Ιστολόγιο "Σύνδεσμος Κληρικών Χίου" 12 χρόνια (2008-2020) συνεχούς και συνεπούς παρουσίας στο διαδίκτυο στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://syndesmosklchi.blogspot.gr/
Ἀπολυτίκιον Ἁγίου Ἰωάννου Χρυσοστόμου Ἦχος πλ. δ'. Ἡ τοῦ στόματός σου καθάπερ πυρσός ἐκλάμψασα χάρις, τὴν οἰκουμένην ἐφώτισεν, ἀφιλαργυρίας τῷ κόσμῳ θησαυροὺς ἐναπέθετο, τὸ ὕψος ἡμῖν τῆς ταπεινοφροσύνης ὑπέδειξεν. Ἀλλὰ σοῖς λόγοις παιδεύων, Πάτερ, Ἰωάννη Χρυσόστομε, πρέσβευε τῷ Λόγῳ Χριστῷ τῷ Θεῷ, σωθῆναι τὰς ψυχὰς ἡμῶν. Σύνδεσμος Κληρικών της Ιεράς Μητροπόλεως Χίου, Ψαρών και Οινουσσών, έτος ιδρύσεως 2007

Τετάρτη, 25 Ιανουαρίου 2012

Προς τον Σεβασμιότατο (Για την αποκατάσταση του Ιωακείμ Στρουμπή)

Γράφει η εφημερίδα Η ΑΛΗΘΕΙΑ23/01/2012 σελ. 3

Προς τον Σεβασµιότατο 
ΑΠΟ τον αγαπητό µας κ. Πάνο Καρασούλη από το µακρινό Βανκούβερ, το παρακάτω µήνυµα, µέσω του∆ηµήτρη Φρεζούλη,προς τον Μητροπολίτη Χίου: «Αν δεις τον Σεβασµιότατο π. Μάρκο διαβίβασέ του τα σέβη µου και ότι ο θείος του Στελλίκος, συµµαθητής και φίλος µου, θα αγάλλεται παρακολουθώντας τη διαδροµή του. Πες του ακόµη, ότι στα αποκαλυπτήρια της προτοµής του θυµιανούση ∆εσπότη Ιωακείµ Στρουµπή, θυµάµαι να διαβάζει ο ίδιος την επιστολή του ∆ιονυσίου προς την Ιερά Σύνοδο για την αποκατάστασή του. Αναµένουµε τη συνέχεια. Σας χαιρετώ µε αγάπη, Παναγιώτης». Σεβασµιότατε, επειδή δεν σας είδαµε σας το παραθέτουµε γραπτώς.

Διαβάστε ακόμα: 

Δεν υπάρχουν σχόλια: