Ιστολόγιο "Σύνδεσμος Κληρικών Χίου" 12 χρόνια (2008-2020) συνεχούς και συνεπούς παρουσίας στο διαδίκτυο στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://syndesmosklchi.blogspot.gr/
Ἀπολυτίκιον Ἁγίου Ἰωάννου Χρυσοστόμου Ἦχος πλ. δ'. Ἡ τοῦ στόματός σου καθάπερ πυρσός ἐκλάμψασα χάρις, τὴν οἰκουμένην ἐφώτισεν, ἀφιλαργυρίας τῷ κόσμῳ θησαυροὺς ἐναπέθετο, τὸ ὕψος ἡμῖν τῆς ταπεινοφροσύνης ὑπέδειξεν. Ἀλλὰ σοῖς λόγοις παιδεύων, Πάτερ, Ἰωάννη Χρυσόστομε, πρέσβευε τῷ Λόγῳ Χριστῷ τῷ Θεῷ, σωθῆναι τὰς ψυχὰς ἡμῶν. Σύνδεσμος Κληρικών της Ιεράς Μητροπόλεως Χίου, Ψαρών και Οινουσσών, έτος ιδρύσεως 2007

Τετάρτη, 29 Σεπτεμβρίου 2010

Σχολή γάμου από την Ιερά Μητρόπολη Αλεξανδρουπόλεως

Όπως διαβάζουμε στην ιστοσελίδα της Ιεράς Μητροπόλεως Αλεξανδρουπόλεως η τοπική εκκλησία θα ξεκινήσει από τις 13 Οκτωβρίου 2010 μια προσπάθεια ενημέρωσης, συζήτησης, διαφωτισμού σε θέματα Γάμου και διακονίας παιδιών με συνάξεις στο Ανθίμειο Κέντρο.

Η σχολή γάμου της Μητροπόλεως θα είναι για όσους και όσες έχουν ηλικία απὸ 18 έως 50 ετών

Η σχετική εγκύκλιος αναφέρει: 

ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΕΩΣ

Ἀγαπητοί μας ἀδελφοί,

Παρατηροῦμε ὅλοι μας πόσο κλονίζεται ὁ θεσμὸς τοῦ Γάμου σήμερα, στὴν ἑλληνικὴ κοινωνία.


Βλέπουμε καὶ κατανοοῦμε μὲ πόση προχειρότητα οἱ νέοι ἄνθρωποι ἀποφασίζουν νὰ προχωρήσουν στὸ Γάμο. Ἐνῶ ἐνωρίτερα ζοῦν ἔγγαμη ζωή, φοβοῦνται νὰ ἀναλάβουν τὴν εὐθύνη τῆς δημιουργίας οἰκογένειας.

Βλέπουμε ἀκόμη να ἐκδίδονται διαζύγια ἀκόμα καὶ σὲ χρονικὸ διάστημα 6 μηνῶν μετὰ τὴν τέλεση τοῦ Γάμου. Καὶ τότε ὅλοι ἀποροῦμε βλέποντας τὰ συντρίμμια τῶν οἰκογενειακῶν ἐλπίδων ποὺ μαζὶ μὲ τὰ ὄνειρα τῶν νεονύμφων τσακίζονται στὶς δικαστικὲς αἴθουσες, καί, πολλὲς φορές, ἀφήνοντας πίσω παιδιὰ νὰ βιώνουν τὴν διαλυμμένη οἰκογένεια καὶ νὰ λαμβάνουν πληγωμένα πρότυπα ποὺ θὰ τὰ διαιωνίσουν στὶς δικές τους οἰκογένειες.

Ὅμως ἡ Ἁγία Γραφή, λέει: «Δὲν εἶναι καλὸ νά ‘ναι ὁ ἄνθρωπος μόνος του». Ἔτσι ἀκούστηκε στὸν Παράδεισο κι ἔτσι πλάστηκε ἡ γυναῖκα καὶ θεμελιώθηκε ἡ συντροφικότητα, κι ἔγινε ὁ ἄνθρωπος κοινωνικὴ ὕπαρξη˙ ἀπὸ τότε μέχρι σήμερα καὶ γιὰ πάντα.

«Ὁ ἄνθρωπος μόνος του εἶναι ἢ θεὸς ἢ θηρίο», θὰ πεῖ κι ὁ Ἀριστοτέλης. Ἀλλὰ γιὰ μᾶς οὔτε ὁ Θεὸς μόνος δὲν εἶναι, ἀλλὰ Τριάδα ἁγία, ἀδιαίρετη καὶ ἀσύγχητη, καὶ ἐπομένως ΑΓΑΠΗ. Καὶ ἔβαλε ὁ Θεὸς τὴν βαθειὰ ἀγάπη, τὴν ἀσταμάτητη καὶ ἔντονη ἀναζήτηση τοῦ ἄλλου ἀνθρώπου, ποὺ οἱ Πατέρες τὸ λένε ἔρωτα, ὡς συστατικὸ στοιχεῖο τοῦ ἀνθρώπου. Θέλησε ὁ διάβολος νὰ ἀφανίσει τὸν ἄνθρωπο βάζοντας ἔχθρητα ἀνάμεσά τους. Ἀλλὰ ὁ Θεὸς, ὅταν ἔβγαιναν ἀπὸ τὸν Παράδεισο καὶ ἀνοίγονταν στὴν περιπέτειά τους, τοὺς εὐεργέτησε διατηρώντας στὴν ψυχὴ καὶ στὴν σάρκα του τὸ ἀρχικό Του δῶρο, τὸν ἔρωτά τους.

Μὲ τὸν εὐλογημένο ἔρωτά τους οἱ ἄνθρωποι ἑνώνονται, ἀποκτοῦν παιδιά, δημιουργοῦν κοινωνίες. Ὁ διάβολος, ὅμως, δὲν τὸ βάζει κάτω, παραμονεύει καὶ ἐπειδὴ δὲν μπορεῖ νὰ ἀφαιρέσει τὸν ἐκ Θεοῦ ἔρωτα ἀπὸ τὸν ἄνθρωπο, τὸν διαστρέφει, τὸν σκοτίζει καὶ σπρώχνει τὸν ἄνθρωπο στὴν ἀτομική του ἀρρωστημένη ἰκανοποίηση καὶ διάλυση τῆς ἕνωσης καὶ κοινωνίας. Γι’ αὐτὸ ὁ Χριστὸς ξεκινάει τὸ ἔργο τῆς σωτηρίας τοῦ ἀνθρώπου μὲ τὴν ἐπιστροφή Του στὴν κοινωνία διὰ τοῦ Γάμου.

Ὅπως στὸν Παράδεισο, ἔτσι καὶ στὴν Ἐκκλησία ὁ ἔρωτας ἁγιάζεται, ἡ ἐνότητα ἐπιστρέφει, ἡ λαχτάρα τοῦ συντρόφου αὐξάνει. Ἀλλὰ δὲν εἴμαστε στὸν Παράδεισο καὶ ὅλα αὐτὰ ἀπαιτοῦν προσπάθειες. Ὁ Γάμος γίνεται χαρὰ καὶ πανηγύρι, ἀλλὰ καὶ ἀγῶνας ἰσόβιος. Ὁ Γάμος χτυπιέται ἀπὸ παντοῦ˙ καὶ ἀπὸ τοὺς ἐμπόρους τῆς ἠδονῆς καὶ τοὺς δυτικότροπους ἀρνητὲς τοῦ ἔρωτα. Μὲ ἐρωτευμένο τὸ ζευγάρι στὸν Γάμο μέχρι θανάτου καὶ πέρα ἀπ’ αὐτόν, τὰ παιδιὰ μεγαλώνουν γαλήνια, γίνονται ὠραίοι ἄνθρωποι, κοινωνικοποιοῦνται ὤριμα, ἐρωτεύονται γλυκά, δημιουργοῦν τὶς δικιές τους ζεστὲς φωλιὲς τοῦ γάμου. Ὁ Γάμος εἶναι χαρὰ καὶ ὁλοκλήρωση τοῦ ἀνθρώπου. Αὐτὸς εἶναι ὁ πρῶτος καὶ κύριος σκοπός του. Ἡ ἰδιότητα καὶ τὸ γεγονὸς τοῦ γονιοῦ θά ‘ρθει, ἄν θά ‘ρθει, στὴν συνέχεια ὡς πλάτυνση τοῦ ἔρωτά τους. Αὐτὸ οἱ παντρεμένοι δὲν πρέπει νὰ τὸ ξεχνοῦν ποτέ καὶ νὰ μὴν βάζουν πρώτη τους μέριμνα τὰ παιδιά τους, ἀλλὰ τὸ πὼς θὰ κρατοῦν καὶ θὰ αὐξάνουν τὸν πρῶτο τους ἔρωτα ποὺ δὲν ἔχει ἡμερομηνία λήξης. Ἀλλὰ αὐτὰ εἶναι ἀγῶνας. Γλυκὸς καὶ ὑπέροχος. Ἀλλὰ ἀγῶνας. Καὶ χωρὶς Χριστὸ οὔτε ἀντέχεται, οὔτε κρατιέται, οὔτε φέρνει καρπούς.

Αὐτὸν τὸν ἀγαπημένο Χριστὸ ἡ Ἐκκλησία, ἡ νύφη Του, θέλει νὰ κάνει μόνιμα καὶ αἰσθητὰ φανερὸ στὴν ζωὴ καὶ πορεῖα τῶν ζευγαριῶν τοῦ γάμου. Καὶ ὅσα ζευγάρια ζοῦν τὸν Χριστὸ στὸν γάμο τους, αὐτὸς ὁ Χριστὸς αὐξάνει τὸν ἔρωτά τους καὶ τοὺς χαρίζει βαθειὰ χαρά. Ἀλλὰ γιὰ νά ‘ναι καὶ τὰ παιδιά τους χαρούμενα καὶ διασφαλισμένα καὶ προκομένη ἡ κοινωνία μας.

Γι’ αὐτὸ καὶ ἡ τοπική μας Ἐκκλησία θὰ ξεκινήσει ἀπὸ ἐφέτος μιὰ προσπάθεια ἐνημέρωσης, συζήτησης, διαφωτισμοῦ σὲ θέματα Γάμου καὶ διακονίας παιδιῶν μὲ συνάξεις ποὺ ξεκινοῦν τὴν ΤΕΤΑΡΤΗ 13 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2010 καὶ ΚΑΘΕ ΤΕΤΑΡΤΗ στὶς 7.00’ τὸ ἀπόγευμα καὶ θὰ γίνονται στὸ ΑΝΘΙΜΕΙΟ ΚΕΝΤΡΟ, δίπλα στὴν Ἁγία Κυριακή. Ἡ ὅλη μορφή, τὸ περιεχόμενο καὶ τὸ θεματολόγιο αὐτῶν τῶν συναντήσεων θὰ ἔχουν πρόγραμμα, ἀλλὰ καὶ προσαρμοστικότητα κατὰ τὸ πὼς θὰ τὰ ζοῦν οἱ συμπορευόμενοι. Αὐτὴ ἡΣΧΟΛΗ ΓΑΜΟΥ τῆς Μητροπόλεώς μας θὰ εἶναι γιὰ ὅσους καὶ ὅσες ἔχουν ἡλικία ἀπὸ 18 ἕως 50 ἐτῶν καὶ δὲν θέλουν νὰ ἀκούσουν ἀπὸ τὸν Χριστὸ καὶ τὸν/τὴν σύντροφό τους τὴν φράση τῆς Ἀποκάλυψης τοῦ Ἰωάννου: «τὴν ἀγάπην σου τὴν πρώτην ἀφῆκας».

Τὸ ἐγχείρημά μας εἶναι δύσκολο. Ἀλλὰ ἐπειδὴ εἴμαστε βέβαιοι ὅτι ὁ Χριστὸς θὰ εὐλογήσει καὶ τούτη τὴν προσπάθειά μας καὶ θὰ διασφαλίζει τὴν μεταξὺ μας ἀγάπη καὶ είλικρίνεια, «θὰ βγοῦμε στὸν πηγαιμὸ γιὰ τὴν Ἰθάκη» μὲ βάσιμες ἐλπίδες οὐσιαστικῆς ὠφέλειας. Ὑπεύθυνος τῆς Σχολῆς Γάμου θὰ εἶναι ὁ π. Γεώργιος Βασιλειάδης, ἐφημέριος τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίας Αἰκατερίνης τοῦ παλαιοῦ Νοσοκομείου.
Σᾶς ὑπενθυμίζουμε˙

ΣΧΟΛΗ ΓΑΜΟΥ
στὸ ΑΝΘΙΜΕΙΟ ΚΕΝΤΡΟ
ἀπὸ ΤΕΤΑΡΤΗ 13 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2010
καὶ ΚΑΘΕ ΤΕΤΑΡΤΗ
στὶς 7.00’ μ.μ.
γιὰ ἄτομα ἀπὸ 18-50 ἐτῶν

Δεν υπάρχουν σχόλια: