Ιστολόγιο "Σύνδεσμος Κληρικών Χίου" 12 χρόνια (2008-2020) συνεχούς και συνεπούς παρουσίας στο διαδίκτυο στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://syndesmosklchi.blogspot.gr/
Ἀπολυτίκιον Ἁγίου Ἰωάννου Χρυσοστόμου Ἦχος πλ. δ'. Ἡ τοῦ στόματός σου καθάπερ πυρσός ἐκλάμψασα χάρις, τὴν οἰκουμένην ἐφώτισεν, ἀφιλαργυρίας τῷ κόσμῳ θησαυροὺς ἐναπέθετο, τὸ ὕψος ἡμῖν τῆς ταπεινοφροσύνης ὑπέδειξεν. Ἀλλὰ σοῖς λόγοις παιδεύων, Πάτερ, Ἰωάννη Χρυσόστομε, πρέσβευε τῷ Λόγῳ Χριστῷ τῷ Θεῷ, σωθῆναι τὰς ψυχὰς ἡμῶν. Σύνδεσμος Κληρικών της Ιεράς Μητροπόλεως Χίου, Ψαρών και Οινουσσών, έτος ιδρύσεως 2007

Πέμπτη, 9 Σεπτεμβρίου 2010

Ο Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος για την ΜΚΟ "Αποστολή"

Στις ανάγκες που οδήγησαν στη δημιουργία της Αστικής Μη Κυβερνητικής Εταιρείας με την επωνυμία «Αποστολή» από την Ι. Αρχιεπισκοπή Αθηνών και το Γενικό Φιλόπτωχο Ταμείο αναφέρεται σε εγκύκλιο του ο Μακαριώτατος Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κ. Ιερώνυμος.

Ο Μακαριώτατος υπογραμμίζει, μεταξύ άλλων, τους τέσσερις βασικούς άξονες δράσης της ΜΚΟ «Αποστολή» που έχει ως σκοπό «την διακονία του πάσχοντος ανθρώπου σε όλες τις διαστάσεις της ζωής του», όπως τονίζει χαρακτηριστικά. Με τη ΜΚΟ «Αποστολή», σημειώνει ο Μακαριώτατος, θα γίνει καλύτερος ο συντονισμός του μεγάλου δικτύου της Ι. Α. Α. για την καλύτερη διακονία των πασχόντων, στήριξης των νέων και ανάπτυξης των πολιτιστικών δεδομένων που έχει ανάγκη η εποχή μας.

Διαβάστε ολόκληρη την εγκύκλιο του Μακαριωτάτου. Δείτε το φυλλάδιο που καταγράφει το ευρύ πρόγραμμα προσφοράς που πρόκειται να υλοποιηθεί από τη ΜΚΟ «Αποστολή».

Δεν υπάρχουν σχόλια: