Ιστολόγιο "Σύνδεσμος Κληρικών Χίου" 12 χρόνια (2008-2020) συνεχούς και συνεπούς παρουσίας στο διαδίκτυο στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://syndesmosklchi.blogspot.gr/
Ἀπολυτίκιον Ἁγίου Ἰωάννου Χρυσοστόμου Ἦχος πλ. δ'. Ἡ τοῦ στόματός σου καθάπερ πυρσός ἐκλάμψασα χάρις, τὴν οἰκουμένην ἐφώτισεν, ἀφιλαργυρίας τῷ κόσμῳ θησαυροὺς ἐναπέθετο, τὸ ὕψος ἡμῖν τῆς ταπεινοφροσύνης ὑπέδειξεν. Ἀλλὰ σοῖς λόγοις παιδεύων, Πάτερ, Ἰωάννη Χρυσόστομε, πρέσβευε τῷ Λόγῳ Χριστῷ τῷ Θεῷ, σωθῆναι τὰς ψυχὰς ἡμῶν. Σύνδεσμος Κληρικών της Ιεράς Μητροπόλεως Χίου, Ψαρών και Οινουσσών, έτος ιδρύσεως 2007

Δευτέρα, 5 Μαρτίου 2012

Έντυπο και Προθεσμία για την Φορολογική Δήλωση Ιερών Μητροπόλεων, Ιερών Ναών, Ιερών Μονών κ Προσκυνημάτων για το 2012

Για τα Εκκλησιαστικά ΝΠΔΔ και ΝΠΙΔ η προθεσμία υποβολής των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος οικονομικού έτους 2012 καθώς για όλα τα υπόχρεα νομικά πρόσωπα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα της παραγράφου 2 του άρθρου 101 του Κ.Φ.Ε, παρατείνεται έως και τις 30 Απριλίου 2012, ανεξαρτήτως της κατηγορίας βιβλίων του Κ.Β.Σ που τηρούν, σύμφωνα με την 


δείτε εδώ το έντυπο της Δήλωσης Φορολογίας Εισοδήματος 2012 για νομικά πρόσωπα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα

Συνιστούμε να δείτε εδώ και την 1332/755 εγκύκλιον η Ιερά Σύνοδος της Εκκλησίας της Ελλάδος, που δίνει, οδηγίες σχετικά με την φορολογική δήλωση των Εκκλησιαστικών Νομικών Προσώπων.

Δεν υπάρχουν σχόλια: