Ιστολόγιο "Σύνδεσμος Κληρικών Χίου" 12 χρόνια (2008-2020) συνεχούς και συνεπούς παρουσίας στο διαδίκτυο στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://syndesmosklchi.blogspot.gr/
Ἀπολυτίκιον Ἁγίου Ἰωάννου Χρυσοστόμου Ἦχος πλ. δ'. Ἡ τοῦ στόματός σου καθάπερ πυρσός ἐκλάμψασα χάρις, τὴν οἰκουμένην ἐφώτισεν, ἀφιλαργυρίας τῷ κόσμῳ θησαυροὺς ἐναπέθετο, τὸ ὕψος ἡμῖν τῆς ταπεινοφροσύνης ὑπέδειξεν. Ἀλλὰ σοῖς λόγοις παιδεύων, Πάτερ, Ἰωάννη Χρυσόστομε, πρέσβευε τῷ Λόγῳ Χριστῷ τῷ Θεῷ, σωθῆναι τὰς ψυχὰς ἡμῶν. Σύνδεσμος Κληρικών της Ιεράς Μητροπόλεως Χίου, Ψαρών και Οινουσσών, έτος ιδρύσεως 2007

Τρίτη, 13 Μαρτίου 2012

Διαμαρτύρονται για τις περικοπές Kληρικοί - δημόσιοι υπάλληλοι κατά του ενιαίου μισθολογίου

Να ακυρώσουν την εγκύκλιο η οποία εκδόθηκε σε εφαρμογή του ενιαίου μισθολογίου και προβλέπει την περικοπή των αποδοχών τους κατά 70% από τη δεύτερη θέση την οποία κατέχουν ζητούν κληρικοί, οι οποίοι παράλληλα κατέχουν και υπαλληλική θέση στον δημόσιο τομέα. 

Με προσφυγή που κατέθεσαν στο Συμβούλιο της Επικρατείας (ΣτΕ) 65 κληρικοί (εφημέριοι, διάκονοι και ιεροκήρυκες), οι οποίοι παράλληλα κατέχουν και υπαλληλική θέση στον δημόσιο τομέα (εκπαιδευτικοί, υπάλληλοι ΝΠΔΔ, ΟΤΑ κ.λπ.), καθώς και ο Πανελλήνιος Σύνδεσμος Ιεροδιδασκάλων «Κωνσταντίνος ο εξ Οικονόμων», ζητούν την ακύρωση της εγκυκλίου η οποία προβλέπει ότι θα λαμβάνουν μόνο το 30% των αποδοχών της δεύτερης θέσης στην οποία απασχολούνται.

Να σημειωθεί ότι μέχρι σήμερα οι κληρικοί που κατέχουν παράλληλα και υπαλληλική θέση ελάμβαναν πλήρεις αποδοχές από την υπαλληλική τους θέση, ενώ από την ιερατική θέση ελάμβαναν μόνο τον βασικό μισθό και το χρονοεπίδομα με βάση την ιερατική τους υπηρεσία. Μετά το ενιαίο μισθολόγιο όμως και την έκδοση της από 14.11.2011 εγκύκλιο προβλέπεται πως οι ιερείς που κατέχουν ταυτόχρονα και δεύτερη θέση στο Δημόσιο θα λαμβάνουν το σύνολο των αποδοχών της οργανικής τους θέσης και το 30% των αποδοχών της δεύτερης θέσης.

Μεταξύ των επιχειρημάτων που επικαλούνται στο κείμενο της προσφυγής τους οι κληρικοί είναι πως οι εφημέριοι - υπάλληλοι δεν εξομοιώνονται με άλλες κατηγορίες πολιτών που κατέχουν παράλληλα δύο υπαλληλικές θέσεις, καθώς η θέση του εφημέριου δεν λογίζεται ως υπαλληλική, αλλά ως θέση θρησκευτικού λειτουργού, που συχνά είναι προσωρινή.

Ακόμη αναφέρουν ότι, αν και μισθοδοτούνται από το Δημόσιο, δεν αποκτούν τη δημοσιοϋπαλληλική ιδιότητα, αλλά ούτε και την ιδιότητα υπαλλήλου Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου, παρότι η Εκκλησία και τα νομικά της πρόσωπα είναι δημοσίου δικαίου. Τέλος, υπογραμμίζουν πως σε κάθε περίπτωση προέχουν τα θρησκευτικά τους καθήκοντα ως εφημέριοι και δεν είναι δυνατόν να χαρακτηριστούν διοικητικοί υπάλληλοι.

Πηγή: www.protothema.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια: