Ιστολόγιο "Σύνδεσμος Κληρικών Χίου" 12 χρόνια (2008-2020) συνεχούς και συνεπούς παρουσίας στο διαδίκτυο στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://syndesmosklchi.blogspot.gr/
Ἀπολυτίκιον Ἁγίου Ἰωάννου Χρυσοστόμου Ἦχος πλ. δ'. Ἡ τοῦ στόματός σου καθάπερ πυρσός ἐκλάμψασα χάρις, τὴν οἰκουμένην ἐφώτισεν, ἀφιλαργυρίας τῷ κόσμῳ θησαυροὺς ἐναπέθετο, τὸ ὕψος ἡμῖν τῆς ταπεινοφροσύνης ὑπέδειξεν. Ἀλλὰ σοῖς λόγοις παιδεύων, Πάτερ, Ἰωάννη Χρυσόστομε, πρέσβευε τῷ Λόγῳ Χριστῷ τῷ Θεῷ, σωθῆναι τὰς ψυχὰς ἡμῶν. Σύνδεσμος Κληρικών της Ιεράς Μητροπόλεως Χίου, Ψαρών και Οινουσσών, έτος ιδρύσεως 2007

Δευτέρα, 13 Δεκεμβρίου 2010

Επιστολή διαμαρτυρίας της ΠΕΘ προς την Υπουργό Παιδείας για τον αποκλεισμό των μελών της από Ομάδα Εργασίας για τα Θρησκευτικά

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΕΝΩΣΙΣ ΘΕΟΛΟΓΩΝ 
Χαλκοκονδύλη 37. 10432 ΑΘΗΝΑ 
Τηλ. 2105224180-FAX. 2105224420 

Iστοχώρος: www.petheol.gr
e-mail: panenthe@otenet.gr και enosis@petheol.gr
Αθήνα 7-12- 2010
Αριθμ. Πρωτ.290
Προς
την αξιότιμη κ. Άννα Διαμαντοπούλου
Υπουργό Παιδείας Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων
και
την αξιότιμη κ. Εύη Χριστοφιλοπούλου
Υφυπουργό Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων
Ανδρέα Παπανδρέου 37
15180 AΘHNA

Αξιότιμη κυρία Υπουργέ,
Αξιότιμη κυρία Υφυπουργέ,
Η Πανελλήνιος ΄Ενωσις Θεολόγων στη χθεσινή πρώτη συνάντηση-συνεργασία με στελέχη του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου πληροφορήθηκε, μεταξύ άλλων, ότι έχει συγκροτηθεί (από τό Π.Ι.,) Ομάδα Εργασίας για τη συγκρότηση νέων αναλυτικών προγραμμάτων για το μάθημα των Θρησκευτικών (όπως και όλων των μαθημάτων) για τη δεκαετή υποχρεωτική εκπαίδευση. Με έκπληξή μας διαπιστώσαμε ότι όλα τα μέλη της ομάδας αυτής (και τα 15) ανήκουν στο νεοϊδρυθέντα, πανελλήνιο θεολογικό Σύνδεσμο «Ο ΚΑΙΡΟΣ», ως μέλη, ή συνεργάζονται μαζί του ή εκφράζουν και αποδέχονται τις απόψεις του συνδέσμου ως προς το χαρακτήρα που θα πρέπει να έχει η διδασκαλία του Μαθήματος των Θρησκευτικών, δηλ. αποδέχονται το θρησκειολογικό, πολιτιστικό -ιστορικό χαρακτήρα....
Είναι γνωστό και με προηγούμενο Υπόμνημά μας προς εσάς ότι η ΄Ενωσή μας ιδιαιτέρως τονίζει ότι ο χαρακτήρας της διδασκαλίας του ΜτΘ πρέπει να είναι Ορθόδοξος Χριστιανικός Θεολογικός, αυτός που καταχρηστικώς και κατ' αναλογίαν ονομάζουν πολλοί ομολογιακό.
Κυρία Υπουργέ,
Κυρία Υφυπουργέ,
Επειδή, όπως κάθε λογικός άνθρωπος, πιστεύουμε ότι η δημιουργία σταθερών και εκφραστικών της ανθρώπινης ζωής καταστάσεων και έργων προέρχεται κατά βάσιν συνήθως από τη σύνθεση που δημιουργείται από τή δημιουργική αλληλεπίδραση θέσεων και αντιθέσεων, που συναντώνται στη ζωή, Και επειδή είναι παράλογο και απολύτως αντιδημοκρατικό σε ομάδα εργασίας για το μέλλον του ΜτΘ να εκφράζεται μόνο η μία άποψη και να αγνοείται πλήρως και απολύτως η άλλη, Και επειδή η άποψη που εκφράζεται από το σύνολο των μελών της ομάδας εργασίας στηρίζεται από ένα νεοπαγή Σύνδεσμο που έχει σχετικώς λίγα μέλη, και όπως πληροφορηθήκαμε είναι ακόμη υπό ολοκλήρωση η νομική υπόστασή του , Και επειδή η 'Ενωσή μας ( η ΠΕΘ) που είναι η αρχαιότερη και μεγαλύτερη ένωση του κλάδου σε αριθμό μελών, δεν μετέχει, όπως και άλλες ενώσεις θεολόγων της Βορείου Ελλάδος, οι οποίες επίσης δεν μετέχουν, ενώ μετέχει στην ομάδα εργασίας δια του Προέδρου της η ένωση των Κρητών θεολόγων, Και επειδή η απλή ακρόαση των απόψεών μας είναι σχεδόν δεδομένο ότι θα αγνοηθεί στις αποφάσεις και τους σχεδιασμούς της ομάδας εργασίας, [ο επικεφαλής της οποίας ήδη μας δήλωσε ότι η κ. Υπουργός αντιτίθεται στη δική μας άποψη (την άποψη της ΠΕΘ) για το χαρακτήρα του μαθήματος]. Γι' αυτούς όλους τους λόγους παρακαλούμε να διατάξετε την ανασυγκρότηση της ομάδας εργασίας για τη σύνταξη αναλυτικών προγραμμάτων του μαθήματος των Θρησκευτικών για την υποχρεωτική εκπαίδευση, ώστε να μετέχουν σ' αυτήν και άτομα πού εκφράζουν και την άποψή μας, τα ονόματα των οποίων είμαστε σε θέση να προτείνουμε σε προσεχή συνεργασία μας με το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο.

Με εξαιρετική εκτίμηση
Ο Πρόεδρος
Mάρκος Ορφανός
Ομότ. Kαθηγητής Πανεπιστημίου

Ο Αντιπρόεδρος
Ηλίας Φραγκόπουλος
τ. Προϊστάμενος Γραφείου Δ.Ε.

Ο Γεν. Γραμματέας
Ηλίας Δ. Mπάκος
Δρ Θεολόγος-Φιλόλογος

Δεν υπάρχουν σχόλια: