Ιστολόγιο "Σύνδεσμος Κληρικών Χίου" 12 χρόνια (2008-2020) συνεχούς και συνεπούς παρουσίας στο διαδίκτυο στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://syndesmosklchi.blogspot.gr/
Ἀπολυτίκιον Ἁγίου Ἰωάννου Χρυσοστόμου Ἦχος πλ. δ'. Ἡ τοῦ στόματός σου καθάπερ πυρσός ἐκλάμψασα χάρις, τὴν οἰκουμένην ἐφώτισεν, ἀφιλαργυρίας τῷ κόσμῳ θησαυροὺς ἐναπέθετο, τὸ ὕψος ἡμῖν τῆς ταπεινοφροσύνης ὑπέδειξεν. Ἀλλὰ σοῖς λόγοις παιδεύων, Πάτερ, Ἰωάννη Χρυσόστομε, πρέσβευε τῷ Λόγῳ Χριστῷ τῷ Θεῷ, σωθῆναι τὰς ψυχὰς ἡμῶν. Σύνδεσμος Κληρικών της Ιεράς Μητροπόλεως Χίου, Ψαρών και Οινουσσών, έτος ιδρύσεως 2007

Σάββατο, 4 Δεκεμβρίου 2010

Ο Ι.Σ.Κ.Ε. προς την Υπουργό Παιδείας για το Μάθημα των Θρησκευτικών

Αθήνα 24-11-2010
Ἀριθμ. Πρωτ. 32
Προς 
Την Ερίτιμο Υπουργό Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων 
κ. Άννα Διαμαντοπούλου 

Ανδρέα Παπανδρέου 37 
15180 Ενταύθα

ΘΕΜΑ: "Προτάσεις για το μάθημα των θρησκευτικών"

Ερίτιμος κα Υπουργέ!
Επιθυμώντας να μετάσχουμε στη διαβούλευση για το νέο πρόγραμμα σπουδών του Ενιαίου Λυκείου, σας αποστέλλουμε τις προτάσεις μας σχετικά με το μάθημα των Θρησκευτικών. 
Ο σκοπός μας δεν είναι να διαμαρτυρηθούμε, παρότι το προσχέδιο που δημοσιοποιήθηκε δεν μας βρίσκει σύμφωνους στο σημείο που αναφέρεται στο μάθημα των Θρησκευτικών. 
Θεωρούμε ότι είναι χρέος μας να συμβάλλουμε με προτάσεις, ευελπιστώντας ότι στο τελικό σχέδιο θα υπάρχει διαφορετικού τύπου μέριμνα για το μάθημα των Θρησκευτικών. 
Ο θεσμικός ρόλος της εκάστοτε πολιτικής ηγεσίας δεν είναι να νομοθετεί κατά βούληση, αλλά να συναιρεί τις θεσμικά εκπεφρασμένες θέσεις των πολιτών, όπως αυτές συναποφασίζονται σε θεσμικά κατοχυρωμένα και αναγνωρισμένα συλλογικά όργανα. Κανείς μας δεν είναι τόσο πεφωτισμένος ώστε να διεκδικεί τη σοφία και το αλάθητο. Όσο περισσότερο, συνεπώς, λάβετε υπόψη σας τις προτάσεις μας, όπως και άλλων σχετικών φορέων, τόσο πιο κοντά στις ανάγκες και τις προσδοκίες της ελληνικής κοινωνίας, την οποία υπηρετείτε από τη θέση της υπουργού, θα είναι το τελικό κείμενο σας.                                                              
Το μάθημα των Θρησκευτικών, υπό διαφορετικές εκδοχές και μορφές, δεν λείπει από σχεδόν κανένα σύστημα δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στην Ευρώπη. Η ομογνωμία αυτή δεν οφείλεται αποκλειστικά σε ομολογιακούς λόγους, ειδικά σε χώρες που το θρησκευτικό αίσθημα είναι σαφώς λιγότερο ισχυρό από την Ελλάδα, αλλά στη διαπίστωση της προσφοράς του στη γενική πνευματική συγκρότηση του νέου. 
Στο πλαίσιο του μαθήματος των Θρησκευτικών εξετάζονται θέματα που άπτονται της ανθρώπινης ύπαρξης, της κοινωνικής συγκρότησης, της ζωής, της επιστήμης και άλλα, με τρόπο διαφορετικό από άλλα μαθήματα, γεγονός που συμβάλλει στην πολυπρισματικότητα και την προαγωγή του διαλεκτικού τρόπου του σκέπτεσθαι, όταν σε άλλα μαθήμτα, περισσότερο προβεβλημένα, ο μαθητής εξαντλείται στη στείρα απομνημόνευση. 
Στο σημείο αυτό θα πρέπει να εξαρθεί η προσπάθεια των θεολόγων της Μέσης Εκπαίδευσης, οι οποίοι διδάσκουν ενθαρρύνοντας το διάλογο και την ελεύθερη έκφραση απόψεων. 
Τα θρησκευτικά ενισχύουν επίσης τη διαπολιστικότητα της εκπαίδευσης, αφού εξετάζουν το θρησκευτικό φαινόμενο διαθρησκειακά και διαχρονικά, συμβάλλοντας στην κατανόηση και ερμηνεία θέσεων και στάσεων ζωής, οι οποίες δεν μπορούν να ερμηνευθούν πλήρως μέσα από λογοκεντρικές θεωρήσεις. 
Η πολιτεία, σε μια εποχή που η θρησκεία χρησιμοποιείται από κάποιους ως μέσο διάκρισης και διαχωρισμού, να συμβάλλει στην καταδίκη τέτοιων εγχειρημάτων αναδεικνύοντας το ρόλο της θρησκείας ως ενοποιητικού στοιχείου των κοινωνιών. 
Αντιθέτως τα άλλα μαθήματα του σχολικού προγράμματος είναι κατεξοχήν εθνοκεντρικά και σπανίως δίνουν λαβή για πανανθρώπινες θεωρήσεις, όπως επιχειρεί και επιτυγχάνει το μάθημα των Θρησκευτικών. 
Για τους προαναφερθέντες λόγους θα σας ζητούσαμε να μην εντάξετε το μάθημα των Θρησκευτικών σε ένα ετερόκλητο πλαίσιο μαθημάτων, όπου ο μαθητής θα έχει να επιλέξει μαθήματα διαφορετικού ύφους, περιεχομένου και στοχοθεσίας, απλά για να συμπληρώσει το πρόγραμμά του. Το μάθημα των θρησκευτικών πρέπει να παραμείνει ως υποχρεωτικό και ομολογιακού χαρακτήρα. 
Ζητάμε άμεσα συνάντηση μαζί σας για να συζητήσουμε όχι μόνο για το ως άνω θέμα αλλά και διαφορετικού περιεχομένου θέματα τα οποία απασχολούν τον Εφημεριακό Ιερό Κλήρο της πατρίδας μας.
Το αίτημα για συνάντηση μαζί σας μένει ανεκπλήρωτο από την ημέρα αναλήψεως των καθηκόντων σας. 
Ελπίζοντας εις την εκπλήρωση των αιτημάτων μας διατελούμε μετά τιμής και ευχών 

Για το Δ.Σ του Ι.Σ.Κ.Ε 
Ο Πρόεδρος 

Πρωτοπρεσβύτερος Γεώργιος Σελλής

Δεν υπάρχουν σχόλια: