Ιστολόγιο "Σύνδεσμος Κληρικών Χίου" 12 χρόνια (2008-2020) συνεχούς και συνεπούς παρουσίας στο διαδίκτυο στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://syndesmosklchi.blogspot.gr/
Ἀπολυτίκιον Ἁγίου Ἰωάννου Χρυσοστόμου Ἦχος πλ. δ'. Ἡ τοῦ στόματός σου καθάπερ πυρσός ἐκλάμψασα χάρις, τὴν οἰκουμένην ἐφώτισεν, ἀφιλαργυρίας τῷ κόσμῳ θησαυροὺς ἐναπέθετο, τὸ ὕψος ἡμῖν τῆς ταπεινοφροσύνης ὑπέδειξεν. Ἀλλὰ σοῖς λόγοις παιδεύων, Πάτερ, Ἰωάννη Χρυσόστομε, πρέσβευε τῷ Λόγῳ Χριστῷ τῷ Θεῷ, σωθῆναι τὰς ψυχὰς ἡμῶν. Σύνδεσμος Κληρικών της Ιεράς Μητροπόλεως Χίου, Ψαρών και Οινουσσών, έτος ιδρύσεως 2007

Δευτέρα, 9 Ιανουαρίου 2012

"Κοπιμισμός" Μία νέα "θρησκεία" αναγνωρίστηκε στη Σουηδία

Ανταλλάσσοντας αρχεία ως Μετάληψη

Βασικός πυλώνας της πίστης είναι το δικαίωμα στην ελεύθερη ανταλλαγή αρχείων και το να μοιράζεται κανείς τα αρχεία του, μέσω αντιγραφής, ισοδυναμεί με (θεία…) λειτουργία. Η «Αποστολική Εκκλησία του Κοπιμισμού» (με «k» σε λατινικό αλφάβητο, κι όχι με «c») αναγνωρίστηκε στην Σουηδία, όπου ιδρύθηκε, ως επίσημη θρησκεία, με την 3η της προσπάθεια.

Η εκκλησία, που έχει ως ιερά σύμβολα τα Ctrl+C και Ctrl+V(συντομεύσεις για Copy και Paste, αντιγραφή και επικόλληση, αντίστοιχα) ιδρύθηκε από έναν δεκαεννιάχρονο φοιτητή φιλοσοφίας, τον Isak Gerson, που είναι και ο πνευματικός ηγέτης της. Δεν προωθεί ευθέως την παράνομη ανταλλαγή αρχείων, εστιάζοντας περισσότερο στην ανοικτή διανομή της γνώσης προς όλους. Πάντως, ο Gerson ελπίζει πως η ανταλλαγή αρχείων (καθαγιασμένη, τώρα πλέον, όπως είναι) θα αποκτήσει και την ανάλογη νομική προστασία, που επιφυλάσσεται από τη σουηδική δικαιοσύνη προς κάθε άλλη θρησκευτική τελετή.

«Για την Εκκλησία του Κοπιμισμού, η πληροφορία είναι ιερή και η αντιγραφή μετάληψη. Η πληροφορία έχει κάποια αξία, αφ’ εαυτής και εκ του περιεχομένου της, που πολλαπλασιάζεται δια της αντιγραφής. Ως εκ τούτου, η διαδικασία της αντιγραφής είναι κεντρική για τον οργανισμό και τα μέλη του» λέει. Και συνεχίζει: «Κατ’ ελπίδα, έγινε ένα βήμα πλησιέστερα στη μέρα που θα μπορούμε να βιώνουμε την πίστη μας χωρίς το φόβο των διώξεων».

Στον ιστότοπο της εκκλησίας (kopimistsamfundet.se), που έχει υπαναχωρήσει σε μια «ελαφρύτερη» έκδοσή του κάτω από το βάρος των επισκέψεων, που ανέκυψαν μετά και τη «χαρμόσυνη» είδηση, διευκρινίζεται πως δεν προαπαιτείται τυπική ιδιότητα του μέλους, παρά «χρειάζεται μόνο να νοιώθετε ένα κάλεσμα στο να λατρέψετε τα Άγια των Αγίων, την πληροφορία και την αντιγραφή». Και, βέβαια, όπως κάθε εκκλησία που σέβεται τον εαυτό της, «προς το σκοπό αυτό, διοργανώνουμε “αντιγραφοδράσεις” -θρησκευτικές τελετές- όπου οι Κοπιμιστές ανταλλάζουν πληροφορίες μεταξύ τους μέσω αντιγραφής κι ανάμιξης».

Και, ως είθισται να λένε σε τέτοιες περιπτώσεις, «όσοι πιστοί, προσέλθετε…αντιγράψατε και σπείρατε».

Πηγές: Missionerande Kopimistsamfundet, BBC, Wikipedia
Επιμέλεια: Σ. Δαματόπουλος

Πηγή: www.ert.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια: