Ιστολόγιο "Σύνδεσμος Κληρικών Χίου" 12 χρόνια (2008-2020) συνεχούς και συνεπούς παρουσίας στο διαδίκτυο στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://syndesmosklchi.blogspot.gr/
Ἀπολυτίκιον Ἁγίου Ἰωάννου Χρυσοστόμου Ἦχος πλ. δ'. Ἡ τοῦ στόματός σου καθάπερ πυρσός ἐκλάμψασα χάρις, τὴν οἰκουμένην ἐφώτισεν, ἀφιλαργυρίας τῷ κόσμῳ θησαυροὺς ἐναπέθετο, τὸ ὕψος ἡμῖν τῆς ταπεινοφροσύνης ὑπέδειξεν. Ἀλλὰ σοῖς λόγοις παιδεύων, Πάτερ, Ἰωάννη Χρυσόστομε, πρέσβευε τῷ Λόγῳ Χριστῷ τῷ Θεῷ, σωθῆναι τὰς ψυχὰς ἡμῶν. Σύνδεσμος Κληρικών της Ιεράς Μητροπόλεως Χίου, Ψαρών και Οινουσσών, έτος ιδρύσεως 2007

Τετάρτη, 1 Σεπτεμβρίου 2010

Η τακτική ανασυγκρότηση της Αγίας και Ιεράς Συνόδου του Οικουμενικού Θρόνου

Γενομένης τῆς τακτικῆς ἀνασυγκροτήσεως τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου, αὕτη ἀπετελέσθη διά τό ἑξάμηνον 01.09.2010 – 28.02.2011, ὑπό τήν προεδρίαν τῆς Α. Θ. Παναγιότητος, ἐκ τῶν Σεβ. Μητροπολιτῶν:

Γέροντος Χαλκηδόνος κ. Ἀθανασίου 
Θεοδωρουπόλεως κ. Γερμανοῦ
Τρανουπόλεως κ. Γερμανοῦ
Tυρολόης καί Σερεντίου κ. Παντελεήμονος 
Ἴμβρου καί Τενέδου κ. Κυρίλλου
Μοσχονησίων κ. Ἀποστόλου 
Ντητρόϊτ κ. Νικολάου 
Ἰκονίου κ. Θεολήπτου 
Μπουένος Ἄϊρες κ. Ταρασίου 
Ἀρκαλοχωρίου, Καστελλίου καί Βιάννου κ. Ἀνδρέου 
Ἱσπανίας καί Πορτογαλίας κ. Πολυκάρπου 
Κώου καί Νισύρου κ. Ναθαναήλ 

Ἐν τοῖς Πατριαρχείοις, τῇ 1ῃ Σεπτεμβρίου 2010
Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου

Δεν υπάρχουν σχόλια: