Ιστολόγιο "Σύνδεσμος Κληρικών Χίου" 12 χρόνια (2008-2020) συνεχούς και συνεπούς παρουσίας στο διαδίκτυο στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://syndesmosklchi.blogspot.gr/
Ἀπολυτίκιον Ἁγίου Ἰωάννου Χρυσοστόμου Ἦχος πλ. δ'. Ἡ τοῦ στόματός σου καθάπερ πυρσός ἐκλάμψασα χάρις, τὴν οἰκουμένην ἐφώτισεν, ἀφιλαργυρίας τῷ κόσμῳ θησαυροὺς ἐναπέθετο, τὸ ὕψος ἡμῖν τῆς ταπεινοφροσύνης ὑπέδειξεν. Ἀλλὰ σοῖς λόγοις παιδεύων, Πάτερ, Ἰωάννη Χρυσόστομε, πρέσβευε τῷ Λόγῳ Χριστῷ τῷ Θεῷ, σωθῆναι τὰς ψυχὰς ἡμῶν. Σύνδεσμος Κληρικών της Ιεράς Μητροπόλεως Χίου, Ψαρών και Οινουσσών, έτος ιδρύσεως 2007

Σάββατο, 31 Δεκεμβρίου 2011

Ευλογημένο και Ειρηνικό το 2012 μ. Χ.

Το Διοικητικό Συμβούλιο 
του Ιερού Συνδέσμου Κληρικών 
της Ιεράς Μητροπόλεως Χίου, Ψαρών και Οινουσσών 
εύχεται σε όλους τους αναγνώστες του ιστολογίου μας 
Καλή Χρονιά, 
Ευλογημένο και Ειρηνικό το 2012 μ. Χ.

Δεν υπάρχουν σχόλια: