Ιστολόγιο "Σύνδεσμος Κληρικών Χίου" 12 χρόνια (2008-2020) συνεχούς και συνεπούς παρουσίας στο διαδίκτυο στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://syndesmosklchi.blogspot.gr/
Ἀπολυτίκιον Ἁγίου Ἰωάννου Χρυσοστόμου Ἦχος πλ. δ'. Ἡ τοῦ στόματός σου καθάπερ πυρσός ἐκλάμψασα χάρις, τὴν οἰκουμένην ἐφώτισεν, ἀφιλαργυρίας τῷ κόσμῳ θησαυροὺς ἐναπέθετο, τὸ ὕψος ἡμῖν τῆς ταπεινοφροσύνης ὑπέδειξεν. Ἀλλὰ σοῖς λόγοις παιδεύων, Πάτερ, Ἰωάννη Χρυσόστομε, πρέσβευε τῷ Λόγῳ Χριστῷ τῷ Θεῷ, σωθῆναι τὰς ψυχὰς ἡμῶν. Σύνδεσμος Κληρικών της Ιεράς Μητροπόλεως Χίου, Ψαρών και Οινουσσών, έτος ιδρύσεως 2007

Τετάρτη, 29 Ιανουαρίου 2014

Και μιά πίτα με... μεγάλο σταυρό

Ανάμεσα στην πληθώρα των πιτών υπήρξε και μιά με βαρύ... σταυρό. Αναφερόμαστε στην πίτα του Συνδέσμου Κληρικών, που προηγήθηκε της Συνέλευσης του Συνδέσμου, στην Ενοριακή αίθουσα του Αγίου Γεωργίου Βροντάδου, τον Σταυρό της οποίας προσδιόρισε ευλογώντας την, σήμερα το πρωί (27/1/2014) ο Μητροπολίτης Χίου κ. Μάρκος.


Μην ξεχνάτε είπε στους Κληρικούς, ότι έχομε το προνόμιο να σηκώνομε εμείς το Σταυρό του Χριστού, που είναι Σταυρός μαρτυρίου. Ο καθένας από μας σηκώνει τις πέτρες που του αναλογούν για να κτίσομε την εκκλησία του Χριστού, προσέξτε αν ξεφύγομε απ' αυτή τη Θεία αποστολή υπάρχει κίνδυνος να κτίσομε τον Πύργο της Βαβέλ. Πρέπει να υπηρετούμε τον Θεό, να είμαστε κοντά στους ανθρώπους, που τους καλούμε στην μεγάλη αγκαλιά της εκκλησίας, να είμαστε υποδείγματα, να αποτελούμε το καλό παράδειγμα, με τη ζωή και το έργο μας. Τέλος ο Μητροπολίτης έκανε αναφορά ειδικά στους κληρικούς της τοπικής εκκλησίας μικρής ηλικίας, που κατά γενική ομολογία και εκτός Χίου διακρίνονται για το έργο και το επίπεδο τους.

Δεν υπάρχουν σχόλια: