Ιστολόγιο "Σύνδεσμος Κληρικών Χίου" 12 χρόνια (2008-2020) συνεχούς και συνεπούς παρουσίας στο διαδίκτυο στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://syndesmosklchi.blogspot.gr/
Ἀπολυτίκιον Ἁγίου Ἰωάννου Χρυσοστόμου Ἦχος πλ. δ'. Ἡ τοῦ στόματός σου καθάπερ πυρσός ἐκλάμψασα χάρις, τὴν οἰκουμένην ἐφώτισεν, ἀφιλαργυρίας τῷ κόσμῳ θησαυροὺς ἐναπέθετο, τὸ ὕψος ἡμῖν τῆς ταπεινοφροσύνης ὑπέδειξεν. Ἀλλὰ σοῖς λόγοις παιδεύων, Πάτερ, Ἰωάννη Χρυσόστομε, πρέσβευε τῷ Λόγῳ Χριστῷ τῷ Θεῷ, σωθῆναι τὰς ψυχὰς ἡμῶν. Σύνδεσμος Κληρικών της Ιεράς Μητροπόλεως Χίου, Ψαρών και Οινουσσών, έτος ιδρύσεως 2007

Δευτέρα, 9 Ιανουαρίου 2012

Εθιμοτυπική επίσκεψη νέου Δ.Σ. Ι.Σ.Κ.Ε. στον Αρχιεπίσκοπο

Το εκ των προσφάτων αρχαιρεσιών αναδειχθέν νέο Δ.Σ. του Ιερού Συνδέσμου Κληρικών Ελλάδος (Ι.Σ.Κ.Ε) πραγματοποίησε , σε καλό κλίμα την πρώτη εθιμοτυπική συνάντηση. με τον Μακαριώτατο Αρχιεπίσκοπο Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κ.κ. Ιερώνυμον στην Ιερά Αρχιεπισκοπή Αθηνών. Μετά από συνομιλία αρκετής ώρας συνεφωνήθη να αποσταλεί εμπεριστατωμένο υπόμνημα εις την Ιεράν Σύνοδο της Εκκλησίας της Ελλάδος με τα θέματα που απασχολούν τον Εφημεριακό Κλήρο και χρήζουν επιλύσεως. 

Επίσης το Δ.Σ. του Ι.Σ.Κ.Ε όρισε ως ημέρα της ετήσιας Γενικής Συνελεύσεως την 21ην Φεβρουαρίου 2012. Για τις λεπτομέρειες του προγράμματος της Γ.Σ.  το Γραφείο Τύπου θα ενημερώσει έγκαιρα τα μέλη του Ιερού Συνδέσμου. 

ΕΚ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΥΠΟΥ

Δεν υπάρχουν σχόλια: