Ιστολόγιο "Σύνδεσμος Κληρικών Χίου" 12 χρόνια (2008-2020) συνεχούς και συνεπούς παρουσίας στο διαδίκτυο στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://syndesmosklchi.blogspot.gr/
Ἀπολυτίκιον Ἁγίου Ἰωάννου Χρυσοστόμου Ἦχος πλ. δ'. Ἡ τοῦ στόματός σου καθάπερ πυρσός ἐκλάμψασα χάρις, τὴν οἰκουμένην ἐφώτισεν, ἀφιλαργυρίας τῷ κόσμῳ θησαυροὺς ἐναπέθετο, τὸ ὕψος ἡμῖν τῆς ταπεινοφροσύνης ὑπέδειξεν. Ἀλλὰ σοῖς λόγοις παιδεύων, Πάτερ, Ἰωάννη Χρυσόστομε, πρέσβευε τῷ Λόγῳ Χριστῷ τῷ Θεῷ, σωθῆναι τὰς ψυχὰς ἡμῶν. Σύνδεσμος Κληρικών της Ιεράς Μητροπόλεως Χίου, Ψαρών και Οινουσσών, έτος ιδρύσεως 2007

Πέμπτη, 1 Δεκεμβρίου 2011

Εκδήλωση της Ιεράς Συνόδου για τον Παπαδιαμάντη

Ἡ Ἱερά Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, ὑπό τήν αἰγίδα τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν καί Πάσης Ἑλλάδος κ.κ. Ἱερωνύμου, διοργανώνει Ἡμερίδα ἐπ’ εὐκαιρίᾳ τῆς συμπληρώσεως ἑκατό (100) χρόνων ἀπό τήν κοίμηση τοῦ μεγάλου μας λογοτέχνη Ἀλέξανδρου Παπαδιαμάντη.

Ἡ Ἡμερίδα θά γίνει τό Σάββατο 10 Δεκεμβρίου 2011 στήν αἴθουσα τῆς Παλαιᾶς Βουλῆς (ὁδός Σταδίου) καί θά ἔχει ὡς θέμα:
«Η ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΠΑΠΑΔΙΑΜΑΝΤΗ»

Φορέας διοργανώσεως τῆς Ἡμερίδας εἶναι ἡ Εἰδική Συνοδική Ἐπιτροπή Πολιτιστικῆς Ταυτότητος μέ Πρόεδρο τόν Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Δημητριάδος καί Ἁλμυροῦ κ. Ἰγνάτιο.

Τό Πρόγραμμα τῆς Ἡμερίδος ἔχει ὡς ἑξῆς :

Σάββατο 10 Δεκεμβρίου 2011

10:00 Ἔναρξη - Χαιρετισμός τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Δημητριάδος καί Ἁλμυροῦ κ. Ἰγνατίου, Προέδρου τῆς Εἰδικῆς Συνοδικῆς Ἐπιτροπῆς Πολιτιστικῆς Ταυτότητος

Μήνυμα τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν καί πάσης Ἑλλάδος κ.κ. Ἱερωνύμου

ΟΜΙΛΗΤΕΣ

1η ΕΝΟΤΗΤΑ
ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΠΑΠΑΔΙΑΜΑΝΤΗΣ
Προεδρεύων ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Δημητριάδος καί Ἁλμυροῦ κ. Ἰγνάτιος

10:45 1η Εἰσήγηση
Θέμα : «Ἡ ἀψευδής γλῶσσα ἤ τά θαμνώδη ῥήματα. Κοινωνία, γλῶσσα καί τέχνη στόν Παπαδιαμάντη» Εἰσηγητής : κ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ, Ποιητής - Δοκιμιογράφος

11:15 2η Εἰσήγηση
Θέμα : «Ἡ μετάφραση τοῦ βίου τοῦ Χριστιανισμοῦ τοῦ Φρειδερίκου Φάρραρ ἀπό τον Ἀλέξανδρο Παπαδιαμάντη» Εἰσηγητής : κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ Δ. ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΠΟΥΛΟΣ, Φιλόλογος - Συγγραφεύς, Ἐπιμελητής τῶν ΑΠΑΝΤΩΝ τοῦ Ἀλεξάνδρου Παπαδιαμάντη

11:45 3η Εἰσήγηση
Θέμα : «Οἱ διορθώσεις τοῦ Ἀλέξανδρου Παπαδιαμάντη στά ἐκκλησιαστικά λειτουργικά βιβλία» Εἰσηγητής : κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ Α.Ε. ΚΑΛΟΣΠΥΡΟΣ, Ε.Κ. Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν/Τμῆμα Μ.Ι.Θ.Ε.

12:10 - 12:30 Διάλειμμα

2η ΕΝΟΤΗΤΑ
ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ
ΚΑΙ ΠΑΠΑΔΙΑΜΑΝΤΗΣ
Προεδρεύων ὁ κ. Παναγιώτης Δ. Μαστροδημήτρης, Ὁμότιμος Καθηγητής Φιλοσοφικῆς Σχολῆς Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν

12:30 4η Εἰσήγηση
Θέμα : «Ἡ ὀρθόδοξη πνευματικότητα καί ὁ Παπαδιαμάντης» Εἰσηγητής : ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΧΑΛΚΙΔΟΣ κ.κ. ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ

13:00 5η Εἰσήγηση
Θέμα : «Ὁ Ἀλέξανδρος Παπαδιαμάντης καί ἡ κολλυβαδική θεώρηση τῆς ἑλληνικῆς λαϊκῆς λατρείας» Εἰσηγητής : κ. ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΒΑΡΒΟΥΝΗΣ, Ἀναπληρωτής Καθηγητής Λαογραφίας Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης


3η ΕΝΟΤΗΤΑ
ΠΑΠΑΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΚΑΙ ΚΟΣΜΟΣ
Προεδρεύων Αἰδεσιμολογιώτατος Πρωτοπρεσβύτερος π. Γεώργιος Μεταλληνός, Ὁμότιμος Καθηγητής
Θεολογικῆς Σχολῆς Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν

13:20 6η Εἰσήγηση
Θέμα : «Ἀνάμεσα στό χεῖλος τῆς κολάσεως καί στά χέρια τοῦ ζωντανοῦ Θεοῦ. Ἀπό τόν Ρωμανό τόν Μελωδό στό ἡδύμολπο τρυγόνι τῆς Σκιάθου» Εἰσηγητής : κ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Δ. ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΠΟΥΛΟΣ,
Πρώην Καθηγητής Πανεπιστημίου Κύπρου

13:45 Συζήτηση - Κλείσιμο τῆς Ἡμερίδος ἀπό τόν Σεβασμιώτατον Μητροπολίτην Δημητριάδος καί Ἁλμυροῦ κ. Ἰγνάτιον, Πρόεδρον τῆς Εἰδικῆς Συνοδικῆς Ἐπιτροπῆς Πολιτιστικῆς Ταυτότητος.

Ἐκ τῆς Γραμματείας τῆς Εἰδικῆς Συνοδικῆς Ἐπιτροπῆς

Δεν υπάρχουν σχόλια: