Ιστολόγιο "Σύνδεσμος Κληρικών Χίου" 12 χρόνια (2008-2020) συνεχούς και συνεπούς παρουσίας στο διαδίκτυο στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://syndesmosklchi.blogspot.gr/
Ἀπολυτίκιον Ἁγίου Ἰωάννου Χρυσοστόμου Ἦχος πλ. δ'. Ἡ τοῦ στόματός σου καθάπερ πυρσός ἐκλάμψασα χάρις, τὴν οἰκουμένην ἐφώτισεν, ἀφιλαργυρίας τῷ κόσμῳ θησαυροὺς ἐναπέθετο, τὸ ὕψος ἡμῖν τῆς ταπεινοφροσύνης ὑπέδειξεν. Ἀλλὰ σοῖς λόγοις παιδεύων, Πάτερ, Ἰωάννη Χρυσόστομε, πρέσβευε τῷ Λόγῳ Χριστῷ τῷ Θεῷ, σωθῆναι τὰς ψυχὰς ἡμῶν. Σύνδεσμος Κληρικών της Ιεράς Μητροπόλεως Χίου, Ψαρών και Οινουσσών, έτος ιδρύσεως 2007

Τρίτη, 28 Δεκεμβρίου 2010

ΝΕΕΣ ΧΙΑΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ: «ΟΙ ΚΑΡΥΕΣ ΤΗΣ ΧΙΟΥ»

Του Γιώργου Φ. Παπαδόπουλου

Οι Καρυές είναι το πλησιέστερο χωριό προς την πρωτεύουσα του νησιού μας, έχει δε μια πλούσια ιστορία και λαογραφία, που μέχρι σήμερα δεν είχε έλθει σε μεγάλο βαθμό στο φως της δημοσιότητας.
Καλλιεργημένοι άνθρωποι που έλκουν την καταγωγή από τις Καρυές ασχολούνται, εδώ και χρόνια, με την καταγραφή της Ιστορίας και της Λαογραφίας τους, είχαν δε μεμονωμένα και αποσπασματικά φέρει στη δημοσιότητα τις εκλεκτές εργασίες τους κατά το παρελθόν. Σήμερα, όμως, η προσπάθεια των επιφανών αυτών γόνων των Καρυών συγκεντρώθηκε σε έναν εμπλουτισμένο και επαρκέστατα επιμελημένο νέο τόμο, που μόλις κυκλοφόρησε και κάλυψε αυτό που έλειπε από τον τόπο: Τη συνολική καταγραφή της Ιστορίας και Λαογραφίας των Καρυών της Χίου.
Συγγραφείς του - υπό αναφορά - καλαίσθητου τόμου των 200 και πλέον σελίδων είναι τρία γνωστά πρόσωπα στο νησί μας από την πλούσια κοινωνική τους δράση: Ο Δρ. Ιστορίας της Ιατρικής – ιατρός ρευματολόγος και συγγραφέας κ. Ανδρέας Φρ. Μιχαηλίδης, ο δικηγόρος κ. Μιχαήλ Ιακ. Ψώρας και η συμβολαιογράφος κ. Αιμιλία Νικ. Τσακίρη. Και οι τρεις, καταγόμενοι εκ Καρυών, έχοντες έμφυτη την αγάπη και τη διάθεση προσφοράς στη γενέτειρα γη, ένωσαν τις πνευματικές τους δυνάμεις και δημιούργησαν ένα πλούσιο και εποικοδομητικό έργο, που θα αποτελέσει την αιτία διαιώνισης της φήμης του χωριού τους στις μετέπειτα γενιές.
Το πρώτο μέρος διαιρείται σε τέσσερις επιμέρους κατηγορίες: Ιστορία, Εκπαίδευση, Εκκλησία, Λαογραφία με, επίσης, υποενότητες σε κάθε μια εξ αυτών. Εκεί, ο αναγνώστης του βιβλίου έχει την δυνατότητα να μελετήσει γύρω από στοιχεία που προέρχονται από τους προϊστορικούς χρόνους, για τις αρχαίες επιγραφές του χωριού, τους Ρωμαϊκούς και Βυζαντινούς χρόνους καθώς και τη Γενουατοκρατία, την Τουρκο κρατία, τον παρελθόντα αιώνα και το σήμερα. Αξιοσημείωτη είναι η αναφορά στην παράδοση της Χίου και του Ζιχνή Μπέη (Τούρκου διοικητή του νησιού) στα Ελληνικά στρατεύματα την 21η Δεκεμβρίου 1912, επίσημη ημέρα παράδοσης της Χίου στο Ελληνικό κράτος που έγινε στην περιοχή των Καρυών. Το δεύτερο μέρος περιλαμβάνει στοιχεία γύρω από εξειδικευμένα ζητήματα, όπως η ύδρευση των Καρυών, οι κώδικες του χωριού, τα τοπωνύμιά του, η διοίκηση, η οδοποιία, οι Σύλλογοι- Σωματεία που δραστηριοποιούνται στο χωριό, ο πληθυσμός, η οικονομική ζωή, η μετανάστευση των κατοίκων του. Σημειώνεται ότι υπάρχει ονομαστικός και χρονολογικός κατάλογος καταγραφής τόσο των ιερέων- εφημερίων, των ιεροψαλτών των Καρυών (από την περίοδο ακόμη της Τουρκοκρατίας), όσο και των προέδρων του χωριού από την απελευθέρωση (το 1912) και εφεξής, καθώς και των επωνύμων των κατοίκων του χωριού (ονομασίες) αλλά και των επαγγελματιών. 
Το νέο αυτό βιβλίο εκδόθηκε στον καλλιτεχνικό εκδοτικό οίκο «άλφα πι».

Δεν υπάρχουν σχόλια: