Ιστολόγιο "Σύνδεσμος Κληρικών Χίου" 12 χρόνια (2008-2020) συνεχούς και συνεπούς παρουσίας στο διαδίκτυο στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://syndesmosklchi.blogspot.gr/
Ἀπολυτίκιον Ἁγίου Ἰωάννου Χρυσοστόμου Ἦχος πλ. δ'. Ἡ τοῦ στόματός σου καθάπερ πυρσός ἐκλάμψασα χάρις, τὴν οἰκουμένην ἐφώτισεν, ἀφιλαργυρίας τῷ κόσμῳ θησαυροὺς ἐναπέθετο, τὸ ὕψος ἡμῖν τῆς ταπεινοφροσύνης ὑπέδειξεν. Ἀλλὰ σοῖς λόγοις παιδεύων, Πάτερ, Ἰωάννη Χρυσόστομε, πρέσβευε τῷ Λόγῳ Χριστῷ τῷ Θεῷ, σωθῆναι τὰς ψυχὰς ἡμῶν. Σύνδεσμος Κληρικών της Ιεράς Μητροπόλεως Χίου, Ψαρών και Οινουσσών, έτος ιδρύσεως 2007

Σάββατο, 10 Δεκεμβρίου 2011

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Προς τους εφημερίους που κατέχουν εκ παραλλήλου υπαλληλική θέση στο Δημόσιο

Έως σήμερα, οι εφημέριοι (και οι διάκονοι και οι ιεροκήρυκες) που κατείχαν εκ παραλλήλου και υπαλληλική θέση (εκπαιδευτικού, υπαλλήλου ΟΤΑ ή ΝΠΔΔ κ.λπ.),ελάμβαναν από την υπαλληλική τους θέση πλήρεις αποδοχές και από την εφημεριακή μόνο τον βασικό μισθό τούμισθολογικού κλιμακίου στο οποίο είχαν καταταγεί (βλ. άρθρο μόνο § 4 Κ.Υ.Α. 2/73045/0022/2004 [Ε.τ.Κ. Β΄17]). Μεταξύ άλλων και οι εφημέριοι εμπίπτουν πλέον στις διατάξεις περί ενιαίου μισθολογίου - βαθμολογίου, κατά το άρθρο 4 Ν. 4024/2011, χωρίς, όμως, να γίνεται καμία αναφορά στον νόμο αυτόν περί του ζητήματος της μισθοδοσίας των εφημερίων - υπαλλήλων.
Παρά ταύτα, το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους στην υπ’ αριθμ. 2/78400/0022/14-11-2011 εγκύκλιό του, διά της οποίας παρέχει οδηγίες για την εφαρμογή των διατάξεων του Ν. 4024/2011, σε ό,τι στην εφαρμογή ειδικώς του άρθρου 4 αναφέρει:
«Διευκρινίζεται ότι για τους ιερείς, που κατέχουν ταυτόχρονα και δεύτερη θέση στο Δημόσιο, ΝΠΔΔ και σε ΟΤΑ, έχουν εφαρμογή πλέον οιγενικές διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 24 του ν. 2530/1997(Φ.Ε.Κ. 218 Α΄), δηλαδή θα λαμβάνουν το σύνολο των αποδοχών της οργανικής τους θέσης (ως τέτοια θέση λαμβάνεται η πρώτη χρονικά) και το 30% των αποδοχών της δεύτερης θέσης στην οποία απασχολούνται»
Σε περίπτωση εφαρμογής της ανωτέρω διατάξεως, όχι μόνο στερούμαστε το 70% των αποδοχών της μίας θέσεώς μας και μάλιστα αναδρομικώς από 1/11/2011, αλλά χάνουμε και το δικαίωμα διατηρήσεως της υπαλληλικής μας θέσεως ως πρώτης, όσοι εξ ημών κατέλαβαν υπαλληλική θέση μετά την χειροτονία. Στις μεθοδεύσεις αυτές είναι αναγκαίο να αντισταθούμε ενωμένοι. Η εφαρμογή της ανωτέρω εγκυκλίου μπορεί να ανασταλεί αρχικώς και να ακυρωθεί εν συνεχεία με τις απόμέρους μας κατάλληλες ενέργειες ενώπιον του αρμοδίου διοικητικού δικαστηρίου, διότι η περιοριστική ρύθμιση που εισάγει αντίκειται στο άρθρο 43 του Συντάγματος. Όσοι επιθυμούν να συμμετάσχουν στις ανωτέρω ενέργειες παρακαλούνται να επικοινωνήσουν άμεσα μαζί μας.
Με αδελφικούς χαιρετισμούς
Για την άτυπη Συντονιστική Επιτροπή των εκπαιδευτικών -κληρικών
π. Βασίλειος Τρομπούκης, Δρ.Ν. 
(τηλ.: 2681022646 -6944207807,
e-mail: vtrompoukis@hol.gr)

2 σχόλια:

Νίκος Χελιώτης είπε...

Τι περιμένατε αδελφοί από τους αντιχρίστους που κυβερνούν να μας αποδώσουν τα δίκαιά μας;Τι τους νοιάζει αυτούς εάν διδάσκουμε ή διδάξαμε από του Ιερού Άμβωνος ή της διδασκαλικής και καθηγητικής έδρας το λαό του Θεού και τα παιδιά μας τον ανθρωπισμό και τη Χριστοήθεια;Αυτοί υποζύγια μας θέλουν,αλλά τελικά αυτοί είναι τα υποζύγια κουβαλώντες στις πλάτες τους το χειρότερο φορτίο τον ΔΙΑΒΟΛΟ και όλα τα ΔΑΙΜΌΝΙΑ του.Τα φάγανε τα λεφτά εμάς θα πληρώσουν,που είμαστε οι χειρότεροι εχθροί τους.Όμως θαρσείτε γιατί θα τους σκορπίσει ο Κύριος. +Πρωτοπρεσβύτερος Νικόλαος Σπ. Χελιώτης. Συντ.εκπαιδευτικός.

Νίκος Χελιώτης είπε...

Τι περιμένατε αδελφοί από τους αντιχρίστους που κυβερνούν να μας αποδώσουν τα δίκαιά μας;Τι τους νοιάζει αυτούς εάν διδάσκουμε ή διδάξαμε από του Ιερού Άμβωνος ή της διδασκαλικής και καθηγητικής έδρας το λαό του Θεού και τα παιδιά μας τον ανθρωπισμό και τη Χριστοήθεια;Αυτοί υποζύγια μας θέλουν,αλλά τελικά αυτοί είναι τα υποζύγια κουβαλώντες στις πλάτες τους το χειρότερο φορτίο τον ΔΙΑΒΟΛΟ και όλα τα ΔΑΙΜΌΝΙΑ του.Τα φάγανε τα λεφτά εμάς θα πληρώσουν,που είμαστε οι χειρότεροι εχθροί τους.Όμως θαρσείτε γιατί θα τους σκορπίσει ο Κύριος. +Πρωτοπρεσβύτερος Νικόλαος Σπ. Χελιώτης. Συντ.εκπαιδευτικός.