Ιστολόγιο "Σύνδεσμος Κληρικών Χίου" 12 χρόνια (2008-2020) συνεχούς και συνεπούς παρουσίας στο διαδίκτυο στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://syndesmosklchi.blogspot.gr/
Ἀπολυτίκιον Ἁγίου Ἰωάννου Χρυσοστόμου Ἦχος πλ. δ'. Ἡ τοῦ στόματός σου καθάπερ πυρσός ἐκλάμψασα χάρις, τὴν οἰκουμένην ἐφώτισεν, ἀφιλαργυρίας τῷ κόσμῳ θησαυροὺς ἐναπέθετο, τὸ ὕψος ἡμῖν τῆς ταπεινοφροσύνης ὑπέδειξεν. Ἀλλὰ σοῖς λόγοις παιδεύων, Πάτερ, Ἰωάννη Χρυσόστομε, πρέσβευε τῷ Λόγῳ Χριστῷ τῷ Θεῷ, σωθῆναι τὰς ψυχὰς ἡμῶν. Σύνδεσμος Κληρικών της Ιεράς Μητροπόλεως Χίου, Ψαρών και Οινουσσών, έτος ιδρύσεως 2007

Τετάρτη, 15 Δεκεμβρίου 2010

Η απάντηση του κ. Γιαγκάζογλου (Συμβούλου του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου) σχετικά με ανακοίνωση της Π.Ε.Θ.

Παρακάτω δημοσιεύουμε την απάντηση του Συμβούλου του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου κ. Σταύρου Γιαγκάζογλου προς την ιστοσελίδα essos.gr σχετικά με την ανακοίνωση της Π.Ε.Θ. για τη συνάντηση στο Παιδαγωγικό Ινστιτούτο:

Αγαπητοί υπεύθυνοι του esos.gr

Η ανάρτησή σας σχετικά με φερόμενες θέσεις ή διατυπώσεις μου ως Συμβούλου του Π.Ι. σχετικά με το μάθημα των Θρησκευτικών δεν εκφράζουν ούτε εμένα ούτε το Π.Ι., αλλά αφορούν τον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβάνεται και αποδίδει κατά το δοκούν τη συζήτηση που είχε η ΠΕΘ (Πανελλήνια Ένωση Θεολόγων) σε μια ενημερωτική συνάντηση στο Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου του.

Με εκτίμηση,

Σταύρος Γιαγκάζογλου

Σύμβουλος Π.Ι.

Δεν υπάρχουν σχόλια: