Ιστολόγιο "Σύνδεσμος Κληρικών Χίου" 12 χρόνια (2008-2020) συνεχούς και συνεπούς παρουσίας στο διαδίκτυο στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://syndesmosklchi.blogspot.gr/
Ἀπολυτίκιον Ἁγίου Ἰωάννου Χρυσοστόμου Ἦχος πλ. δ'. Ἡ τοῦ στόματός σου καθάπερ πυρσός ἐκλάμψασα χάρις, τὴν οἰκουμένην ἐφώτισεν, ἀφιλαργυρίας τῷ κόσμῳ θησαυροὺς ἐναπέθετο, τὸ ὕψος ἡμῖν τῆς ταπεινοφροσύνης ὑπέδειξεν. Ἀλλὰ σοῖς λόγοις παιδεύων, Πάτερ, Ἰωάννη Χρυσόστομε, πρέσβευε τῷ Λόγῳ Χριστῷ τῷ Θεῷ, σωθῆναι τὰς ψυχὰς ἡμῶν. Σύνδεσμος Κληρικών της Ιεράς Μητροπόλεως Χίου, Ψαρών και Οινουσσών, έτος ιδρύσεως 2007

Πέμπτη, 31 Οκτωβρίου 2013

Υποχρεωτικά ο ΑΜΚΑ για κάθε μισθοδοτούμενο εφημέριο στα αρχεία μισθοδοσίας της ΕΑΠ από 1/1/2014.

Σας επισυνάπτουμε την σχετική απόφαση της ενιαίας αρχής πληρωμής.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤ. ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ
ΕΝΙΑΙΑ ΑΡΧΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
ΤΜΗΜΑ Α΄
Αθήνα 30/10/2013
Αρ.Πρωτ: ΕΑΠ2003030ΕΞ 2013
Ταχ.Δ/νση: Κάνιγγος 29
Τ.Κ. : 106 82 Αθήνα 
Πληροφορίες: Χαντζηαντωνίου Αγγ.
Τηλέφωνο : 210 – 33 29 801
Fax: 210 –33 29 787
ΠΡΟΣ: Όλους τους εκκαθαριστές αποδοχών

ΘΕΜΑ: « Υποχρεωτική καταχώριση ΑΜΚΑ στα XML αρχεία μισθοδοσίας »
ΣΧΕΤ: Έγγραφο αριθμ. Γ/ΕΞ/1203/20-2-2013 της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Μετά την 24/2013 Απόφαση της Ολομέλειας της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα και σε συνέχεια του ανωτέρω σχετικού εγγράφου το οποίο υποβάλλουμε συν/να, σας γνωρίζουμε ότι από 1/1/2014 είναι υποχρεωτική, για κάθε μισθοδοτούμενο, η καταχώρηση του ΑΜΚΑ στα αρχεία που επεξεργάζεται η Ενιαία Αρχή Πληρωμής.
Μετά την 1/1/2014 τα αρχεία που δεν θα αναφέρουν το στοιχείο αυτό δεν θα γίνονται αποδεκτά από το σύστημα πληρωμών της ΕΑΠ.
Μένουμε στη διάθεσή σας σε θέματα που άπτονται των αρμοδιοτήτων μας. 

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 
Κ.ΠΑΥΛΟΥ
Συν/να: 2 σελίδες
Εσωτ.Διανομή:ΕΑΠ-Α΄
Ακριβές αντίγραφο
Η Προϊσταμένη Γραμματειακής Υποστήριξης α.α.

Α. Χαλαμπάλα

Δεν υπάρχουν σχόλια: