες τοῦ Γ.Φ.Τ. και τῆς Κοινωνικῆς Ὑπηρεσίας
τῆς Ἱ. Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀθηνῶν.
• Ἀπό τον περασμένο Ἰούλιο ἱδρύθηκε ἡ Ἀστική Μή Κερδοσκοπική Ἐταιρεία «ΑΠΟΣΤΟΛΗ», μέσω τῆς ὁποίας φιλοδοξοῦμε νά ὀργανώσουμε ἀποδοτικότερα στό σύνολό του τό φιλανθρωπικό ἔργο τῆς καθ’ἡμᾶς  Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς.

Τό μεγάλο αὐτό ἔργο ἤδη ἐπιτελεῖται ἀδελφοί μου μέ τήν Χάρη τοῦ Θεοῦ, μέσα ἀπό τήν  μέχρι σήμερα ἄριστη  συνεργασία μας δηλαδή τοῦ Γ.Φ.Τ. καί ὑμῶν, καθώς καί μέ τούς συνεχεῖς, ἄοκνους, ἀνύστακτους, ἀνιδιοτελεῖς ἀγῶνες, κατά τό μέτρον τῶν δυνατοτήτων, ὅλων ἡμῶν.
Λαμβάνοντας   ὑπ’ ὄψιν τά στοιχεία πού προκύπτουν ἀπό τήν συνεργασία μας στόν τομέα καλύψεως τῶν ἀναγκῶν  τῶν συσσιτίων, γιά τό ἔτος 2009 μοιράστηκαν 1.260.000 μερίδες φαγητοῦ ἀπό τά 72 Κ.Ε.Α. τῆς καθ’ ἡμᾶς  Ἱ. Ἀρχιεπισκοπῆς  Ἀθηνῶν καί  στό Κέντρο ὑποδοχῆς ἀστέγων τοῦ Δήμου Ἀθηναίων στήν ὁδό Πειραιώς σᾶς κάνουμε γνωστό ὅτι γιά τό ἔτος 2009 δόθηκαν 1100 μερίδες φαγητοῦ καθημερινῶς, δηλαδή 401.500 μερίδες φαγητοῦ ἐπιπλέον  καί ἀπό 1/1/2010 μέχρι σήμερα 1/9/2010, 231.000 μερίδες φαγητοῦ ἐπιπλέον, με την παράλληλη διανομή φαγητοῦ καί ἀπό τά Κ.Ε.Α. καί τίς τράπεζες τροφίμων.
Δυστυχῶς ὅμως, ὅπως γνωρίζετε δημιουργοῦνται καινούργιες συνθήκες διαβίωσης, μεγαλύτερες ἀνάγκες καί νέες προκλήσεις τόσο  στό κοινωνικό γίγνεσθαι στήν πατρίδα μας, ὅσο καί στόν Εὐρωπαϊκό χώρο,  κυρίως ὅμως μέσα στά ὅρια τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀθηνῶν ὅπου διαβιοῦν ἄκρως ἰδιαιτέρως εὐπαθεῖς κοινωνικές ὀμάδες.
Ἑμεῖς λοιπόν    Ἐκκλησία – Κλῆρος καί Λαός μαζί, καλούμαστε νά διαδραματίσουμε ἕναν ἄκρως  σημαντικό  ρόλο, διαφοροποιημένο ἀπό τόν μέχρι σήμερα ἀλλά ὄχι διαφορετικό καί σίγουρα ὄχι τοῦ ἀπλοῦ παρατηρητή καί τιμητή τῶν γεγονότων καί τῶν ἐξελίξεων, ἀλλά ὡς Μητέρα πού ἀγκαλλιάζει τά παιδιά της,  ἐμπράκτως καί ποικιλοτρόπως,   νά δώσουμε τήν καλή μαρτυρία μας, νά σταθούμε ἄξιοι συνεχιστές τῆς ἀποστολῆς πού μᾶς ἀνέθεσε ἡ Ἐκκλησία γιά μία ἀκόμη φορά, μέσα στήν μακραίωνη Θεανθρώπινη, Ἐσχατολογική, Σωτηριολογική   ἰστορική  της  πραγματικότητα καί παρουσία.
Γιά τούς παραπάνω λοιπόν λόγους, μέ ἐντολή τοῦ Μακαριωτάτου  Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν καί πάσης Ἑλλάδος κ.κ. ΙΕΡΩΝΥΜΟΥ Β΄, ἀπό 26ης Σεπτεμβρίου 2010 σέ ὅλα τά Κ.Ε.Α. διπλασιάζονται οἱ μερίδες φαγητοῦ ἔτσι ὥστε μέ τίς 3.661 μερίδες πού  διανέμονται ἤδη ἡμερησίως, καί μέ τίς 1100 μερίδες φαγητοῦ στό Κέντρο ὑποδοχῆς ἀστέγων τοῦ Δήμου Ἀθηναίων στήν ὁδό Πειραιώς, νά φθάσουν περίπου τίς 10.000 μερίδες ἡμερησίως. Τά Κ.Ε.Α. δέν θά ἀναστείλουν σέ καμμία περίπτωση τήν λειτουργία τους. Οἱ μερίδες πού θά ἀποστέλλονται, θά δίνονται ἀρχικῶς ὡς δεύτερο ἡμερήσιο γεύμα.
Θά παραδίδονται ΜΙΑ ΦΟΡΑ ΤΗΝ ΗΜΕΡΑ  σέ συγκεκριμένο ὡράριο λειτουργίας τῶν Κ.Ε.Α., κατόπιν συννενοήσεως μέ τό Γ.Φ.Τ. καί δέν θά ἐπιβαρύνονται σέ καμμία περίπτωση οἱ προϋπολογισμοί τῶν ἐνοριῶν.  
Τά Ε.Φ.Τ. πού δεν διαθέτουν Κ.Ε.Α. μποροῦν νά δημιουργήσουν τράπεζες τροφίμων. Νά δημιουργηθοῦν τράπεζες τροφίμων ἀκόμη καί σέ περιφερειακό ἐπίπεδο ὅπου παραστεῖ ἀνάγκη. Παρακαλοῦμε δέ, τά εὐπορώτερα Ε.Φ.Τ. πού δέν διαθέτουν Κ.Ε.Α. διότι στίς ἐνορίες τους δέν συντρέχουν λόγοι, ἀπαραιτήτως κατόπιν συννενοήσεως μετά τοῦ Γ.Φ.Τ.  νά βοηθήσουν τήν ὅλη προσπάθεια, λόγω ὅτι τό κόστος  ὑλοποιήσεως αὐτοῦ τοῦ προγράμματος ἀνέρχεται περίπου στά 2.000.000 ΕΥΡΩ ἐτησίως.         
Ἐπίσης,   ὑπάρχουν καί ἔργα τῆς Ἱ. Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀθηνῶν πού βρίσκονται σέ ἐξέλιξη ὅπως εἶναι:
Το Κέντρο Ἀπεξάρτησης σέ συνεργασία μέ τό ΚΕ.Θ.Ε.Α. στή Λ.Ἀλεξάνδρας.
Μονάδα Φροντίδας Χρονίως Πασχόντων   στό Βαρνάβα Ἀττικῆς.
Οἱ Κατασκηνώσεις γιά νέους  στήν περιοχή τῆς Πάρνηθος.
    Τέλος, θά ἤθελα νά Σᾶς ἐνημερώσω γιά τήν συμφωνία πού ἔχει ὑπογραφεῖ μέ τήν ἐταιρεία Βιοκαυσίμων & Βιολιπαντικῶν  REVIVE Α.Ε., ἡ ὁποία  θά  ἀποστείλει πλαστικούς κάδους σέ ὅλα τά Κ.Ε.Α κατάλληλης χωρητικότητας γιά τή συλλογή τῶν χρησιμοποιημένων μαγειρικῶν ἐλαίων καί θά προσφέρει δωρεάν τό 15% (σέ λίτρα) τῆς παραληφθείσης ποσότητας χρησιμοποιημένων μαγειρικῶν ἐλαίων, σαπούνι λάντζας, κρεμοσάπουνο χεριῶν γνωστῆς ἑλληνικῆς βιομηχανίας ἀπορρυπαντικῶν.
    Γιά τήν τοποθέτηση καί τήν ἀκριβή ἡμερομηνία ἐφαρμογῆς τῶν παραπάνω θά ἐνημερωθεῖτε ἐγκαίρως μέ ὑπηρεσιακό σημείωμα ἀπό τό Γ.Φ.Τ.      
     Μέσα λοιπόν στό πνεῦμα αὐτό τῆς ἀνιδιοτελοῦς προσφορᾶς, γνωρίζοντας παράλληλα τίς μεγάλες δυσκολίες τῶν καιρῶν, ἔχομεν τήν πεποίθηση ὅτι ἡ διακονία στήν Ἐκκλησία ἀποτελεῖ πρωταρχικό, βασικό, κυρίαρχο ἔργο Της, καί ὅτι ἅπαντες μετά προθυμίας, θείου ζήλου, ἀγαστῆς συνεργασίας ἐπί τῶν ἀνωτέρω, πρός δόξαν  Θεοῦ, θά κάνουμε τή συμβολή της νά εἶναι ἀκόμα οὐσιαστικότερη.  Σᾶς εὔχομαι ὁλόψυχα, ὑγεία καί κάθε εὐλογία. Ὁ Θεός  νά σᾶς  ἐνδυναμώνει  ὅλους καί νά σᾶς μακροημερεύει.

Μετά  πολλῶν  ἀδελφικῶν ἀσπασμῶν
Τῆ  Ἐντολῆ  τοῦ Μακ. Ἀρχιεπισκόπου
ὁ Ἀντιπρόεδρος τοῦ Γ.Φ.Τ.
Ἀρχιμ.  Γαβριήλ Παπανικολάου
Πρωτοσύγκελλος Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀθηνῶν

Δεν υπάρχουν σχόλια: