Ιστολόγιο "Σύνδεσμος Κληρικών Χίου" 12 χρόνια (2008-2020) συνεχούς και συνεπούς παρουσίας στο διαδίκτυο στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://syndesmosklchi.blogspot.gr/
Ἀπολυτίκιον Ἁγίου Ἰωάννου Χρυσοστόμου Ἦχος πλ. δ'. Ἡ τοῦ στόματός σου καθάπερ πυρσός ἐκλάμψασα χάρις, τὴν οἰκουμένην ἐφώτισεν, ἀφιλαργυρίας τῷ κόσμῳ θησαυροὺς ἐναπέθετο, τὸ ὕψος ἡμῖν τῆς ταπεινοφροσύνης ὑπέδειξεν. Ἀλλὰ σοῖς λόγοις παιδεύων, Πάτερ, Ἰωάννη Χρυσόστομε, πρέσβευε τῷ Λόγῳ Χριστῷ τῷ Θεῷ, σωθῆναι τὰς ψυχὰς ἡμῶν. Σύνδεσμος Κληρικών της Ιεράς Μητροπόλεως Χίου, Ψαρών και Οινουσσών, έτος ιδρύσεως 2007

Τετάρτη, 14 Δεκεμβρίου 2011

«Δεύτε ίδωμεν πιστοί» - Τα Χριστούγεννα στην ποίηση του Γ. Βερίτη

«Δεύτε ίδωμεν πιστοί»

Διάλεξη του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτη Χίου, Ψαρών & Οινουσσών κ. Μάρκου, με θέμα: «Δεύτε ίδωμεν πιστοί» - Τα Χριστούγεννα στην ποίηση του Γ. Βερίτη

Είσοδος: Ελεύθερη
Αίθουσα: Συνεδρίων
Οργάνωση: Φιλοτεχνικός Όμιλος Χίου

Τύπος εκδήλωσης: Διάλεξη
Ημερομηνία: 15/12/2011
Ώρα έναρξης: 19:00

Δεν υπάρχουν σχόλια: