Ιστολόγιο "Σύνδεσμος Κληρικών Χίου" 12 χρόνια (2008-2020) συνεχούς και συνεπούς παρουσίας στο διαδίκτυο στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://syndesmosklchi.blogspot.gr/
Ἀπολυτίκιον Ἁγίου Ἰωάννου Χρυσοστόμου Ἦχος πλ. δ'. Ἡ τοῦ στόματός σου καθάπερ πυρσός ἐκλάμψασα χάρις, τὴν οἰκουμένην ἐφώτισεν, ἀφιλαργυρίας τῷ κόσμῳ θησαυροὺς ἐναπέθετο, τὸ ὕψος ἡμῖν τῆς ταπεινοφροσύνης ὑπέδειξεν. Ἀλλὰ σοῖς λόγοις παιδεύων, Πάτερ, Ἰωάννη Χρυσόστομε, πρέσβευε τῷ Λόγῳ Χριστῷ τῷ Θεῷ, σωθῆναι τὰς ψυχὰς ἡμῶν. Σύνδεσμος Κληρικών της Ιεράς Μητροπόλεως Χίου, Ψαρών και Οινουσσών, έτος ιδρύσεως 2007

Σάββατο, 3 Δεκεμβρίου 2011

ΠΕΡΙΟΔΕΙΑ ΕΞΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΝ ΟΨΕΙ ΤΩΝ ΕΟΡΤΩΝ ΤΟΥ ΙΕΡΟΥ ΔΩΔΕΚΑΗΜΕΡΟΥ

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ

ΧΙΟΥ, ΨΑΡΩΝ ΚΑΙ ΟΙΝΟΥΣΣΩΝΠΕΡΙΟΔΕΙΑ ΕΞΟΜΟΛΟΓΩΝ

ΕΝ ΟΨΕΙ ΤΩΝ ΕΟΡΤΩΝ ΤΟΥ ΙΕΡΟΥ ΔΩΔΕΚΑΗΜΕΡΟΥ


*******

Ἡ Ἱερά Μητρόπολις ἀνακοινοῖ, ὅτι, προκειμένου οἱ Χριστιανοί νά προετοιμασθοῦν, διά νά κοινωνήσουν τῶν Ἀχράντων Μυστηρίων, ἐν ὄψει τῆς Μεγάλης Ἑορτῆς τῶν Χριστουγέννων, οἱ κάτωθι Πνευματικοί - Ἐξομολόγοι θά ἐπισκεφθοῦν τίς κατωτέρω Κοινότητες, ὡς ἀκολούθως:

Α) ΣΕΒ. ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ:

Ἱερά Μονή Μυρσινιδίου 15.12.2011 ΠΕΜ.:Ἱ. Ν. Ἁγ. Ἀναργύρων Νενήτων.

Β) ΙΕΡΟΚΗΡΥΞ:

2) π. Ἰωακείμ Ἀνδ. Ἀρχοντός : Ψαρά.

Γ) ΕΞΟΜΟΛΟΓΟΙ:

1) π. Δημήτριος Γεόμελος:  08.12.2011 ΠΕΜ..: Νεοχώριον (ὥρα 4.30 μ.μ.).

2) π. Γεώργιος Λιαδῆς: 07.12.2011 ΤΕΤ.: Θολοποτάμι (ὥρα 4.30 μ.μ.).

3) π. Διονύσιος Παπανικολάου: 01.12.2011 ΠΕΜ.: Λεπτόποδα(ὥρα 9.30 π.μ.) - Κέραμος - Ἀφροδίσια - Χάλανδρα - Πισπιλοῦντα.  07.12.2011 ΤΕΤ.: Ζυφιᾶς(ὥρα 3.30 μ.μ.) - Δαφνών. 08.12.2011 ΠΕΜ.: Πυργί (ὥρα 4.30 μ.μ.). 17.12.2011 ΣΑΒ.: Θυμιανά (ὥρα 4.00 μ.μ.).

4) π. Νεκτάριος Ἐπιτροπάκης: 02.12.2011 ΠΑΡ.: Πατρικά (ὥρα 3.30 μ.μ.) - Καλαμωτή. 08.12.2011 ΠΕΜ.: Μεστά (ὥρα 4.00 μ.μ.) - Ὀλύμποι.

5) π. Στυλιανός Μανώλης: 07.12.2011 ΤΕΤ.: Χαλκειός (ὥρα 3.30 μ.μ.) - Βερβεράτο.

6) π. Γεώργιος Καψύλης: 07.12.2011 ΤΕΤ.: Συκιάδα (ὥρα 3.30 μ.μ.) - Λαγκάδα.

7) π. Ἀπόστολος Λάρδας:  07.12.2011 ΤΕΤ.: Μυρμήγκι (ὥρα 3.30 μ.μ.) - Μ. Διδύμα - Ἔξω Διδύμα - Παγίδα.

8) π. Ἰωάννης Κοντός: 07.12.2011 ΤΕΤ.: :Τρῦπες (ὥρα 9.30 π.μ.) - Παρπαριά - Πυραμά - Βολισσός - Σιδηρούντα.

9) π. Μιχαήλ Στεφανιῶρος: 07.12.2011 ΤΕΤ.: Καρδάμυλα Τίμιος Σταυρός (ὥρα 3.30 μ.μ.) - Ἅγ. Λουκᾶς (ὥρα 5.30 μ.μ.).

10) π. Γεώργιος Πουλιᾶς: 07.12.2011 ΤΕΤ.: Καρυές (ὥρα 4.00 μ.μ.). 09.12.2011 ΠΑΡ.: Ἐλάτα (ὥρα 11.00 π.μ.).

11) π. Γεώργιος Τζιώτης: 04.12.2011 ΚΥΡ.: Ἁρμόλια (ὥρα 2.30 π.μ.) - Βέσσα - Λιθί. 08.12.2011 ΠΕΜ.: Συκούσης (ὥρα 3.00 μ.μ.).

12) π. Ἰωάννης Τσιμούνης: 04.11.2011 ΚΥΡ.: (ὥρα 3.00) Φλάτσια - Βουνό - Κοινή. 07.12.2011 ΤΕΤ.: Βασιλεώνοικον (ὥρα 3. 00 μ.μ.) - Βαβύλοι.

13) π. Χριστοφόρος Γουρλῆς:  27.11.2011 ΚΥΡ.: Καμπιά (ὥρα 2.00 μ.μ.) - Βίκι - Ἀμάδες - Γηροκομεῖον Καρδαμύλων.

14) π. Γεώργιος Κωνσταντίνου: 07.12.2011 ΤΕΤ.:Ποταμιά (ὥρα 9.00 π.μ.) - Ἐγρηγόρος - Κουρούνια - Νενητούρια - Ἅγ.Γάλα - Μελανιός.

15) π. Νικόλαος Καραβᾶς: Οἰνοῦσσαι.

16) π. Ἀπόστολος Γαλάτουλας:  07.12.2011 ΤΕΤ.: Καταρράκτης (ὥρα 3.30 μ.μ.).

17) π. Παντελεήμων Βῶλος: 07.12.2011 ΤΕΤ.: Γηροκομεῖον Χίου (ὥρα 11.00 π.μ.). 10.12.2011 ΣΑΒ.: Πυτιός (ὥρα 12.00 π.μ.) - Σπαρτούντα - Κηπουριές - Φυτά - Διευχά - Κατάβασις. 14.12.2011 ΤΕΤ.: Σωφρονιστικόν Κατάστημα Χίου (ὥρα 11.00 π.μ.).

Ἐν Χίῳ τῇ 16ῃ Νοεμβρίου 2011

(ΕΚ ΤΗΣ Ι. ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ)

Δεν υπάρχουν σχόλια: