Ιστολόγιο "Σύνδεσμος Κληρικών Χίου" 12 χρόνια (2008-2020) συνεχούς και συνεπούς παρουσίας στο διαδίκτυο στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://syndesmosklchi.blogspot.gr/
Ἀπολυτίκιον Ἁγίου Ἰωάννου Χρυσοστόμου Ἦχος πλ. δ'. Ἡ τοῦ στόματός σου καθάπερ πυρσός ἐκλάμψασα χάρις, τὴν οἰκουμένην ἐφώτισεν, ἀφιλαργυρίας τῷ κόσμῳ θησαυροὺς ἐναπέθετο, τὸ ὕψος ἡμῖν τῆς ταπεινοφροσύνης ὑπέδειξεν. Ἀλλὰ σοῖς λόγοις παιδεύων, Πάτερ, Ἰωάννη Χρυσόστομε, πρέσβευε τῷ Λόγῳ Χριστῷ τῷ Θεῷ, σωθῆναι τὰς ψυχὰς ἡμῶν. Σύνδεσμος Κληρικών της Ιεράς Μητροπόλεως Χίου, Ψαρών και Οινουσσών, έτος ιδρύσεως 2007

Δευτέρα, 23 Ιανουαρίου 2012

Συνεδρίασε το Δ. Σ. του Συνδέσμου Κληρικών Χίου

Στην έδρα του Συνδέσμου στο Βροντάδο και στο γραφείο του Ιερού Καθεδρικού Ναού Αγίου Γεωργίου σήμερα Δευτέρα 23 Ιανουαρίου 2012 και ώρα 11 π.μ. συνεδρίασε το Διοικητικό Συμβούλιο του Συνδέσμου Κληρικών της Ιεράς Μητροπόλεως Χίου, Ψαρών και Οινουσσών ευρισκόμενο εν πλήρη απαρτία.

Ανάμεσα στα θέματα που απασχόλησαν το Δ. Σ. είναι και τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι ιερείς και  τα προστατευόμενα μέλη των οικογενειών τους μετά την ένταξη και του Ο.Π.Α.Δ. στον Ενιαίο Φορέα Παροχής Υπηρεσιών Υγείας. 
Αφού, όπως όλοι οι ασφαλισμένοι καταβάλουμε κανονικά τις εισφορές μας για τον Ο.Π.Α.Δ. και την υγειονομική μας περίθαλψη, ζητούμε και τις ανάλογες παροχές υγείας και προς τούτο το Δ. Σ. θα καταθέσει γραπτή διαμαρτυρία στον Ε.Ο.Π.Υ.Υ., με ταυτόχρονη ενημέρωση του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου μας κ. Μάρκου και του Ιερού Συνδέσμου Κληρικών Ελλάδος.
Το Δ. Σ. αποφάσισε τη σύγκληση Γενικής Συνελεύσεως για την Τετάρτη 8 Φεβρουαρίου 2012 και ώρα 10 π.μ. στην Ενοριακή Αίθουσα του Ιερού Καθεδρικού Ναού Αγίου Γεωργίου Βροντάδου με συγκεκριμένα θέματα ημερήσιας διάταξης, ανάμεσα στα οποία θα είναι και ο οικονομικός απολογισμός του 2011, η πιθανή τροποποίηση και βελτίωση του Καταστατικού και τρέχοντα θέματα που απασχολούν τον εφημεριακό κλήρο, καθώς και η συμμετοχή στη Γενική Συνέλευση του Ι.Σ.Κ.Ε. την Τρίτη 21 Φεβρουαρίου 2012 στην Αθήνα.

Εκ του Γραφείου Τύπου

Δεν υπάρχουν σχόλια: