Ιστολόγιο "Σύνδεσμος Κληρικών Χίου" 12 χρόνια (2008-2020) συνεχούς και συνεπούς παρουσίας στο διαδίκτυο στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://syndesmosklchi.blogspot.gr/
Ἀπολυτίκιον Ἁγίου Ἰωάννου Χρυσοστόμου Ἦχος πλ. δ'. Ἡ τοῦ στόματός σου καθάπερ πυρσός ἐκλάμψασα χάρις, τὴν οἰκουμένην ἐφώτισεν, ἀφιλαργυρίας τῷ κόσμῳ θησαυροὺς ἐναπέθετο, τὸ ὕψος ἡμῖν τῆς ταπεινοφροσύνης ὑπέδειξεν. Ἀλλὰ σοῖς λόγοις παιδεύων, Πάτερ, Ἰωάννη Χρυσόστομε, πρέσβευε τῷ Λόγῳ Χριστῷ τῷ Θεῷ, σωθῆναι τὰς ψυχὰς ἡμῶν. Σύνδεσμος Κληρικών της Ιεράς Μητροπόλεως Χίου, Ψαρών και Οινουσσών, έτος ιδρύσεως 2007

Δευτέρα, 13 Δεκεμβρίου 2010

Συνάντηση του Δ.Σ. της ΠΕΘ με τον Πρόεδρο του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΕΝΩΣΙΣ ΘΕΟΛΟΓΩΝΧαλκοκονδύλη 37. 10432 ΑΘΗΝΑ 
Τηλ. 2105224180-FAX. 2105224420 
Iστοχώρος: www.petheol.gre-mail: panenthe@otenet.gr και enosis@petheol.gr 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Αθήνα 10-12-2010
Συνάντηση του Δ. Σ. της ΠΕΘ με τον Πρόεδρο του Π.Ι.
Ύστερα από αίτημα της ΠΕΘ προς το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, ο Πρόεδρός του κ. Κλήμης Ναυρίδης προθυμότατα εκάλεσε το Δ.Σ. της Πανελληνίου Ενώσεως Θεολόγων σε συνάντηση στο Γραφείο του στις 6 Δεκεμβρίου 2010 και ώρα 10 π.μ. Στη συνάντηση αυτή μετείχαν εκ μέρους του Π.Ι. ο Πρόεδρος κ. Κλήμης Ναυρίδης, ο Σύμβουλος του Π.Ι. Σταύρος Γιαγκάζογλου ( Θεολόγος) και ο Γεώργιος Τύπας Σύμβουλος του Π.Ι. της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.
Εκ μέρους της ΠΕΘ μετείχαν: Ηλίας Φραγκόπουλος, Αντιπρόεδρος, Ηλίας Μπάκος Γεν. Γραμματέας, Ιωάννης Τσάγκας Ειδικός Γραμματέας, Απόστολος Κατωπόδης, Κοσμήτορας, το Μέλος Αντώνιος Τοκατλίδης και ο συνάδελφος θεολόγος-συγγραφέας Ευάγγελος Πονηρός....

Ο κ. Ναυρίδης αντιμετώπισε το θέμα του μαθήματος των θρησκευτικών με προσοχή και ενδιαφέρον και με θεώρηση εθνική και θρησκευτική για τα θέματα της παιδείας.
Τόνισε τη θέση του μαθήματος στο « νέο Σχολείο» ( Δημοτικό και Γυμνάσιο). Ο κ. Γιαγκάζογλου μεταξύ των άλλων ισχυρίστηκε ότι το μάθημα των θρησκευτικών δεν μπορεί να έχει χαρακτήρα κατηχητικό-δογματικό και ότι πρέπει να είναι μάθημα για όλους θρησκειολογικό-πολιτιστικό, και αναφέρθηκε στην ομάδα Εργασίας του Π.Ι. για το μάθημα των θρησκευτικών και κατέληξε με την παρατήρηση ότι από το μάθημα των θρησκευτικών απαλλάσσονται και οι ορθόδοξοι μαθητές.
Το Δ.Σ. της ΠΕΘ δεν συμφώνησε με τις θέσεις του Συμβούλου θεολόγων του Π.Ι., διατύπωσε με επιχειρήματα τις ενστάσεις του. Όσον αφορά την Ομάδα εργασίας, το Δ.Σ. της ΠΕΘ ζήτησε αναμόρφωση εκ βάθρων της Ομάδας εργασίας για το μάθημα των Θρησκευτικών και τη συμμετοχή της στην επιτροπή- Ομάδα Εργασίας προκειμένου να υποστηρίξει τις θέσεις της όσον αφορά τον χαρακτήρα και την υποχρεωτικότητα του μαθήματος, η συνάντηση έκλεισε με την επιθυμία του Προέδρου του Π.Ι. και της ΠΕΘ να επαναληφθεί το δυνατό συντομώτερο.
Μετά από τη συνάντηση αυτή η ΠΕΘ υπέβαλε ένσταση διαμαρτυρίας στην Υπουργό Παιδείας κ. Άννα Διαμαντοπούλου για τον τρόπο συγκρότησης της παραπάνω ομάδας Εργασίας του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου.

Δεν υπάρχουν σχόλια: