Ιστολόγιο "Σύνδεσμος Κληρικών Χίου" 12 χρόνια (2008-2020) συνεχούς και συνεπούς παρουσίας στο διαδίκτυο στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://syndesmosklchi.blogspot.gr/
Ἀπολυτίκιον Ἁγίου Ἰωάννου Χρυσοστόμου Ἦχος πλ. δ'. Ἡ τοῦ στόματός σου καθάπερ πυρσός ἐκλάμψασα χάρις, τὴν οἰκουμένην ἐφώτισεν, ἀφιλαργυρίας τῷ κόσμῳ θησαυροὺς ἐναπέθετο, τὸ ὕψος ἡμῖν τῆς ταπεινοφροσύνης ὑπέδειξεν. Ἀλλὰ σοῖς λόγοις παιδεύων, Πάτερ, Ἰωάννη Χρυσόστομε, πρέσβευε τῷ Λόγῳ Χριστῷ τῷ Θεῷ, σωθῆναι τὰς ψυχὰς ἡμῶν. Σύνδεσμος Κληρικών της Ιεράς Μητροπόλεως Χίου, Ψαρών και Οινουσσών, έτος ιδρύσεως 2007

Τρίτη, 21 Δεκεμβρίου 2010

Αγανάκτηση από τον Πρόεδρο του Ι.Σ.Κ.Ε.για τους υπεύθυνους των Μητροπόλεων

Την αγανάκτηση του εξέφρασε ο Πρόεδρος του Ι.Σ.Κ.Ε π. Γεώργιος Σελλής για τους υπευθύνους των Μητροπόλεων διότι μόλις χθες τέσσερις κληρικοί έπεσαν θύματα της σπείρας που εξαπατά δικαιούχους εφ΄ άπαξ δικαιώματος.

Η διοίκηση του Τ.Π.Δ.Υ. ενημέρωσε έγκαιρα για το γεγονός τις Μητροπόλεις και παρακάλεσε τους υπευθύνους να ενημερώσουν όλους τους κληρικούς για το θέμα αυτό.

Εκτός εξαιρέσεων οι περισσότεροι πέταξαν απ΄ ότι φαίνεται την ενημέρωση στο κάλαθο των αχρήστων με αποτέλεσμα αδελφοί Κληρικοί να συνεχίζουν να πέφτουν θύματα της σπείρας.

Κρούσματα έχουμε σε κληρικούς:

- Εν ενεργεία

- Συνταξιούχους

- Χήρες Πρεσβυτέρες ή οικείους θανόντων Κληρικών που ήταν δικαιούχοι εφάπαξ.

- Τα Μοναστήρια των Μητροπόλεων τους.

Εδώ πάλι εγείρεται το θέμα της ίδρυσης τοπικών συνδέσμων κληρικών ή παραρτημάτων του Ι.Σ.Κ.Ε σε κάθε Μητρόπολη που θα φροντίζουν τουλάχιστον για τα στοιχειώδη θέματα των εφημερίων.

Ευχαριστούμε εκ βάθους καρδίας τους υπευθύνους των μέσων ηλεκτρονικής ενημέρωσης γιατί μας παραχωρούν βήμα στον ιστότοπο τους και έτσι ενημερώνουμε έγκαιρα μεγάλη μερίδα κληρικών.

Πηγή: ΡΟΜΦΑΙΑ

Δεν υπάρχουν σχόλια: