Ιστολόγιο "Σύνδεσμος Κληρικών Χίου" 12 χρόνια (2008-2020) συνεχούς και συνεπούς παρουσίας στο διαδίκτυο στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://syndesmosklchi.blogspot.gr/
Ἀπολυτίκιον Ἁγίου Ἰωάννου Χρυσοστόμου Ἦχος πλ. δ'. Ἡ τοῦ στόματός σου καθάπερ πυρσός ἐκλάμψασα χάρις, τὴν οἰκουμένην ἐφώτισεν, ἀφιλαργυρίας τῷ κόσμῳ θησαυροὺς ἐναπέθετο, τὸ ὕψος ἡμῖν τῆς ταπεινοφροσύνης ὑπέδειξεν. Ἀλλὰ σοῖς λόγοις παιδεύων, Πάτερ, Ἰωάννη Χρυσόστομε, πρέσβευε τῷ Λόγῳ Χριστῷ τῷ Θεῷ, σωθῆναι τὰς ψυχὰς ἡμῶν. Σύνδεσμος Κληρικών της Ιεράς Μητροπόλεως Χίου, Ψαρών και Οινουσσών, έτος ιδρύσεως 2007

Σάββατο, 17 Μαρτίου 2012

Ζημίαι των Αρχαιοτήτων εκ του πολέμου και των στρατών κατοχής

Διαβάσαμε στο  www.enikos.gr :

Το ντοκουμέντο της ντροπής!

Είναι η έκθεση του 1946 από τον τότε Υπουργό Παιδείας Α. Παπαδήμο(!) στην οποία γίνεται καταγραφή των αρχαίων αντικειμένων που εκλάπησαν από τα μουσεία μας κατά την περίοδο της κατοχής από Γερμανούς και Ιταλούς. Οι σελίδες που διαβάζετε είναι μόνο λίγες από την πολυσέλιδη έκθεση που περιέχει με κάθε λεπτομέρεια από ποια μουσεία έφυγαν αγάλματα και άλλα αντικείμενα αμύθητης αξίας.

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι μέσα στις επόμενες ημέρες το Υπουργείο Πολιτισμού ξεκινά τις διαδικασίες επαναπατρισμού 8.000 αρχαίων αντικειμένων.
 


Δεν υπάρχουν σχόλια: