Ιστολόγιο "Σύνδεσμος Κληρικών Χίου" 12 χρόνια (2008-2020) συνεχούς και συνεπούς παρουσίας στο διαδίκτυο στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://syndesmosklchi.blogspot.gr/
Ἀπολυτίκιον Ἁγίου Ἰωάννου Χρυσοστόμου Ἦχος πλ. δ'. Ἡ τοῦ στόματός σου καθάπερ πυρσός ἐκλάμψασα χάρις, τὴν οἰκουμένην ἐφώτισεν, ἀφιλαργυρίας τῷ κόσμῳ θησαυροὺς ἐναπέθετο, τὸ ὕψος ἡμῖν τῆς ταπεινοφροσύνης ὑπέδειξεν. Ἀλλὰ σοῖς λόγοις παιδεύων, Πάτερ, Ἰωάννη Χρυσόστομε, πρέσβευε τῷ Λόγῳ Χριστῷ τῷ Θεῷ, σωθῆναι τὰς ψυχὰς ἡμῶν. Σύνδεσμος Κληρικών της Ιεράς Μητροπόλεως Χίου, Ψαρών και Οινουσσών, έτος ιδρύσεως 2007

Παρασκευή, 9 Μαρτίου 2012

Τρεις υποψήφιοι για Ερειθιανή, δυο για Χριστό στα Λειβάδια

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ ΧΙΟΥ 

Από την 1η Μαρτίου έχουν επίσημα ανακηρυχθεί, με Μητροπολιτική Πράξη, αναρτημένη και στον ιστότοπο της Ιεράς Μητροπόλεως Χίου, οι υποψήφιοι εφημέριοι για την πλήρωση των δυο κενών εφημεριακών θέσεων στους Ιερούς Ναούς Κοιμήσεως Θεοτόκου Ερειθιανῆς Βροντάδου και Μεταμορφώσεως Σωτήρος Χριστού Λειβαδίων.
Εφαρμόζοντας κατά τρόπο υποδειγματικό τον Κανονισμό της Ιεράς Συνόδου για το θέμα, ο Σεβασμιώτατος ανακήρυξε τους υποψηφίους και υπολογίζεται ότι μέχρι τα τέλη της επόμενης εβδομάδας, με νεότερη απόφαση, θα πληρώσει τις κενές εφημεριακές θέσεις, με σοβαρές πιθανότητες Ερειθιανή και Χριστός να έχουν μόνιμο ιερέα τις ημέρες της Μεγάλης Εβδομάδας.
Συγκεκριμένα, για τον Ιερό Ναό Κοιμήσεως Θεοτόκου Ἐρειθιανής Βροντάδου, ανακήρυξε ως υποψηφίους της κενής εφημεριακής θέσεως τους:
1. Αιδεσιμ. Οικονόμο Γεώργιον Σπυρ. Γεώργαλο,
2. Αιδεσιμολογ. Πρεσβύτερο Μιχαήλ Ἰωάνν. Ζευγιό, και
3. Αιδεσιμολογ. Πρωτοπρεσβύτερο Γεώργιον Ἰωάνν. Πουλιᾶ.
Αντίστοιχα, για τον Ιερό Ναό Μεταμορφώσεως Σωτῆρος Χριστού Λειβαδίων ως υποψηφίους της κενής εφημεριακής θέσεως:
1. τον Αἰδεσιμ. Πρεσβ. Ανδρέαν Νικ. Ἀθανασόπουλο, και
2. τον Αἰδεσιμ. Οικονόμο Γεώργιο Ἀλεξάνδρ. Κατσαρό.
Η έμφαση στη διαδικασία έχει μεγάλη σημασία, αν λάβουμε υπόψη ότι το προηγούμενο διάστημα στάθηκε αφορμή έντονης διένεξης ανάμεσα στον αποβιώσαντα Μητροπολίτη Διονύσιο και το Σύνδεσμο Κληρικών Χίου.
Ερώτημα, βεβαίως, παραμένει πώς θα καλυφθούν στη συνέχεια τα κενά στους μικρότερους ναούς, όσο οι δυνατότητες χειροτονίας νέων κληρικών είναι πολύ περιορισμένες. 

Δεν υπάρχουν σχόλια: