Ιστολόγιο "Σύνδεσμος Κληρικών Χίου" 12 χρόνια (2008-2020) συνεχούς και συνεπούς παρουσίας στο διαδίκτυο στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://syndesmosklchi.blogspot.gr/
Ἀπολυτίκιον Ἁγίου Ἰωάννου Χρυσοστόμου Ἦχος πλ. δ'. Ἡ τοῦ στόματός σου καθάπερ πυρσός ἐκλάμψασα χάρις, τὴν οἰκουμένην ἐφώτισεν, ἀφιλαργυρίας τῷ κόσμῳ θησαυροὺς ἐναπέθετο, τὸ ὕψος ἡμῖν τῆς ταπεινοφροσύνης ὑπέδειξεν. Ἀλλὰ σοῖς λόγοις παιδεύων, Πάτερ, Ἰωάννη Χρυσόστομε, πρέσβευε τῷ Λόγῳ Χριστῷ τῷ Θεῷ, σωθῆναι τὰς ψυχὰς ἡμῶν. Σύνδεσμος Κληρικών της Ιεράς Μητροπόλεως Χίου, Ψαρών και Οινουσσών, έτος ιδρύσεως 2007

Πέμπτη, 24 Οκτωβρίου 2013

Ο Γιώργος Φ. Παπαδόπουλος στην εκπομπή "Αυτοπροσώπως"-επιστολή.

Στις 3/10 ε.ε. ο πρ. Αντιδήμαρχος και δημοτικός σύμβουλος Γιώργος Φ. Παπαδόπουλος προσκλήθηκε στην τηλεόραση της <<Αλήθειας>> και στην εκπομπή του Γιάννη Τζούμα <<Αυτοπροσώπως>>, όπου έδωσε συνέντευξη εφ΄όλης της ύλης. Μίλησε για την Εκκλησία, την πολιτική, τα κόμματα, την κρίση, την τοπική αυτοδιοίκηση της Χίου, μέχρι και για την ενδεχόμενη ενασχόλησή του με τα κοινά προσεχώς, αλλά και για την διακονία του στην τοπική Εκκλησία. Συμπληρωματικά στα όσα συζητήθηκαν έστειλε προς δημοσίευση, στον Δ/ντη της <<Αλήθειας>>, την κατωτέρω επιστολή την οποία και μας κοινοποίησε, επίσης προς δημοσίευση, μιας και αναφέρεται και σε ζητήματα ευρύτερου ενδιαφέροντος καθώς και ενημερωτικά γύρω απο τον ίδιο.

Ακολουθεί η εν λόγω επιστολή: 

Δεν υπάρχουν σχόλια: