Ιστολόγιο "Σύνδεσμος Κληρικών Χίου" 12 χρόνια (2008-2020) συνεχούς και συνεπούς παρουσίας στο διαδίκτυο στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://syndesmosklchi.blogspot.gr/
Ἀπολυτίκιον Ἁγίου Ἰωάννου Χρυσοστόμου Ἦχος πλ. δ'. Ἡ τοῦ στόματός σου καθάπερ πυρσός ἐκλάμψασα χάρις, τὴν οἰκουμένην ἐφώτισεν, ἀφιλαργυρίας τῷ κόσμῳ θησαυροὺς ἐναπέθετο, τὸ ὕψος ἡμῖν τῆς ταπεινοφροσύνης ὑπέδειξεν. Ἀλλὰ σοῖς λόγοις παιδεύων, Πάτερ, Ἰωάννη Χρυσόστομε, πρέσβευε τῷ Λόγῳ Χριστῷ τῷ Θεῷ, σωθῆναι τὰς ψυχὰς ἡμῶν. Σύνδεσμος Κληρικών της Ιεράς Μητροπόλεως Χίου, Ψαρών και Οινουσσών, έτος ιδρύσεως 2007

Τρίτη, 1 Οκτωβρίου 2013

Δελτίο τύπου Συνδέσμου 1-10-2013

      ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΚΛΗΡΙΚΩΝ
   ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ
ΧΙΟΥ, ΨΑΡΩΝ ΚΑΙ ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ

Χίος 1 Οκτωβρίου 2013

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Τη Δευτέρα 30 Σεπτεμβρίου 2013 συνεδρίασε το Διοικητικό Συμβούλιο του Συνδέσμου Κληρικών της Ιεράς Μητροπόλεως Χίου, Ψαρών και Οινουσσών στην έδρα του Συνδέσμου στον Άγιο Γεώργιο Βροντάδου.

Το Διοικητικό Συμβούλιο, 

1) Ενημερώθηκε διεξοδικά για την από 22-7-2013 συνάντηση με τον Γενικό Γραμματέα Θρησκευμάτων του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων κ. Γεώργιο Καλαντζή. Η συνάντηση έγινε σε εγκάρδιο κλίμα στα γραφεία της Ιεράς Μητροπόλεως Χίου και έλαβαν μέρος οι πατέρες Γεώργιος Κωνσταντίου, Ιωάννης Κοντός και Δημήτριος Πύρρος, πρόεδρος, αντιπρόεδρος και γενικός γραμματέας του Συνδέσμου. Η συζήτηση περιστράφηκε γύρω από θέματα που αφορούν τον εφημεριακό κλήρο.

2) Διαπιστώνει ότι ο ιερός κλήρος της Χίου με τη συνεργασία εκατοντάδων εθελοντών και εθελοντριών αναλώνεται καθημερινά σε καλά έργα, που συνιστούν την πνευματική και φιλανθρωπική διακονία της τοπικής μας εκκλησίας. Η ολοπρόθυμη ενασχόληση των ιερέων μας στους τομείς-πυλώνες του εθελοντικού έργου της Χιακής Εκκλησίας, και ενώ σοβεί η πνευματική και οικονομική κρίση που μαστίζει την πατρίδα μας, αποτελεί πρώτη προτεραιότητα για όλους μας, καθήκον ιερό, που αποκλείει την περίσπαση σε οποιαδήποτε επουσιώδη ζητήματα.

3) Αποφασίζει τη σύγκληση Γενικής Συνέλευσης των μελών για την Πέμπτη 17 Οκτωβρίου 2013 και ώρα 10.00 π.μ. στην ενοριακή αίθουσα του Ιερού Καθεδρικού Ναού Αγίου Γεωργίου Βροντάδου. 

ΕΚ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΥΠΟΥ

Ο Γενικός Γραμματέας Θρησκευμάτων του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων κ. Γεώργιος Καλαντζής εν μέσω των πατέρων Γεωργίου Κωνσταντίνου, Ιωάννου Κοντού και Δημητρίου Πύρρου, προέδρου, αντιπροέδρου και γενικού γραμματέα του Συνδέσμου Κληρικών Χίου.

Δεν υπάρχουν σχόλια: