Ιστολόγιο "Σύνδεσμος Κληρικών Χίου" 12 χρόνια (2008-2020) συνεχούς και συνεπούς παρουσίας στο διαδίκτυο στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://syndesmosklchi.blogspot.gr/
Ἀπολυτίκιον Ἁγίου Ἰωάννου Χρυσοστόμου Ἦχος πλ. δ'. Ἡ τοῦ στόματός σου καθάπερ πυρσός ἐκλάμψασα χάρις, τὴν οἰκουμένην ἐφώτισεν, ἀφιλαργυρίας τῷ κόσμῳ θησαυροὺς ἐναπέθετο, τὸ ὕψος ἡμῖν τῆς ταπεινοφροσύνης ὑπέδειξεν. Ἀλλὰ σοῖς λόγοις παιδεύων, Πάτερ, Ἰωάννη Χρυσόστομε, πρέσβευε τῷ Λόγῳ Χριστῷ τῷ Θεῷ, σωθῆναι τὰς ψυχὰς ἡμῶν. Σύνδεσμος Κληρικών της Ιεράς Μητροπόλεως Χίου, Ψαρών και Οινουσσών, έτος ιδρύσεως 2007

Πέμπτη, 17 Οκτωβρίου 2013

Πως κάνω επικαιροποίηση στοιχείων απογραφής για Εφημερίους κ Εκκλησιαστικούς Υπαλλήλους

Για να κάνω επικαιροποίηση στοιχείων απογραφής για Εφημερίους και Εκκλησιαστικούς Υπαλλήλους ακολουθώ τα κάτωθι βήματα:

Βήμα 1ον

Μπαίνω στην ιστοσελίδα :

https://apografi.gov.gr/hr/#login

Βήμα 2ον

Επιλέγω :

ΕΙΣΟΔΟΣ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

και εισάγω τους κωδικούς μου

Βήμα 3ον 

Επιλέγω το πρώτο από δεξιά : επιβεβαίωση στοιχείων απογραφής 

Βήμα 4ον

Εισάγω το στοιχείο που με διευκολύνει  δηλ. ΑΦΜ ή ΑΤ ή ΑΜΚΑ ή Επώνυμο

μεγάλη προσοχή στο πεδίο   Κατάσταση Αίτησης

Επιλέγουμε ανάλογα την κατάσταση του υπαλλήλου 
μεταξύ των επιλογών:

  1. εκκρεμεί 
  2. επιβεβαιώθηκε 
  3. δεν υπάρχει 
  4. ενημερώθηκε   
σε κάποιο από τις παραπάνω επιλογές μας εμφανίζει τον μισθοδοτούμενο.

ο σκοπός της εργασίας μας είναι όλοι να είναι στην κατάσταση 4 ενημερώθηκε. 

Βήμα 5ον  

Εάν κάποιοι εμφανίζονται στις 3 πρώτες καταστάσεις τότε: 

κάνω διπλό κλικ επάνω στο ονοματεπώνυμο και μου ανοίγει 
τις καρτέλες του υπαλλήλου με τα στοιχεία του.

Βήμα 6ον 

Συμπληρώνω τα στοιχεία που εκκρεμούν και μπαίνω σε όλες τις καρτέλες διαδοχικά 

Ταυτότητα / Σχέση με ΔΔ / Εκπαίδευση / Προτιμήσεις 

και δεν ξεχνάω να ενημερώσω δηλ να αποθηκεύσω τις επιλογές μου. 

Τέλος θα πρέπει να μου εμφανίσει μήνυμα

Η ενημέρωση ήταν επιτυχής 

Πηγή: http://efimeriosgr.blogspot.gr/2013/10/785_16.html

Δεν υπάρχουν σχόλια: